MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY

 

Zmiany dotyczące obowiązku szkolnego

w roku szkolnym 2016/2017

 

Kto rozpoczyna naukę w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017?

 

 • dzieci urodzone w 2009 roku, które w roku szkolnym 2016/2017 zostały odroczone od obowiązku szkolnego,
 • dzieci urodzone w 2009 roku, które na wniosek rodziców będą kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej,
 • dzieci urodzone w 2010 roku, które na wniosek rodziców, jako sześciolatki – zostaną zapisane do klasy pierwszej

 

Kto może kontynuować naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017?

 

 • dzieci urodzone w 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej jako sześciolatki,
 • dzieci te mogą kontynuować naukę w klasie pierwszej w nowym roku szkolnym na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016, do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza,
 • w takiej sytuacji dziecko:
  • nie bierze udziały w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I na rok szkolny 2016/2017,
  • nie otrzymuje świadectwa, nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II,

 

Kto może kontynuować naukę w II klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017?

 

 • dzieci urodzone w I połowie 2008, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, a rozpoczęły edukację w wieku 6 lat,
 • dzieci te mogą kontynuować naukę w klasie II w nowym roku szkolnym na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016, do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza,
 • w takiej sytuacji dziecko nie otrzymuje świadectwa, nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III,

 

Kto może uczęszczać do przedszkola? 

 

 • dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 

 

Co w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? 

 

 • dzieci te mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. (na podstawie odroczenia od obowiązku szkolnego)