SIEĆ DLA LOGOPEDÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA » SIEĆ DLA LOGOPEDÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

 Serdecznie zapraszamy logopedów na drugie w tym roku szkolnym spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2016 roku, o godzinie 16.00 w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Bytomiu przy ulica Chorzowska 22D. W pierwszej części surdologopeda mgr Bernadetta Rejner omówi studium przypadku dziecka z niedosłuchem przewodzeniowym. W drugiej części przewidujemy konsultacje indywidualne z gościem i koordynatorami Sieci: mgr Małgorzatą Hylińską i mgr Moniką Cieślik. 

Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do dnia 12 grudnia br. poprzez formularz online:
https://goo.gl/forms/OI0ZBXe7DqQZgUTm1