AKTUALNY PLAN WSPARCIA SZKÓŁ W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (ROK SZKOLNY 2021/2022)

WSPARCIE W CZASACH PANDEMII » AKTUALNY PLAN WSPARCIA SZKÓŁ W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (ROK SZKOLNY 2021/2022)

 

 W bieżącym roku szkolnym nasza placówka zaplanowała szereg działań majaych na celu wsparcie szkół w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniając w tych działaniach zarówno Dyrektorów placówek, dzieci, młodzież oraz rodziców/opiekunów. 

Działania te są wynikiem analizy bieżących potrzeb środowiska po przeprowadzonej
przez naszą Poradnię w miesiącu czerwcu i lipcu 2021diagnozie potrzeb
bytomskich szkół. W oparciu o wyniki diagnozy i uwzględnieniu wniosków i
rekomendacji zawartych w piśmie Kuratorium Oświaty w Katowicach z dnia 15
lipca 2021 roku zaplanowano intensywne działania pomocowe.

Zachęcamy do zapoznania się.