uwaga mamy nowy profil na Facebook oraz nowy adres poczty elektronicznej poradniappp@ppp.bytom.pl
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

2 BYTOMSKIE SPOTKANIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE - 2004

Sprawozdanie z organizacji „II Bytomskich Spotkań Edukacyjno-Wychowawczych”

 

Tegoroczne „Spotkania Edukacyjno-Wychowawcze, odbywające się w dniach 19-23 kwietnia 2004 zostały zorganizowane przez zespół pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu przy współpracy z:

- Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta w Bytomiu

- Doradcami metodycznymi gminy Bytom: mgr Teresą Tymrakiewicz oraz mgr Krystyną Wiatrz

Ich temat został osadzony wokół poszukiwań drogi rozwijania zdolności dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i szkolnym. Sformułowaliśmy go w formie pytania: "Jak rozwijać zdolności dzieci i młodzieży?" Głównym postawionym przed organizatorami  celem było:

- zwrócenie uwagi środowiska wychowawczego na problem pracy z dzieckiem zdolnym,

- rozpowszechnienie form i metod pracy z dzieckiem i młodzieżą utalentowaną,

- wypracowanie sposobów wsparcia ucznia zdolnego i jego rodziny w środowisku szkolnym,

- popularyzowanie działalności instytucji pozaszkolnych w zakresie rozwijania możliwości dzieci i młodzieży,

- upowszechnianie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecka zdolnego.

Żyjemy w czasach wymagających, w wielu dziedzinach, specjalizacji, w czasach pędu ku doskonałości. Często niestety nasze szkolnictwo i rodzina nie zauważa prawdziwych talentów swoich dzieci. Statystyki mówią o 16 % dzieci zdolnych, z czego około 3 % to wybitnie zdolne jednostki. Czy potrafimy te osoby prawidłowo rozwijać, by drzemiące w nich zdolności mogły być w sposób prawidłowy, z pożytkiem dla nas wszystkich wykorzystane? To dominujące motto tegorocznych „Spotkań”. Rozwój kultury i cywilizacji , w dużej mierze, zależy od rozwoju jednostek zdolnych i wybitnie zdolnych.  Bieżący rok jest dla naszego miasta szczególny- obchodzimy Jubileusz 750- rocznicy lokacji Bytomia. W dziedzictwo kulturowe miasta mocno wbudowały się jednostki wybitne. One tworzyły obraz naszego miasta. Stąd w trosce o przyszłość miasta i ludzi tutaj żyjących temat  podjęty w bieżącym roku wydawał  się wielce pożądany. W ramach tygodniowych spotkań odbyła się konferencja miejska, liczne warsztaty tematyczne dla nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży. Uroczystego otwarcia konferencji i całej imprezy dokonał  Prezydent Miasta ds. Społecznychmgr Marian Stajno. Swoją obecnością uświetnili konferencje Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta mgr Stefania Wawer oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach wizytator Aleksandra Radzioch- Dzienis. Wśród zaproszonychgości byli także dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz przedstawiciele instytucji resortu pomocy społecznej.

Program konferencji obejmował następujące zagadnienia:

  • „Teoretyczne podstawy zdolności i uzdolnień”- dr Beata Dyrda- Instytut  Pedagogiki UŚ w Katowice.
  • „Poznaj swoje możliwości- myślenie twórcze”   mgr Ilona Mrowiec- wicedyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bytomiu.
  •  „Trudności dziecka zdolnego” mgr Aleksandra Zawrzel - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.
  • „Uczeń zdolny w zreformowanej szkole”mgr Teresa Tymrakiewicz- doradca  metodyczny ds. wychowania   gminy Bytom.
  • „Działania artystyczne dla dzieci uzdolnionych plastycznie” w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu mgr Ewa Kokot- Szkoła Podstawowa nr 44 w Bytomiu          
  • „ Nie przegapmy talentów „ – rozwijanie zdolności matematycznych mgr Kazimierz Maruszczyk – dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa  w Bytomiu
  • „Specyficzne zdolności muzyczne, praca z uczniem zdolnym. Trudności napotykane w drodze do sukcesu” mgr Zuzanna Sucharowska, mgr Beata  KrzanowskaOgólnokształcąca Szkoła  Muzyczna w Bytomiu
  • „Wychowanie przez sztukę „mgr Jolanta Marek- Państwowa Szkoła Baletowa w Bytomiu.
  • „Praca z dzieckiem zdolnym” mgr Grażyna Kachelska- wicedyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu.
  • „Możliwości rozwijania uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży”  Mariusz Wołosz kierownik Miejskiego  Ośrodka Sportów Młodzieżowych w Bytomiu.

  W konferencji uczestniczyło ogółem 165 osób, z czego większość stanowili nauczyciele i pedagodzy szkolni bytomskich szkół i placówek oraz studenci Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu.

W dniach 20-24 kwietnia 2013 roku odbywały się warsztaty tematyczne, w których uczestniczyli nauczyciele, pedagodzy szkolni naszych szkół i placówek. Zajęcia te prowadzili pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu oraz doradcy metodyczni.  Ogółem w zajęciach warsztatowych wzięło udział 199 osób. Tematykę zajęć oraz liczbę uczestników uwzględnia poniższa tabela:

 

 

Lp.

 

Tematyka zajęć

 

Osoby prowadzące

 

Ilość osób

 

1.

 

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci.

 

mgr Alicja Jaroń

 

21 osób

 

2.

 

Emocje a dziecko zdolne.

 

mgr Aleksandra Zawrzel

 

 

27 osób

 

3.

 

„Język to tancerz jest” – warsztaty logopedyczne

 

mgr Grażyna Pietras

mgr Grażyna Kopta

 

 

20 osób

 

4.

 

Zdolności społeczno- emocjonalne.

 

mgr Małgorzata Tabaszewska

mgr Małgorzata Koper

 

9 osób

 

5.

 

Dziecko zdolne w szkole masowej. Elementy treningu twórczości.

 

mgr Jolanta Szurgacz

mgr Ilona Mrowiec

 

26 osób

 

6.

 

Rozwijanie zdolności   lingwistycznych u uczniów zdolnych – ćwiczenia w języku polskim i obcym.

 

mgr Aleksandra Bobrowska

mgr Ewa Jędrzejczyk

 

24 osoby

 

7.

 

„Nasze dzieci to potrafią”

 

mgr Adelajda Lepich

mgr Anna Szyszka

 

20 osób

 

8.

 

Możliwości wspomagania przez  pedagoga szkolnego indywidualnej drogi rozwoju ucznia zdolnego.

 

 

mgr Krystyna Wiatrz

 

21 osób

 

9.

 

Rola szkoły w organizowaniu działań wspierających ucznia zdolnego.

 

mgr Teresa Tymrakiewicz

mgr Wojciech Żywczok

 

31 osób

 

 

 

Razem:

 

 

199 osób

 

W ciągu tygodnia odbywały się również zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami, których celem było rozwijanie zdolności oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży. Ogółem w zajęciach uczestniczyły 123 osoby. Warsztaty prowadzone były na terenie naszej Poradni a ich tematyka obejmowała między innymi: 

 

Lp.

 

Tematyka zajęć

 

Osoby prowadzące

 

 

1.

 

„Warsztaty aktywności   twórczej”

           

 

mgr Iwona Płoska

mgr Ewa Jędrzejczyk

 

 

 

2.

 

Myślę więc ... Gry i zabawy rozwijające twórcze   myślenie”

 

 

mgr Joanna Berek

 

3.

 

„Baw się ortografią” –   spektakl słowno-muzyczny w SP 51

 

mgr Jolanta Szurgacz

mgr Małgorzata Tabaszewska

mgr Ilona Mrowiec

mgr Joanna Berek

mgr Alicja Jaroń

mgr lwona Płoska

mgr Urszula Kielan

 

 

4.

 

„Emisja  i higiena głosu”

 

mgr Ewa Staszyńska- Sala

 

 

5.

 

Spotkanie z rodzicami   dzieci dyslektycznych

 

 

mgr Danuta Woźniak

 

Wszyscy uczestnicy konferencji oraz warsztatów otrzymali zaświadczenia o uczestnictwie w tej formie doskonalenia swoich umiejętności wychowawczych.

Cennym urozmaiceniem tegorocznych „Spotkań”  było wydanie trzeciego numeru  „Poradnika” pisma wewnętrznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu. Był on poświęcony w całości metodom wspierania nauczycieli, rodziców w ich pracy wychowawczej z dzieckiem zdolnym. Przygotowaliśmy 180 egzemplarzy tego pisma. Otrzymali go uczestnicy konferencji oraz zainteresowani rodzice.

Data dodania: 2023-04-25 08:22:31
Ilość wyświetleń: 281

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie.
Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu”
(Vivian Green)

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej