uwaga mamy nowy profil na Facebook oraz nowy adres poczty elektronicznej poradniappp@ppp.bytom.pl
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

PROJEKTY MIEJSKIE

 INFORMACJA O PROJEKTACH

 

W latach 2011, 2012 i 2014 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizowała w naszym mieście projekty w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. Realizatorami projektów oprócz PPP były osoby reprezentujące różne instytucje działającE na terenie Bytomia i zajmujące się problematyką przemocy w rodzinie, pomocą dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom. Są to:

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"

- Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

Pierwszy projekt o nazwie RODZINA - BĄDŹMY RAZEM był skierowany do dzieci objętych opieką świetlic socjoterapeutycznych i ich rodziców. Głównym celem projektu  była poprawa sytuacji rodziców i dzieci zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Realizacja projektu pozwoliła m.in. na: wyposażenie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w kompetencje rodzicielskie, podniesienie wiedzy i świadomości oraz wrażliwości uczestników, pokazanie rodzinom możliwości korzystania z bytomskiego systemu wsparcia i pomocy. Podczas trwania projektu został opracowany przez realizatorów i wydany poradnik – Bytomski System Wsparcia i Pomocy – dostępne formy wsparcia rodziny oraz ulotki informacyjne adresowane zarówno do uczestników projektu, jak i do ogółu mieszkańców Bytomia. Opracowane materiały zawierają niezbędne informacje dla osób poszukujących pomocy. Uczestnicy świetlic podczas trwania projektu przygotowali prace plastyczne o tematyce Szczęśliwa Rodzina – Bytom pełen słońca bez cienia przemocy, które zostały wyeksponowane podczas spotkania podsumowującego. Ponadto dzieci przygotowały krótkie inscenizacje o tematyce rodzinnej, które następnie zaprezentowały podczas spotkania kończącego projekt w Bytomskim Centrum Kultury. Zajęcia z dziećmi z ramienia Poradni prowadziły mgr Joanna Berek i mgr Krystyna Wiatrz .

Drugi projekt nosił nazwę MOGĘ WRÓCIĆ, a jego odbiorcą była młodzież dotknięta przemocą domową oraz ich rodzice. Projekt został przeprowadzony w trzech bytomskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz Klubie Integracji Społecznej w MOPR. Działaniami została objęta grupa adolescentów w wieku 12 – 17 lat. Realizacja projektu pozwoliła m.in. na wzrost wiedzy oraz wrażliwości w aspekcie przemocy, podniesienie samooceny uczestników oraz zainteresowanie mieszkańców Bytomia możliwościami pomocy w ramach bytomskiego systemu wsparcia i pomocy.

Podczas trwania projektu przygotowano 50 plakatów oraz 8000 sztuk ulotek informacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży pn. Wiem, gdzie uzyskać pomoc, wiem jak sobie poradzić.

Z ramienia Poradni realizatorką zajęć dla dzieci i młodzieży była mgr Joanna Berek.

Odbiorcami trzeciego projektu pt. WSPARCIE DLA BYTOMSKICH RODZIN były rodziny borykające się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, objęte wsparciem i pomocą przez asystentów rodziny z ramienia MOPR. Zgodnie z założeniami uczestnicy projektu – rodzice wzięli udział w cyklu 6 warsztatów, których celem było m.in. nabycie wiedzy o prawidłowym pełnieniu ról rodzicielskich, podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Uczestnicy projektu wraz z dziećmi wzięli udział w dwóch wyjazdach edukacyjno-integracyjnych (do Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni "Czarnego Pstrąga" w Tarnowskich Górach oraz Muzeum Chleba w Radzionkowie).

Realizacja kampanii informacyjnej w ramach projektu miała na celu podniesienie wiedzy i świadomości wśród bytomskich rodziców na temat prawidłowych, pozbawionych przemocy metod wychowawczych. Wydane materiały edukacyjne w cyklu Dekalog Rodzica zawierały treści tj.: 10 powodów, by nie bić dzieci, 10 kroków by stać się lepszym rodzicem oraz Apel Dziecka. Ponadto wydano Poradnik dla rodzica oraz ulotkę. Materiały zawierały treści edukacyjne oraz informacje o bytomskich instytucjach oferujących pomoc i wsparcie.

Poradnię jako realizatora projektu reprezentowała mgr Jolanta Szurgacz.

Data dodania: 2023-04-24 20:55:33
Ilość wyświetleń: 300

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie.
Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu”
(Vivian Green)

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej