uwaga mamy nowy profil na Facebook oraz nowy adres poczty elektronicznej poradniappp@ppp.bytom.pl
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

10 BYTOMSKIE SPOTKANIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE - 2017

X BYTOMSKIE SPOTKANIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE

Spotkania objęte są Patronatem Prezydenta Miasta Bytomia.

 

Jubileuszowe Bytomskie Spotkania Edukacyjno-Wychowawcze

 

 

            Już po raz dziesiąty pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zorganizowali „Bytomskie Spotkania Edukacyjno-Wychowawcze”, które od 2003 roku wpisały się w wiosenny kalendarz inicjatyw podejmowanych w naszym mieście na rzecz promowania pomocy psychologiczno-pedagogicznych i wsparcia społecznego.

Z roku na rok cieszą się one coraz większym zainteresowaniem, szczególnie tych wszystkich, którzy na co dzień zawodowo zajmują się wychowaniem i opieką nad dziećmi i młodzieżą – a więc dyrektorów szkół i placówek,  nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz pracowników socjalnych. Formuła przedsięwzięcia obejmuje miejską konferencję, której prelegentami są zaproszeni goście oraz psycholodzy i pedagodzy poradni oraz szereg warsztatów prowadzonych przez specjalistów Poradni.

Poprzednie edycje „Bytomskich Spotkań…” (w latach 2003-2016)  poruszały wiele ważnych dla nauczycieli i rodziców zagadnień, dotyczących m.in.: pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży, sytuacji dzieci z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, roli edukacji i wychowania wobec zagrożeń współczesnego świata.  Pojawiał się też często temat pomocy psychologiczno- pedagogicznej w jej praktycznych aspektach.

Tegoroczne jubileuszowe X Bytomskie Spotkania Edukacyjno-Wychowawcze organizowane w dniach 22-29 maja 2017 r. odbyły się pod hasłem "Różne oblicza pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku lokalnym". Intencją organizatorów było zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność doskonalenia stałej współpracy wszystkich instytucji działających w naszym mieście na rzecz dziecka i rodziny– co podkreślał otwierając konferencję Wojciech Żywczok– dyrektor bytomskiej Poradni.

Tematyka konferencji dostosowana była do bieżących potrzeb środowiska wychowawczego, podjęto kwestię znaczenia psychoterapii - jej genezy i skuteczności w oddziaływaniach naprawczych (Ryszard Chłopek – Ośrodek Terapii Rodzin i Par w Gliwicach). Wystąpienia dotyczyły  także terapii małego dziecka (Sylwia Tymińska PPP w Bytomiu),   niepokojącego dziś zjawiska cyberprzemocy (Agata Susek –Kaczyńska PPP w Bytomiu). Zaproszone specjalistki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Katarzyna Dębska i Marta Szmelcer przybliżyły uczestnikom konferencji system asysty rodzinnej oraz podkreśliły współpracę instytucji, działających w naszym mieście, w ramach realizowanych wspólnie projektów na rzecz dzieci i bytomskich rodzin. Niezwykle ciekawe było także wystąpienie pedagoga specjalnego Poradni Ilony Nitychoruk-Piekarz poświęcone postrzeganiu świata przez dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej.  Nad  sprawnym przebiegiem konferencji czuwał moderator Jolanta Szurgacz. Ciekawym uzupełnieniem konferencji była prezentacja bibliograficzna przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną, Filia w Bytomiu. W konferencji, cieszącej się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło ponad sto osób.

Ponadto przez cały tydzień nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni i asystenci rodzin oraz rodzice korzystali z szerokiej oferty warsztatów dotyczących między innymi: pracy z dziećmi, ich potrzeb rozwojowych, metod wychowania, stymulacji zmysłów, nawyków żywieniowych, problemów związanych z dojrzewaniem. Warsztaty przygotowane i prowadzone przez pracowników Poradni odbywały się na terenie przedszkoli, Szkół i Poradni.

Ponadto w ramach X Bytomskich Spotkań Edukacyjno-Wychowawczych po raz kolejny spotkały się dzieci z niepełnosprawnością (wraz z rodzicami i rodzeństwem) objęte w Poradni wczesnym wspomaganiem rozwoju. Na co dzień grupa 15 dzieci z różnymi dysfunkcjami i deficytami, a także  ich rodzice uczestniczą w indywidualnych specjalistycznych zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez psychologów, logopedów i pedagogów specjalnych. Dbając o sferę relacji i kontaktów społecznych zorganizowano  integracyjne spotkanie, na którym wszystkie dzieci mogły się bliżej poznać, razem pobawić oraz przyjemnie i wesoło spędzić czas. Idealnym miejscem na to spotkanie była Sala Zabaw „Żyrafa”. Dominowały tu zabawy ruchowe, doskonalące sprawność fizyczną, równowagę, koordynację ruchową i motorykę. Nie zabrakło wspólnego poczęstunku, upominków i rozmów  z rodzicami. Pomalowane i roześmiane twarze dzieci były najlepszym dowodem na to, że tegoroczna propozycja spotkania była trafiona i dała wiele radości oraz pozytywnych przeżyć jej uczestnikom – podkreśliła przewodnicząca zespołu wczesnego wspomagania rozwoju Joanna Berek – wicedyrektor Poradni.

 

                   23 MAJA 2017 ROKU - godz. 10.00

 

Miejsce konferencji:  Bytomski Ośrodek Edukacji ul. Karola Miarki 29

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

10.00

Otwarcie konferencji.

Wojciech Żywczok – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.

 

Moderator konferencji: Jolanta Szurgacz

 

10.10

Psychoterapia wczoraj i dziś.

Ryszard Chłopek – psychoterapeuta Ośrodka Terapii Rodzin i Par w Gliwicach

 

10.45

Zrozumieć cyberprzemoc - co warto wiedzieć, aby efektywnie pomagać?

 

Agata Susek-Kaczyńska - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu

11.15

Rola i zadania asystenta rodziny jako elementu systemu pomocy rodzinie

Katarzyna Dębska – starszy specjalista - koordynator Pracy Zespołu Asysty Rodzinnej MOPR  Bytom 

 

11.45

PRZERWA

 

12.00

Terapia małego dziecka – doświadczenia psychologa

Sylwia Tymińska – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.

 

12.30

Percepcja świata u dzieci z zaburzeniami rozwoju procesów integracji sensorycznej

 

Ilona Nitychoruk-Piekarz- pedagog specjalny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.

13.00

Bytomskie projekty na rzecz rodziny jako przykłady współpracy lokalnych instytucji pomocowych  

Marta Szmelcer – główny specjalista ds. pracy z rodziną, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, MOPR Bytom

 

13.30

 

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

 

SPOTKANIA WARSZTATOWE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BYTOMIU

LP.

DATA

TEMAT

MIEJSCE SPOTKANIA

ADRESAT

OSOBY PROWADZĄCE

 1.  

22 maja

2017 r.

godz. 15.30

„W głowie się nie mieści. Czy trzeba ogarnąć wszystko?”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

ul. Rostka 16

nauczyciele

pedagodzy   

Zuzanna Krząkała

 Sylwia Tymińska

 1.  

22 maja

2017 r.

godz. 16.00

„Mamo, tato pozwólcie mi rozwinąć skrzydła” – jak pomóc nastolatkowi przejść przez okres dorastania

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

ul. Żeromskiego 26

rodzice

 

Agata Susek-Kaczyńska

Małgorzata Idzik-Korzeniowska

 1.  

22 maja

2017 r.

godz. 16.00

Jak pomagać dziecku w nauce i skupieniu uwagi ?

Szkoła Podstawowa

nr 4

ul. Chrobrego 9

rodzice uczniów szkół podstawowych

Joanna Berek Magdalena Konieczna

 1.  

23 maja

2017 r. godz.16.00

Moje dziecko dorasta – co czuje, o czym myśli, czego potrzebuje ?

Zespół Szkół Ogólnokształcących

nr 7  

ul. Siemiradzkiego 9

rodzice nauczyciele

Dominika Rojek-Bąk

Aneta Jendrzej

 1.  

24 maja

2017 r.

godz. 16.00

Techniki uczenia się

Szkoła Podstawowa

nr 42

ul. Chorzowska 28h

nauczyciele rodzice

Jolanta Szurgacz    Katarzyna Czwiertnia

 1.  

24 maja

2017 r. godz.16.00

Dziecko w sytuacji rozstania rodziców

Szkoła Podstawowa

nr 4

ul. Chrobrego 9

rodzice, nauczyciele

Magdalena Konieczna

 Agata Susek-Kaczyńska

 1.  

24 maja

2017 r.

godz. 16.00

Wykorzystanie metod behawioralnych w wychowaniu

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna,

Filia w Bytomiu

ul. Chorzowska 22

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Monika Wrzosok

Małgorzata Hylińska

 1.  

25 maja

2017 r.

godz. 16.00

„Przełamując opory” – jak motywować rodzinę do podjęcia terapii

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

ul. Żeromskiego 26

nauczyciele

pedagodzy szkolni

Agata Susek-Kaczyńska

Małgorzata Idzik-Korzeniowska

 1.  

26 maja 2017

godz. 14.00

Rozwijanie zmysłów i kreatywności u dzieci – SENSOPLASTYKA

Zespół Szkół nr 1

 

 ul. Arki Bożka 21

dzieci od 1do 5 roku życia wraz z rodzicem

Ilona Nitychoruk -Piekarz

 1.  

26 maja

2017 r.

godz. 16.00

Wpływ nawyków żywieniowych na funkcjonowanie dziecka

Technikum Nr 4

 

ul. Katowicka 35

rodzice i  nauczyciele

Monika Wrzosok Martyna Murek

 1.  

29 maja 2017

2017 r.

godz. 16.00

„Zainwestuj w dziecko. Dobra zabawa fundamentem sukcesu”

Przedszkole Miejskie   nr 8 z Oddziałami Integracyjnym

ul. Wrocławska 44

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Ewa Jędrzejczyk Anna Niepsuj

Sylwia Tymińska

 

Data dodania: 2023-04-25 08:35:41
Data edycji: 2023-04-25 08:36:27
Ilość wyświetleń: 359

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie.
Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu”
(Vivian Green)

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej