ZAJĘCIA GRUPOWE

 

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA TERAPII GRUPOWEJ

NA TERENIE PPP

W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

NAZWA / TEMATYKA ZAJĘĆ

 

 

UCZESTNICY:

OSOBY PROWADZĄCE

 

„ Będę uczniem ”

zajęcia dla dzieci z trudnościami dydaktycznymi

(kontynuacja)

 

 

dzieci 6-7 letnie

 

 

Ewa Jędrzejczyk

 

Anna Niepsuj

 

„Wąs czy wąż?”

zajęcia dla dzieci z nieutrwalonym różnicowaniem głosek szumiących i syczących

 

 

 

dzieci 6 letnie

 

Grażyna Kopta

 

Tatiana Rachel-Wójcik

 

 

 

Grupa dla dzieci z ADHD

 

 

 

uczniowie klas IV- VI

 

 

Katarzyna Czwiertnia

 

Jolanta Szurgacz

 

„ Skoncentruj się  ”

zajęcia dla uczniów z trudnościami w koncentracji uwagi

 

 

uczniowie klas IV- V

szkoły podstawowej

 

 

Ilona Mrowiec

 

Iwona Płoska

 

„Widzę, czuję, potrzebuję, proszę”

zajęcia doskonalące umiejętności komunikacyjne

 

uczniowie klas I-III

 

 

Martyna Murek- Woźny

 

„Grupa młodych orłów”

zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i wzmacniające poczucie własnej wartości

 

uczniowie klas VI-VIII

 

Aneta Jendrzej

 

Małgorzata Idzik- Korzeniowska

 

Zapisy na zajęcia grupowe u osób prowadzących pod numerem telefonu 32 281 94 05

 

 

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA TERAPII GRUPOWEJ

NA TERENIE PPP

W I SEMESTRZE

ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

NAZWA / TEMATYKA ZAJĘĆ

 

 

UCZESTNICY:

 

OSOBY PROWADZĄCE

 

„Z ortografią za pan brat…”

dla uczniów z deficytami w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej

 

 

 

uczniowie

klas IV-VI szkoły podstawowej

 

 

Katarzyna Niglus

 

Joanna Domańska

 

„Wąs czy wąż?”

dla dzieci z nieutrwalonym różnicowaniem głosek szumiących i syczących

 

 

 

dzieci 6 letnie

 

Grażyna Kopta

 

Tatiana Rachel-Wójcik

 

 

„Wyspa skarbów”

zajęcia stymulujące rozwój społeczny i emocjonalny

 

 

 

dzieci- 5-6 letnie

 

Anna Szyszka-Wójcik

 

Sylwia Tymińska

 

„ JA, TY, MY   ”

zajęcia rozwijające koncentrację uwagi oraz wybrane umiejętności interpersonalne

 

uczniowie klas II-III szkoły podstawowej

 

 

Joanna Berek

 

Agnieszka Niżnik-Golda

 

 

 

 

 

 

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA

TERAPII GRUPOWEJ

NA TERENIE PPP

W II SEMESTRZE

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

 

 

NAZWA / TEMATYKA ZAJĘĆ

 

 

UCZESTNICY:

 

OSOBY PROWADZĄCE

 

„Tropiciele uczuć”

dla uczniów z trudnościami w sferze społeczno-emocjonalnej wraz z warsztatami dla rodziców.

 

uczniowie

klas V-VII szkoły podstawowej

 

 

 

 

 

Zuzanna Krząkała

„Elżbieta Bonczek

 

 

„Z ortografią za pan brat…”

dla uczniów deficytami w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej.

 

uczniowie

klas IV-VI szkoły podstawowej

 

Katarzyna Niglus

Joanna Domańska

 

 

 

 

 

„Skoncentruj się …”

dla uczniów z trudnościami w koncentracji uwagi.

 

uczniowie

klas III- IV szkoły podstawowej

 

Iwona Płoska

Ilona Mrowiec

 

 

 

 

 

„Koncentruję się. Lepiej czytam i piszę”

dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz koncentracji uwagi.

 

uczniowie

klas II-III szkoły podstawowej

 

Joanna Berek

 

Grupa dla dzieci z ADHD

 

uczniowie

klas IV –VI szkoły podstawowej

 

Katarzyna Czwiertnia

Jolanta Szurgacz

 

 

 

„Wyspa skarbów”

zajęcia stymulujące rozwój społeczny i emocjonalny.

 

KONTYNUACJA

 

 

 

Sylwia Tymińska

 

Anna Szyszka-Wójcik

 

            dzieci 5-6 letnie

 

„Będę uczniem”

zajęcia

wspierające rozwój intelektualny i grafomotoryczny.

 

KONTYNUACJA

 

 

Ewa Jędrzejczyk

 

Anna Niepsuj

 

dzieci 6 – 7  letnie

 

 

„Mali odkrywcy”

zajęcia wspomagające procesy uczenia się.

 

KONTYNUACJA

 

 

 

Monika Cieślik

 

Katarzyna Niglus

 

uczniowie

klas IV-VI

szkoły podstawowej

 

Kwalifikacji na zajęcia dokonują osoby prowadzące

pod numerem telefonu 32 281 94 05

 

 

 

 

 

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA TERAPII GRUPOWEJ

NA TERENIE PPP

W I SEMESTRZE

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  

 

 

NAZWA / TEMATYKA ZAJĘĆ

 

 

UCZESTNICY:

 

OSOBY PROWADZĄCE

 

„Będę uczniem”

zajęcia

wspierające rozwój intelektualny i grafomotoryczny

 

 

dzieci 6 letnie

 

 

Ewa Jędrzejczyk

 

Anna Niepsuj

 

„Mali odkrywcy”

zajęcia wspomagające procesy uczenia się

 

 

uczniowie

klas II-III

szkoły podstawowej

 

Monika Cieślik

 

Katarzyna Niglus

 

 

„Mały Pitagoras”

zajęcia dla dzieci z trudnościami z matematyki

 

uczniowie klas II-III szkoły podstawowej

 

 

Urszula Kielan

 

„Wyspa skarbów”

zajęcia stymulujące rozwój społeczny i emocjonalny

 

dzieci 5-6 letnie

 

Sylwia Tymińska

 

Anna Szyszka-Wójcik

 

„Tropiciele pozytywnych zmian”

zajęcia dla uczniów z trudnościami w sferze społeczno-emocjonalnej wraz z warsztatami dla rodziców.

 

uczniowie klas V-VII szkoły podstawowej

 

 

NABÓR OD WRZEŚNIA

DO GRUDNIA

 

 

Zuzanna Krząkała

Magdalena Konieczna

Agnieszka Niżnik-Golda

Elżbieta Bonczek

 

„Skoncentruj się …”

Dla uczniów z trudnościami w koncentracji uwagi.

 

uczniowie klas III- IV szkoły podstawowej

 

Ilona Mrowiec

Iwona Płoska

KWALIFIKACJI NA ZAJĘCIA DOKONUJĄ OSOBY PROWADZĄCE POD NUMEREM TELEFONU 32 2819405