uwaga mamy nowy profil na Facebook oraz nowy adres poczty elektronicznej poradniappp@ppp.bytom.pl
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

5 BYTOMSKIE SPOTKANIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE - 2007

  Sprawozdanie z organizacji  „V Bytomskich Spotkań Edukacyjno – Wychowawczych”                                                         

 16- 20   kwietnia  2007

 

„EDUKACJA I WYCHOWANIE WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA „

 

        Od 16-20 kwietnia bieżącego roku odbywały się w Bytomiu, pod honorowym patronatem Zastępcy Prezydenta Miasta Bytomia mgr Haliny Biedy , „V Bytomskie Spotkania Edukacyjno-Wychowawcze”. Tematem przewodnim tegorocznego  cyklu była „Edukacja i wychowanie wobec zagrożeń współczesnego świata”. Organizatorem i pomysłodawcą „Spotkań” jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu wspierana przez pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Specjaliści pracujący w poradni ( psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, psychoterapeuci)  już od 5 lat  przygotowują wykłady i zajęcia warsztatowe dla bytomskich nauczycieli, pedagogów szkolnych, studentów. „Bytomskie Spotkania Edukacyjno- Wychowawcze” weszły na stałe do kalendarza wydarzeń edukacyjnych  w Bytomiu. Na konferencję zapraszani są naukowcy np. z Uniwersytetu Śląskiego, lekarze psychiatrzy, dyrektorzy i przedstawiciele specjalistycznych placówek oświatowych, medycznych. Udział w wykładach  i warsztatach jest bezpłatny i  dostępny dla szerokiego grona zainteresowanych. Tematyka „Spotkań” jest bezpośrednio związana z potrzebami osób pracujących z dziećmi i młodzieżą pełnosprawną i niepełnosprawną w szkołach, przedszkolach, domach dziecka, ośrodkach szkolno- wychowawczych, oddziałach integracyjnych.

             W pierwszym dniu (16 kwietnia 2007)  inaugurującym „Spotkania” odbyła się konferencja miejska, w której uczestniczyło 203 osoby. Byli to między innymi przedstawiciele: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (Świętochłowice, Piekary Śląskie); Rady Miejskiej Bytomia, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wydziału Edukacji UM w Bytomiu, Komendy Miejskiej Policji, Młodzieżowego Domu Kultury w Bytomiu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Kolegium Nauczycielskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Środowiskowej Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej w Bytomiu,  Domów Dziecka (nr 1, 2, 3),  SOW nr 1 i OSM w Bytomiu. Ponadto uczestnikami konferencji byli pracownicy pedagogiczni bytomskich szkół i placówek oświatowych, takich jak: Gimnazja (numery : 2, 9, 11, 7,  8, 13, 15),  ZSO (numery:  3,  4, 5 , 6, 11), ZS (numery: 3, 4, 6), ZSZ (numery: 8, 9, ZSEE), Przedszkola (numery: 4, 10, 12, 14, 18, 20, 45, 59), Szkoły Podstawowe (numery: 1, 3, 4, 6, 9, 21, 23, 28, 42, 44, 45, 46, 51, 54) oraz pracownicy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, Państwowych Szkół Budownictwa, Zespołu Szkół Technicznych. Przybyłych na konferencję powitał dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu mgr Wojciech Żywczok.  Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prezydent Miasta Bytomia mgr Piotr Koj.

       Program konferencji obejmował następujące zagadnienia:   

godz. 10.00

Otwarcie konferencji , powitanie zaproszonych gości.

mgr Wojciech Żywczok – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu                                                      

godz. 10.15

 Trudna młodzież- zjawisko niedostosowania społecznego (uwarunkowania, mechanizmy, kierunki pomocy).                                                    

dr  Elżbieta Turska- Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 godz. 10.45

Adolescencja- okres burzy i naporu. Zaburzenia psychiczne występujące w okresie dojrzewania.

lekarz psychiatra  – Elżbieta Smętek

godz. 11.30- 11.45

Przerwa

godz.  11. 45                         

Czynniki ryzyka i czynniki ochronne związane z samobójstwem w wieku dorastania.

 mgr Aleksandra Zawrzel – psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bytomiu

godz. 12.15

Dzieci samotne, opuszczone przez rodziców- zaburzenia zachowania i możliwości wspomagania ich rozwoju.

mgr Anna Piekacz– psycholog – Dom Dziecka nr 3 w Bytomiu

 godz. 12.45

Środowisko rodzinne a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży (na przykładzie uczniów niepełnosprawnych umysłowo).

dr Bogumiła Bobik pedagog  Zespołu Szkół nr 3 i Zespołu Szkół nr 4 w Bytomiu

 godz. 13.15

Jak zachęcić rodziców do angażowania się w życie szkoły ?

mgr Bożena Szmalec- nauczyciel Gimnazjum nr 9 w Bytomiu

godz. 13.35

Program przeciwdziałania przemocy i agresji- STOP AGRESJI i PRZEMOCY.

mgr Renata Soczówka i mgr Edyta Gawlik- Mazanek – nauczyciele Gimnazjum nr 8 w Bytomiu

 godz. 14.00

Zakończenie konferencji

                                                                

            W ramach „Spotkań” oprócz konferencji, odbyło się także 13 spotkań szkoleniowo-warsztatowych , przygotowanych  przez pracowników PPP dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. W warsztatach udział wzięło    220 osób

 

 

Dane liczbowe dotyczące przeprowadzonych warsztatów dla nauczycieli, psychologów

 i pedagogów szkolnych

 

„Moja lekcja wychowawcza”-  prowadzące:  mgr Ilona Mrowiec; mgr Jolanta Szurgacz

miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bytomiu, ul. Dr J. Rostka 16

ilość uczestników:    11 osób

 

„Zrozumieć agresję”-  prowadzące: mgr Aleksandra Bobrowska; mgr Joanna Domańska

miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bytomiu, ul. Dr J. Rostka 16

ilość uczestników:    22 osoby

 

„Rozpoznawanie czynników ryzyka związanych z próbami samobójczymi młodzieży”-  prowadząca:  mgr  Aleksandra Zawrzel

miejsce spotkania:  Szkoła Podstawowa nr 32 w ZSO nr 11 w Bytomiu, ul. Szymały 124

ilość uczestników:    30 osób

 

Omówienie szkolnego programu„Dobra komunikacja droga do szczęśliwego życia”-  prowadząca:  mgr Ilona Jagoda (pedagog Gimnazjum nr 15 w Bytomiu)

miejsce spotkania: Gimnazjum nr 15 w Bytomiu, ul. Kościuszki 4

ilość uczestników: 3 osoby

 

„Dziecko nadpobudliwe w szkole”-  prowadzące:  mgr Ewa Jędrzejczyk; mgr Iwona Płoska

miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bytomiu, ul. Dr J. Rostka 16

ilość uczestników:   26 osób

 

„Usłyszeć siebie”- proces komunikacji interpersonalnej    -prowadzące: mgr Agnieszka Nowicka, mgr Jolanta Naskręt, mgr Agnieszka Ziobrowska- Bieniek, mgr Anna Razik (ZS nr 6)

 

„Ratujmy i uczmy ratować” – pierwsza pomoc przedmedyczna –

prowadząca: mgr Marta Krawczyń

miejsce spotkania:  Zespół Szkół nr 6 w Bytomiu, ul. Orląt Lwowskich 12 b

ilość uczestników:  6

 

„Zapobieganie zjawisku agresji na terenie szkoły” – prowadzący:   mgr Wojciech Żywczok

miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Bytomiu, ul. Dr. J. Rostka 16

ilość uczestników:  21

 

„Jak współpracować z dziećmi? – umiejętności wychowawcze w pracy nauczyciela”

prowadzące: mgr Anna Szyszka, mgr Agnieszka Niżnik

miejsce spotkania:  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bytomiu, ul. Dr.J.Rostka 16

ilość uczestników:  15

 

Wychowanie i profilaktyka „W czasie wolnym – metody aktywizacji, kreatywności i twórczości ucznia” – prowadzące : mgr Anna Meiser, mgr Małgorzata Migała

miejsce spotkania: MDK nr 1 w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 12

ilość uczestników 15

 

„Dzieci samotne, opuszczone przez rodziców w środowisku szkolnym”

prowadzące: mgr Kornelia Ziętek, mgr Bożena Religia

miejsce spotkania:  Dom Dziecka nr 3 w Bytomiu, Plac Jana 13

ilość uczestników:  19

 

„Maski i twarze”- terapia sztuką   prowadząca: mgr Izabela Słania

miejsce spotkania:   Zespół Szkól nr 4 w Bytomiu, ul. Małachowskiego 36

ilość uczestników:  8

 

„Dziecko nadpobudliwe w przedszkolu”  

prowadzące: mgr Ewa Jędrzejczyk, mgr Iwona Płoska

miejsce spotkania:    Przedszkole nr 2 w Bytomiu, ul. Sądowa 5

ilość uczestników:   26

 

Data dodania: 2023-04-25 08:26:35
Ilość wyświetleń: 298

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie.
Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu”
(Vivian Green)

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej