uwaga mamy nowy profil na Facebook oraz nowy adres poczty elektronicznej poradniappp@ppp.bytom.pl
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

DZIAŁ WSPARCIA ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA ORAZ DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

mgr Ewa Jędrzejczyk – społeczny kierownik działu, pedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego o  specjalności pedagogika przedszkolna. Ukończyła Studia Podyplomowe "Rewalidacja i terapia pedagogiczna dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych". Systematycznie rozwija swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Prowadzi diagnozę oraz terapię indywidualną i grupową dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami w zachowaniu.  Wspiera rozwój zdolności u dzieci, wspomaga rodziców w ich działaniach wychowawczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli i rodziców. Jest członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w ramach, którego prowadzi zajęcia rewalidacyjne z dziećmi niepełnosprawnymi.

  

mgr Małgorzata Jędryczka- psycholog

 

mgr Anna Szyszka-Wójcik – psycholog pracujący z małymi dziećmi oraz ich rodzicami, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka psychologii i pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła 4-letni Kurs Psychoterapii Systemowej, dwuletnie studia podyplomowe w obszarze psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz liczne szkolenia, kursy, warsztaty z zakresu pomocy psychologicznej. Zajmuje się diagnozą funkcjonowania umysłowego oraz emocjonalnego małego dziecka. Prowadzi zajęcia terapii indywidualnej i grupowej z dziećmi,  szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli. 

 

mgr Sylwia Tymińska – psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (specjalizacja kliniczno-wychowawcza), ukończyła 4-letni Kurs Psychoterapii Systemowej w Krakowie, „Szkołę dla rodziców i wychowawców", kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną organizowane przez Katowicki Instytut Ericksonowski i ROM-E "Metis" w Katowicach, pracuje z małymi dziećmi i ich rodzicami, prowadzi diagnozę i psychoterapię oraz zajęcia grupowe dla dzieci, warsztaty dla rodziców i nauczycieli, swoją pracę poddaje systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów

 

 

mgr Joanna Berek oligofrenopedagog, tyflopedagog, koordynator Wielospecjalistycznego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego. W Poradni pracuje jako pedagog od roku 1991, najpierw w Dziale Młodszoszkolnym (zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów pedagogicznych - nauczanie początkowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie), obecnie w Dziale Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Niepełnosprawnością. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z klas I-VI przejawiającymi trudności w nauce (w tym specyficzne). Prowadzi terapię indywidualną i grupową, zajęcia w klasach, spotkania z nauczycielami. Ukończone studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki umożliwiają jej pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Za swoją pracę otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty, Brązowy Krzyż Zasługi, dwukrotnie Nagrodę Prezydenta Bytomia oraz kilkakrotnie Nagrodę Dyrektora Poradni.

 

mgr Izabela Sagolla – nauczyciel dyplomowany, psycholog (Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), specjalista z zakresu oligofrenopedagogiki. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zwłaszcza niepełnosprawnością intelektualną. Specjalizuje się w poradnictwie wychowawczym dla rodziców i opiekunów małego dziecka.

 

mgr Monika Wrzosok- psycholog, nauczyciel kontraktowy, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Systematycznie rozwija swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnego typu szkoleniach i kursach. Zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, a także poradnictwem wychowawczym dla rodziców. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Posiada doświadczenie w pracy psychologa przedszkolnego oraz szkolnego.

 

mgr Ilona Nitychoruk Piekarz - surdopedagog, tyflopedagog, specjalista w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, nauczyciel dyplomowany. Od września 2010 pełni funkcję doradcy metodycznego pomocy psychologiczno-pedagogicznej i integracji gminy Bytom. Wchodzi w skład wielu zespołów ds. wczesnego wspomagania rozwoju realizowanych na terenie Poradni. Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej i funkcjonalnej dzieci młodzieży niepełnosprawnej oraz specjalistycznej terapii indywidualnej dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością. Prowadzi liczne szkolenia Rad Pedagogicznych w bytomskich szkołach i przedszkolach. Organizuje szkolenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz ich nauczycieli. Na terenie placówek oświatowych w Bytomiu współpracuje z nauczycielami w zakresie dostosowań, metod i form pracy uwzględniających potrzeby i możliwości dzieci objętych kształceniem specjalnym ze względu wadę słuchu, niedowidzenie, autyzm (w tym Zespół Aspergera). Zna język migowy, pismo Braile’a oraz alternatywne formy komunikacji. Jest wykładowcą przedmiotów z zakresu pedagogiki specjalnej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego na studiach podyplomowych i kwalifikacyjnych z zakresu surdopedagogiki, tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju oraz prelegentem wielu autorskich wykładów z zakresu pedagogiki specjalnej. Autorka artykułów dotyczących terapii i stymulacji rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną oraz sprzężoną.

 

 mgr Izabela Chmielewska -psycholog - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (specjalizacja: kliniczna oraz rozwoju człowieka), nauczyciel początkujący. Praktykę realizowała w takich placówkach jak: przedszkole, szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi, środowiskowy dom samopomocy, poradnia publiczna i prywatna. Dodatkowo udzielała się jako wolontariuszka w świetlicy środowiskowej w Zabrzu, zajmując się dziećmi od 3 do 14 roku życia.

mgr Ilona Mazur – psycholog, absolwentka Uniwersytety Śląskiego w Katowicach ze specjalnością kliniczną oraz rozwoju człowieka, nauczyciel początkujący. Dąży do uzyskania jak najwyższych kwalifikacji uczestnicząc we wszelkiego rodzaju szkoleniach oraz wykładach. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła poprzez praktykę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz pracę zawodową jako asystent dziecka niepełnosprawnego w czasie trwania studiów.

Data dodania: 2023-04-24 20:37:59
Data edycji: 2023-06-26 09:41:08
Ilość wyświetleń: 1286

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie.
Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu”
(Vivian Green)

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej