GŁÓWNA

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego

pod numerami telefonu 32 281 94 05 oraz 32 281 94 06 lub bezpośredniego,

w siedzibie naszej poradni mieszczącej się przy Placu Klasztornym 2 w Bytomiu.

 

 

 Przypominamy także, wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom,

młodziezy i osobom dorosłym... słowem- każdemu kto znajduje sie w trudnej dla siebie sytuacji, 

o mozliwości skorzystania z naszego

 

Poradnictwa Internetowego.

 

 Jeśli nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc, potrzebujesz wsparcia lub porady lub po prostu nie chcesz pozostać SAM NAPISZ DO NAS na adres porady@ppp.bytom.pl, a twój list na pewno nie pozostanie bez odpowiedzi. Na listy odpowiadają specjaliści naszej poradni.

 

   NASZA POMOC JEST FACHOWA, BEZPŁATNA I ANONIMOWA

  ZAPRASZAMY.

 

 

 

 

 Szanowni Rodzice,

 z dniem 1 września 2020 roku nasza placówka jest czynna codziennnie w godzinach 8:00-18:00

W celu zapewnienienia bezpieczeństwa i standardów epidemiologicznych w trakacie spotkań rodziców i dzieci w budynku Poradni

w naszej placówce przestrzegamy poniższych procedur. 

Przed wizytą prosimy o zapoznanie się:

 

 1. Na wizytę przyjmujemy zdrowe dzieci i ich rodziców.
W przypadku choroby dziecka lub swojej prosimy o przełożenie wizyty na inny termin. 

2. Przed spotkaniem (na miejscu) należy wypełnić oświadczenie Covid (wydawane w sekretariacie)

3. Pracownik, z którym ma odbyć się spotkanie zmierzy temperaturę dziecku i Państwu.
Podwyższona temperatura ciała (powyżej 37C) lub inne objawy choroby, typu: kaszel, katar są podstawą do odwołania spotkania
i wyznaczenia nowego terminu.

4. Prosimy aby na spotkanie przyjść punktualnie, maksymalnie kilka minut przed ustalonym terminem.

5. Z dzieckiem na wizytę przychodzi jeden rodzic lub opiekun, chyba że charakter spotkania wymaga obecności obojga rodziców. 

6. W przypadku indywidualnej diagnozy dziecka, oczekujących rodziców prosimy o zagospodarowanie czasu poza placówką i powrót do Poradni o  godzinie ustalonej z prowadzącym, dzięki czemu możliwe będzie ograniczenie liczby osób na terenie placówki.

Zasada ta nie dotyczy małych dzieci, w wieku przedszkolnym,
w takim przypadku obowiązują indywidualne ustalenia z prowadzącym.

7. Na spotkanie diagnostyczne prosimy o przynoszenie własnych przyborów: długopis, ołówek, kredki lub piórnika szkolnego.

 

Spotkania odbywają się w Bytomiu przy Placu Klasztornym 2.

Wszelkie dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać  

pod numerem 32 281 94 05.

                      32 281 94 06