uwaga mamy nowy profil na Facebook oraz nowy adres poczty elektronicznej poradniappp@ppp.bytom.pl
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

3 BYTOMSKIE SPOTKANIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE - 2005

Sprawozdanie z organizacji

„III Bytomskich Spotkań Edukacyjno – Wychowawczych”

 

18-22  KWIECIEŃ 2005 ROKU

 

„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – wyzwania, oczekiwania, kierunki rozwoju”

 

        Już po raz trzeci w dniach 18-22 kwietnia bieżącego roku odbyły się w Bytomiu  „III Bytomskie Spotkania Edukacyjno-Wychowawcze”. Organizatorem i pomysłodawcą „Spotkań” jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu wspierana przez pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Celem tegorocznych „Spotkań” była refleksja nad kondycją współczesnej pomocy psychologicznej w poradni, naszych przedszkolach i szkołach. Towarzyszyło nam przesłanie, by udzielana przez nas pomoc i wsparcie  były coraz lepsze, coraz bardziej skuteczne. Specjalistyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszym mieście ma bogatą  45-letnią tradycję. W tym roku mija rocznica powstania pierwszej w Bytomiu Poradni Społeczno-Wychowawczej , której kontynuatorką działań jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Bytomiu.

           W pierwszym dniu (18 kwietnia)  inaugurującym „Spotkania” odbyła się konferencja, w której uczestniczyło ponad 250 osób: nauczycieli, psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych, na co dzień pracujących w szkołach i placówkach oświatowych i socjalnych naszego oraz okolicznych miast. Przybyłych na konferencję uroczyście powitał dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu mgr Wojciech Żywczok, wyrażając nadzieję iż, tegoroczny cykl imprezy w sposób znaczący przyczyni się do rozwoju pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Bytomiu i województwie. Uroczystego otwarcia dokonał wiceprezydent Miasta Bytomia mgr Marian Stajno. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Kuratorium Oświaty: mgr Mirosław Papiernik – dyrektor Delegatury w Bytomiu oraz wizytator mgr Aleksandra Radzioch-Dzienis. Urząd Miasta, oprócz Prezydenta, reprezentowali mgr Małgorzata Niewrzela- Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji oraz inspektor mgr Helena Colik. Tematyka wygłaszanych w trakcie konferencji wykładów była bardzo różnorodna, poruszająca zagadnienia związane z wychowaniem i pomocą dziecku i jego rodzinie.

Obrady prowadziła mgr Jolanta Szurgacz – pedagog Poradni.

 PROGRAM KONFERENCJI                    

„Rola i zadania nauczyciela wychowawcy w wspieraniu psychospołecznego rozwoju ucznia” mgr Teresa Tymrakiewicz doradca metodyczny miasta Bytomia do spraw wychowania.

„Diagnoza agresywnych zachowań dzieci i młodzieży” dr Tadeusz Wolan- adiunkt Katedry Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

„Funkcjonowanie w rolach rodzicielskich a możliwości rozwoju   indywidualnego dziecka” dr Marianna Dąbrowska- Wnuk –psycholog Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu.

„Porada jako specyficzna forma relacji miedzyludzkiej” mgr Wojciech Żywczok- dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bytomiu.

„Bytomskie forum wychowawców jako grupa wsparcia dla nauczycieli” mgr Ilona Janas– nauczyciel Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Bytomiu.

„Rola młodzieżowych doradców świadczeniu pomocy rówieśniczej” mgr Beata Skarżyńska- Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach.

-  „Pomoc psychologiczno- pedagogiczna wyzwaniem w pracy pedagoga szkolnego” mgr Krystyna Wiatrz– doradca metodyczny miasta Bytomia, pedagog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bytomiu.

„Pomoc osobom uzależnionym”mgr Sabina Lasokpsycholog Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i  Ich Rodzinom w Bytomiu.

„Nowe koncepcje dysleksji wyzwaniem dla współczesnej diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Kierunki pomocy terapeutycznej z dziećmi mającymi zaburzenia języka mówionego i pisanego” mgr Jolanta Bobulska – pedagog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w Bytomiu.

„Depresja u dzieci i młodzieży” mgr Aleksandra Zawrzel- psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bytomiu   

„Współpraca w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej a efektywność oddziaływań terapeutycznych – mutyzm dziecięcy” mgr Ilona Mrowiecwicedyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bytomiu.

„Społeczne konsekwencje równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku” mgr Ilona Nitychoruk- Piekarz surdotyflopedagog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznejw Bytomiu                                                                                                                                                                                                     

     W ramach „Spotkań” ,oprócz konferencji, odbyło się także 12 spotkań szkoleniowo-warsztatowych, przygotowanych dla szerokiego grona dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz studentów kierunków pedagogicznych i socjalnych oraz 2 spotkania warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych i ich nauczycieli. Problematyka spotkań obejmowała duży wybór zagadnień praktycznych, istotnych w rozwiązywaniu aktualnych problemów i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  poradni, szkołach i placówkach oświatowych. Każdy z uczestników mógł znaleźć dla siebie interesujące go zagadnienie.            W warsztatach udział wzięło 276 osób.

 

 

 

Lp.

 

Tematyka zajęć

 

Osoby prowadzące

 

Ilość uczestników

 

1.

„Kształtowanie inteligencji   emocjonalnej w szkole”

 

mgr M.Koper

mgr M.Tabaszewska

17

 

2.

 

„Jak rozpoznajemy ryzyko   dysleksji”

 

mgr S.Tymińska

mgr A.Szyszka

mgr.E.Jędrzejczyk

 

14

 

3.

„Nauka   języka obcego zgodnie z najnowszą wiedzą o funkcjonowaniu mózgu człowieka”

 

 

mgr A.Bobrowska

 

19

 

4.

„Rozpoznawanie   depresji u dzieci i młodzieży”

 

 

mgr A.Zawrzel

 

25

 

5.

„Ograniczenia poznawcze i komunikacyjne osób   głuchoniewidomych”

 

 

mgr I. Nitychoruk- Piekarz

 

3

 

6.

„Sąd bardziej przyjazny.

Jak przygotować się do roli świadka w sadzie”

 

 

mgr S. Lasok

 

17

 

7.

„Wybrane metody nauki czytania”

mgr. G.Kopta

mgr G.Pietras

 

22

 

8.

„Dziecko nadpobudliwe w   przedszkolu i szkole”

 

mgr E.Jędrzejczyk

mgr I.Płoska

 

27

 

9.

 

„Twórczy dialog”

 

mgr I.Mrowiec

mgr J.Szurgacz

 

11

 

10.

„Jak przygotować rodzinę do   podjęcia psychoterapii rodziny”

 

mgr M.Koper

 

12

 

11.

„Rozwijanie słuchu fonemowego u   dzieci w wieku przedszkolnym”

 

mgr E.Staszyńska -Sala

 

21

 

12.

 

„Metody pracy z uczniem   trudnym”

 

mgr

T. Tymrakiewicz

mgr W.Żywczok

 

34

 

13.

 

„Dobrze być razem”  warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

 

mgr J.Berek

mgr A.Niżnik

 

26

 

14.

 

„Metody pracy ze stresem”  warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

 

mgr A.Jaroń

mgr K.Niglus

 

28

 

 

RAZEM:

 

 

 

276

 

 

Dla uczestników przygotowany został kolejny numer czasopisma wydawanego przez naszą placówkę „Poradnik”. Zawiera on refleksje pracowników Poradni dotyczące istotnych zagadnień wsparcia psychologicznego.

 

      Wnioski i refleksje z tegorocznych „Spotkań”:

 

      „Bytomskie Spotkania Edukacyjno- Wychowawcze” z roku na rok przyciągają większą uwagę bytomskich nauczycieli, pedagogów szkolnych, studentów, dyrektorów szkół oraz psychologów, pedagogów miast ościennych. Proponowana przez nas formuła spotkań cieszy się dużym  zainteresowaniem, czego dowodem jest zwiększająca się liczba uczestników. Temat tegorocznych „Spotkań…” - „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – wyzwania, oczekiwania, kierunki rozwoju” okazał się bardzo bliski wszystkim osobom pracującym zawodowo z dziećmi.

Przygotowane przez specjalistów naszej poradni zajęcia warsztatowe służyły poszerzaniu wiedzy i umiejętności nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych dotyczących głównie pracy wychowawczej oraz wzajemnej  wymianie doświadczeń. Warsztaty stanowiły źródło inspiracji do rozwijania, doskonalenia, wzbogacania i urozmaicania metod i form pracy z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy warsztatów sygnalizowali jak istotna jest dla nich możliwość przeżycia i przećwiczenia proponowanych form pracy, spojrzenia na określone sytuacje z pozycji ucznia.   Tygodniowe spotkania, ludzi na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą, umożliwiły lepsze zrozumienie problematyki  pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz znaczenia roli nauczyciela w procesie kształtowania osobowości swoich podopiecznych.

Podczas „III Spotkań Edukacyjnych….” zgłoszono również potrzebę stałych spotkań pedagogów szkolnych ze specjalistami PPP celem zacieśniania współpracy w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz ustalaniu wzajemnych oczekiwań dotyczących bezpośredniej pracy z dzieckiem i rodzicami.

Data dodania: 2023-04-25 08:24:49
Ilość wyświetleń: 374

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie.
Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu”
(Vivian Green)

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej