uwaga mamy nowy profil na Facebook oraz nowy adres poczty elektronicznej poradniappp@ppp.bytom.pl
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

PROJEKT DROGOWSKAZ DLA RODZIN

DROGOWSKAZ DLA RODZIN KONTYNUACJA - EDYCJA 2017

 

W roku 2017 już po raz piaty Poradnia przystąpiła do realizacji projektu w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”. Ta edycja jest kontynuacją poprzedniego projektu pod nazwą: DROGOWSKAZ DLARODZIN i zakłada realizację działań profilaktycznych z elementami psychoedukacji. Projekt w tym roku składał się z czterech głównych przedsięwzięć:

  1. Prelekcje dla rodziców uczniów szkół podstawowych poprzedzone przygotowaniem warsztatowym pedagogów (realizatorów prelekcji).
  2. Bytomska kampania społeczna skierowana do rodziców, mająca na celu podnoszenie kompetencji wychowawczych i zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej skutków przemocy (I ty możesz być dobrym rodzicem,  Reaguję na przemoc).
  3. Spotkania grupowe dla ojców osadzonych w Areszcie Śledczym w Bytomiu.
  4. Bytomska konferencja pt. Rodzina na zakręcie - co dalej, jak reagować, jak pomagać? Odbiorcami konferencji byli przedstawiciele służb i instytucji na co dzień pracujący między innymi z rodzinami, gdzie występuje ryzyko przemocy domowej lub uruchomiona jest procedura NIEBIESKA KARTA (policjanci, asystenci rodzin, terapeuci rodzinni, pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem był po raz kolejny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a bytomskie placówki pomocowe były ponownie partnerami i realizatorami poszczególnych działań w ramach projektu. Szczegóły można znaleźć także na stronie:

http://www.mopr.bytom.pl/mopr/index.php/2013-11-27-13-20-19/drogowskaz-dla-rodzin

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w tej edycji reprezentowała psycholog Sylwia Tymińska, która wygłosiła wykład „Zranione dzieciństwo, czy można tego uniknąć?” podczas bytomskiej konferencji (grudzień 2017). Ponadto pracownicy Poradni informowali rodziców o kampanii społecznej,  udostępniali  ulotki i plakaty.

 

 

DROGOWSKAZ DLA RODZIN - EDYCJA 2016

 

W roku szkolnym 2016/2017 (wrzesień-grudzień) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przystąpiła  po raz kolejny czwarty do realizacji projektu w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”, którego przedmiotem jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Projekt nosił nazwę Drogowskaz dla rodzin skierowany był do wszystkich mieszkańców Bytomia, zwłaszcza w zakresie kampanii społecznej i konsultacji z ekspertami. Projekt adresowany był ponadto do rodzin wytypowanych przez asystentów rodziny, pracowników socjalnych oraz kuratorów sądowych, a także do wytypowanej podczas diagnozy grupy spokrewnionych oraz niezawodowych rodzin zastępczych zagrożonych zjawiskiem przemocy.

 

 Projekt składał się z trzech modułów:

  1. Kampania społeczna skierowana do rodziców i opiekunów mająca na celu podnoszenie kompetencji wychowawczych i zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej skutków przemocy oraz do świadków przemocy w zakresie reagowania na przemoc.
  2. Badania ankietowe wśród rodziców i „spotkania z ekspertem” zgodnie ze wskazanymi  w ankietach tematami.
  3. Spotkania grupowe dla rodziców zastępczych spokrewnionych niezawodowych oraz dla rodziców biologicznych.

Dla zapewnia trwałości realizacji projektu na stronach internetowych wszystkich partnerów umieszczone zostały informacje dotyczące projektu (przede wszystkim informacje wpływające na zwiększenie świadomości społecznej zagrożeń wynikających z przemocy, skutków przemocy). Ponadto, dzięki realizacji projektu, nastąpiło trwałe wzmocnienie współpracy pomiędzy jego partnerami,  którymi są służby i instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy na terenie Bytomia. Organizatorzy założyli, że realizacja projektu stworzy warunki, w których uczestnicy uzyskają podstawowe informacje w zakresie przemocy i jej przeciwdziałania. Z ramienia Poradni projekt realizowany był przez Joannę Berek (pedagoga) i Agatę Susek-Kaczyńską (psychologa).

 

Data dodania: 2023-04-24 20:54:11
Data edycji: 2023-04-24 20:54:46
Ilość wyświetleń: 363

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie.
Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu”
(Vivian Green)

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej