ZAJĘCIA GRUPOWE

 

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA TERAPII GRUPOWEJ

NA TERENIE PPP

W II SEMESTRZE

ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

  

 

 

NAZWA /

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 

 

UCZESTNICY:

 

OSOBY PROWADZĄCE:

 

 

„Będę uczniem”        zajęcia  

wspierające rozwój intelektualny i grafomotoryczny

 

 

 

 

dzieci 6 letnie

 

(kontynuacja)

 

 

 

 

Ewa Jędrzejczyk,

 

Anna Niepsuj

 

 

 

„Mali odkrywcy”        

 zajęcia wspomagające procesy uczenia się

 

 

 

 

uczniowie klas

II- III

szkoły podstawowej

 

(kontynuacja)

 

 

Monika Cieślik,

 

Katarzyna Niglus

 

 

 

„Koncentruję się. Lepiej czytam i piszę”.

zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz koncentracji uwagi

 

 

uczniowie klas

II i III

szkoły podstawowej

 

Joanna Berek  

 

 

„Skoncentruj się …”

zajęcia dla uczniów

 z trudnościami w koncentracji uwagi

 

 

 

 

 

uczniowie klas

I-III

szkoły podstawowej

 

 

Ilona Mrowiec,

 

Iwona Płoska

 

 

„Skoncentruj się …”

zajęcia dla uczniów z trudnościami w koncentracji uwagi

 

 

 

 

 

uczniowie klas

IV-VI

szkoły podstawowej

 

 

Ilona Mrowiec,

 

Iwona Płoska

 

„Mały Pitagoras” -

zajęcia dla dzieci z trudnościami z matematyki

 

  

uczniowie klas

III i IV

szkoły podstawowej

 

(kontynuacja)

 

 

 

 

Urszula Kielan

 

Zajęcia z zakresu socjoterapii

 dla uczniów z zaburzeniami zachowania i emocji

 

uczniowie

gimnazjum 

 (kontynuacja) 

 

Aneta Jendrzej,

 

Dominika Rojek-Bąk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia wspierające uczniów

w sytuacji rozwodu/separacji rodziców

 

 

uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej

oraz I-II gimnazjum

 

Agata Susek-Kaczyńska

Magdalena

Konieczna

 

„Z dysleksją za pan brat…”

zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 

uczniowie klas

IV-VI

szkoły podstawowej

 

 

Katarzyna Niglus, Joanna Domańska

 

Zajęcia dla dzieci z ADHD

 

uczniowie klas

IV-VI

szkoły podstawowej

 

 

Katarzyna Czwiertnia

Jolanta Szurgacz

 

KWALIFIKACJI NA ZAJĘCIA DOKONUJĄ OSOBY PROWADZĄCE POD NUMEREM TELEFONU 32 2819405