AKTUALNOŚCI

19 listopada 2018

W dniu 23.11.2018r psycholodzy poradni - Zuzanna Krząkała oraz Agata Susek-Kaczyńska zapraszają na prelekcje "Nie chcę ale muszę - pierwsze spotkanie z rodziną" w ramach X Konferencji naukowej pt. "Wszystko zostaje w rodzinie? Profilaktyka od kuchni" organizowanej przez Fundację Dom Nadziei. Spotkanie będzie poświęcone m.in przeobrażeniom jakim podlega współczesna rodzina oraz wpływie tych zmian na pracę terapeutyczną w bytomskiej poradni.

 

8 listopada 2018

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na spotkanie "IV Edycji Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Temat najbliższego spotkania: "Domowa szkoła przetrwania – jak przetrwać burze i kryzysy w rodzinie". Zajęcia prowadzą psycholodzy Poradni – Zuzanna Krząkała i Agata Susek-Kaczyńska. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 (środa) o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12. Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. 

 

29 paździenika 2018

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy zajęcia grupowe "Z ortografią za pan brat". Na pierwsze spotkanie, które rozpocznie się o godz. 16.00 w gabinecie nr 17 zapraszamy rodziców zgłoszonych uczniów. Zostanie przedstawiona tematyka zajęć i harmonogram spotkań. Zajęcia poprowadzą pedagodzy PPP - mgr Katarzyna Niglus i mgr Joanna Domańska

 

19 października 2018

W najbliższy wtorek (23 października) rozpocznie się cykl terapeutycznych zajęć grupowych pt. "JA, TY, MY" dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Zajęcia posłużą m.in. rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i doskonaleniu koncentracji uwagi, a prowadzić je będą pracownicy Poradni - Agnieszka Niżnik-Golda - psycholog i Joanna Berek - pedagog.

 

18 października 2018

Miło nam poinformować, że z okazji Święta Edukacji Narodowej pracownicy Poradni zostali uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami za szczególne osiągnięcia zawodowe: Ilona Mrowiec (psycholog) – Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Agata Susek-Kaczyńska (psycholog) i Wojciech Żywczok (dyrektor) Nagrodą Prezydenta Miasta Bytomia.     

 

3 października 2018

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na spotkanie "IV Edycji Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Temat najbliższego spotkania: "Duża złość w małym człowieku - jak sobie radzić ze złością malucha?" Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni – Anna Szyszka-Wójcik oraz Anna Niepsuj. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 października 2018 (środa) o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ulicy Powstańców Warszawskich 12. Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. 

 

8 października 2018

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy pedagogów i psychologów bytomskich szkół i placówek oświatowych na spotkania w ramach SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA. Spotkania w roku szkolnym 2018/2019 odbędą się w dniach: 26 października 2018 r., 18 stycznia 2019r. i 17 maja 2019r. w godzinach 8.00-10.00. Miejscem spotkań będzie sala szkoleń Bytomskiego Ośrodka Edukacji przy ulicy Żeromskiego 42. Pierwsze spotkanie (26.10.2018r.) będzie poświęcone motywacji. Prezentację pt.: "Jak motywować dziecko do nauki" przedstawi koordynatorka sieci mgr Katarzyna Czwiertnia - psycholog PPP. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych - koordynatorki sieci: mgr Joanna Berek (tyflopedagog, oligofrenopedagog), mgr Katarzyna Czwiertnia (psycholog), mgr Ilona Nitychoruk-Piekarz (tyflopedagog, surdopedagog). 

 

3 października 2018

W dniu 15 października o godzinie 15.30 zapraszamy na pierwsze zajęcia grupy terapeutycznej "Skoncentruj się...". Kwalifikacji na zajęcia dokonują osoby prowadzące: psycholog Ilona Mrowiec i pedagog Iwona Płoska.

 

25 września 2018

W roku 2018 realizowany jest projekt Drogowskaz dla Rodzin – strefa bezpieczeństwa obejmujący działania mające na celu podnosić jakość pomocy osobom dotkniętym przemocą. Projekt zakłada przystosowanie pomieszczeń do świadczenia usług, w tym terapeutycznych oraz całodobowego schronienia dla osób dotkniętych przemocą. Ważnym elementem projektu są działania edukacyjne, informacyjne skierowane do mieszkańców Bytomia. Opracowano autorski program Przystanek bezpieczeństwa i równowagi, który skierowany jest do osób objętych procedurą Niebieskiej Karty. Obejmuje on 10 spotkań, podczas których zostanie zwrócona uwaga na zjawisko przemocy w rodzinie, problemy dziecka w rodzinie dotkniętej przemocą oraz rozwój osobisty osób dotkniętych przemocą. Głównym celem programu jest podejmowanie działań w kierunku zatrzymania koła przemocy. Moduł uwzględniający potrzebę edukacji odnośnie wychowania dziecka przeprowadzą psychologowie PPP: mgr Anna Szyszka - Wójcik oraz mgr Sylwia Tymińska.

 

24 września 2018

W zakładce ZAJĘCIA GRUPOWE znajdziecie Państwo ofertę spotkań grupowych na I semestr roku szkolnego 2018/2019. Zapisy u osób prowadzących.

 

23 maja 2018

Zgodnie z zapowiedzią serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  dla pedagogów i psychologów szkolnych. Odbędzie się ono 25 maja br. w godz. 8.00-10.00 w stałym miejscu (BOE, ul. Żeromskiego 42). Spotkanie będzie poświęcone omówieniu bieżących spraw (m.in. funkcjonowanie Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego), a także ponownie będzie okazja do dzielenia się dobrymi praktykami i swoimi sukcesami (projekty, konkursy, pomysły) w celu wymiany doświadczeń i zainspirowania do działań w nowym roku szkolnym. Ponadto prosimy o zastanowienie się nad tematami spotkań i formami ich realizacji w roku szkolnym 2018/2019 (na spotkaniu zebrane będą propozycje na przygotowanych przez nas ankietach). Jak zawsze będzie możliwość konsultacji z koordynatorkami sieci - Joanną Berek (oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem) i Katarzyną Czwiertnią (psychologiem).