GŁÓWNA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAPRASZAMY:
poniedziałek - piątek 7.00-18.00
 
 
POMAGAMY DZIECIOM I MŁODZIEŻY
m.in. poprzez:
* diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
* terapię pedagogiczną (indywidualną i grupową), logopedyczną 
oraz terapię EEG - Biofeedback
* terapię psychologiczną (indywidualną, grupową, rodzinną)
* opiniowanie i orzecznictwo
* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
* poradnictwo zawodowe dla młodzieży
 
POMAGAMY RODZICOM I OPIEKUNOM
m.in. poprzez:
* poradnictwo wychowawcze
* spotkania edukacyjne
* terapię rodzinną
* profesjonalne poradnictwo dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością
 
POMAGAMY NAUCZYCIELOM, WYCHOWAWCOM
m.in. poprzez:
* udział w zespołach ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
* konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne 
na terenie przedszkoli, szkół oraz poradni
* organizowanie i prowadzenie spotkań szkoleniowych i warsztatowych
* prowadzenie na terenie przedszkoli i szkół programów profilaktycznych,
interwencyjnych oraz programów integrujących zespoły klasowe
 
 
 
 
  

 

stat4u