AKTUALNOŚCI

 

Przypominamy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom,

młodziezy i osobom dorosłym... słowem- każdemu kto znajduje sie w trudnej dla siebie sytuacji, 

o mozliwości skorzystania z naszego

Poradnictwa Internetowego.

 

 Jeśli nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc, potrzebujesz wsparcia lub porady lub po prostu nie chcesz pozostać SAM NAPISZ DO NAS na adres porady@ppp.bytom.pl, a twój list na pewno nie pozostanie bez odpowiedzi. Na listy odpowiadają specjaliści naszej poradni.

 

   NASZA POMOC JEST FACHOWA, BEZPŁATNA I ANONIMOWA.

  ZAPRASZAMY.

 

 

9 maja

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na najbliższe spotkanie "Szkoły dla Rodziców", które odbędzie się 11 maja 2022 o godzinie 16.00 na platformie Microsoft Teams.

Temat spotkania:

„Zabawa ważna sprawa. Jak wspierać rozwój dziecka do 3 roku życia?

 

Spotkanie poprowadzą specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu:

Małgorzata Hylińska i Monika Wrzosok

Link do spotkania dostępny jest poniżej:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY0MGYyMjEtMWQxMi00MDk3LThjOTMtNGExOWZlYmFhMzEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d

W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Udział w spotkaniu „Szkoły dla Rodziców" jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

6 maja

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów bytomskich szkół (ostatnie w tym rok szkolnym). Odbędzie się ono w czwartek, 12 maja br. o godzinie 8.00 (planowany czas spotkania do 2 godzin) w siedzibie Poradni przy Placu Klasztornym 2 ( Sala Rady Pedagogicznej, pokój 22, II piętro).

 

Na spotkaniu pedagog PPP p. Jolanta Szurgacz przedstawi możliwości korzystania z platformy specjalistyczno-edukacyjnej w ramach Projektu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej realizowanego przez Uniwersytet St. Wyszyńskiego w Warszawie.

 

W drugiej części Sieci będziemy kontynuować temat Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole (aktualna sytuacja w bytomskich szkołach)- zapraszamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami. 


 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych-koordynatorki Sieci

 

Joanna Berek – oligofrenopedagog, tyflopedagog,

 

Katarzyna Czwiertnia – psycholog, psychoterapeuta,

 

Ilona Nitychoruk-Piekarz- surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta SI, terapeuta dzieci i młodzieży z autyzmem

 

 

 

25 kwietnia

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na najbliższe spotkanie "Szkoły dla Rodziców", które odbędzie się 27 kwietnia 2022 o godzinie 16.00 na platformie Microsoft Teams.

 

Temat spotkania:

 

Agresja u dzieci i młodzieży"

 

Spotkanie poprowadzą specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu:

 

  Agata Susek-Kaczyńska i Natalia Dziechciarz.

 

Link do spotkania jest dostępny jest poniżej:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZjMzA0OGItZGMxMi00Njg4LWIyM2UtZGZhYTQyMTlhOGVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d

W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Udział w spotkaniu „Szkoły dla Rodziców" jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

 

 

 

15 kwietnia

 

4 kwietnia

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na najbliższe spotkanie "Szkoły dla Rodziców", które odbędzie się 6 kwietnia 2022 o godzinie 16.00 na platformie Microsoft Teams.

Temat spotkania:

„Jak zmotywować dziecko do nauki?"

Spotkanie poprowadzą specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu:

Katarzyna Czwiertnia i Jolanta Szurgacz.