"Uważny rodzic” czyli jak rozpoznawać objawy nadużyć seksualnych u dzieci i jak na nie reagować?”

AKCJA EDUKACYJNA "MIASTO BYTOM-STOP DLA PEDOFILII" » MATERIAŁY DLA RODZICÓW » "Uważny rodzic” czyli jak rozpoznawać objawy nadużyć seksualnych u dzieci i jak na nie reagować?”

Sztuka mówienia „nie”, umiejętność stawiania granic, wyrażania uczuć i potrzeb, gotowość zwracania się po pomoc w sytuacjach zagrożenia wykorzystywaniem seksualnym – tego uczy kampania GADKI zrealizowana prze Fundajcę Dajemy Dzieciom Siłę.

Te kompetencje są ważne dla dzieci, aby chronić ich bezpieczeństwo i rozwijać poczucie sprawczości – tu i teraz!

Ale będą też wartością na wszystkich etapach życia.

 

https://rodzice.fdds.pl/wiedza/gadki-czyli-proste-rozmowy-na-trudne-tematy-ktore-pomoga-ochronic-twoje-dziecko-przed-wykorzystywaniem-seksualnym/

 

http://www.ppp.bytom.pl/files/GADKI-2020_broszura-net.pdf

 

 

 

Polecamy także Państwa uwadze prezentację  pt. „Uważny rodzic” czyli jak rozpoznawać objawy nadużyć seksualnych u dzieci i jak na nie reagować?” (zaprezentowaną podczas inaugrayjnego wykładu "Szkoły dla rodziców" w dniu 22.09.2021roku),

do której link znajduje się poniżej:

 

http://www.ppp.bytom.pl/?uwazny-rodzic-czyli-jak-rozpoznawac-objawy-naduzyc-seksualnych-u-dzieci-i-jak-na-nie-reagowac-%E2%80%9D,255

 

Znajdą w niej Państwo m.in. informacje na temat dynamiki przemocy seksualnej, objawów somatycznych i emocjonalnych tej formy nadużycia oraz wskazówki, jak efektywnie reagować w sytuacji, gdy Państwa dziecko doświadcza tej formy przemocy.

 

W rozmowach o przemocy seksualnej z najmłodszymi, pomocny może być także prezentowany poniżej film edukacyjny.

W prosty sposób wyjasnia on bowiewm, czym jest przemoc seksualna, jak suktecznie na nią reagować i siegać po pomoc. 

Link prezentujuemy ponkiżej:

 
 
-
link