SYSTEM KSZTAŁCENIA PO REFORMIE

JAK DOBRZE WYBRAĆ SZKOŁĘ? » SYSTEM KSZTAŁCENIA PO REFORMIE

SYSTEM KSZTAŁCENIA PO REFORMIE

Po ukończeniu szkoły podstawowej możesz dalej uczyć się w:

  • 4-letnim liceum ogólnokształcącym,
  • 5-letnim technikum,
  • 3-letniej szkole branżowej I stopnia.

Aktualne szkoły branżowe zastąpiły dawne zasadnicze szkoły zawodowe. Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia będziesz mógł kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia i zdać maturę, a jednocześnie doskonalić się w wybranym wcześniej zawodzie. Możesz uzyskać po jej ukończeniu dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.

Liceum i technikum kończą się egzaminem dojrzałości (maturą), którego zdanie umożliwi ci kontynuowanie nauki na studiach. W technikum będziesz również zdawał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który nada ci tytuł technika w wybranym zawodzie.

Po ukończeniu liceum będziesz miał wykształcenie średnie ogólne. Jeśli nie uda ci się zdać matury, będziesz mógł kontynuować naukę w szkole policealnej.

W liceum będziesz miał wiele przedmiotów ogólnokształcących – podobnie jak w szkole podstawowej, ale w zdecydowanie szerszym zakresie. Część przedmiotów będziesz realizował w zakresie podstawowym, czyli obowiązkowym dla wszystkich. Część natomiast w trybie rozszerzonym, zgodnie ze swoim wyborem oraz ustalonym przez dyrektora szkoły harmonogramem dla danych klas. Sposób realizacji rozszerzeń w poszczególnych liceach jest różna i trzeba się z nim zapoznać wybierając konkretną szkołę. Wybór przedmiotów rozszerzonych jest ważny w kontekście matury i późniejszego wyboru studiów.

W technikum, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, będziesz się uczył przedmiotów zawodowych. Będziesz miał również praktyki zawodowe zgodnie w programem nauczania.  Aby uzyskać tytuł zawodowy technika będziesz musiał zdać egzaminy zawodowe- teoretyczne i praktyczne.