8. MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

MATERIAŁY DO PRACY Z DZIEĆMI W DOMU » 8. MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

Jak zrozumieć młodego człowieka? Po czym poznać, że uczeń lub podopieczny  doświadcza czegoś trudnego? Jak go wspierać w codziennym rozwiązywaniu problemów? Jak zmienia się przeżywanie kryzysu na różnych etapach życia?

Jeśli szukają Państwo odpowiedzi na te i inne pytania- zapraszamy do zaglądania do tej zakładki w całości poświęconej nauczycielom oraz innym specjalistom pracującym z dziećmi i adolescentami.

  • DZIECKO W KRYZYSIE: JAK ROZPOZNAWAĆ? JAK ZAPOBIEGAĆ?

    Kryzys jest to stan psychiczny, w którym osoba spostrzega jakieś wydarzenie lub sytuację jako zbyt trudne do wytrzymania i jednocześnie przekraczające jej możliwości i mechanizmy radzenia sobie. Jest to okres dezorganizacji, załamania, nieudanych prób przezwyciężenia problemu, gwałtownych, trudnych emocji.

    A zatem kryzys powoduje poważne zmiany dysfunkcjonalne w podstawowych sferach psychicznego funkcjonowania człowieka – afektywnej, poznawczej, behawioralnej.

  • PRACA ZDALNA NAUCZYCIELA

    Jednym z podstawowych zasobów ułatwiającym życie i podnoszącym jego jakość jest elastyczność.  Niezależnie z czym przyjdzie się człowiekowi mierzyć ważne, by nie trwonił czasu na myślenie o problemie (kilka minut można pomyśleć – przecież musimy uwolnić swoją emocjonalność), a zamiast tego wykorzystał swoją energię na myślenie o rozwiązaniu.