ARCHIWUM - CZERWIEC 2013 - CZERWIEC 2014

AKTUALNOŚCI » ARCHIWUM - CZERWIEC 2013 - CZERWIEC 2014

9 czerwca 2014

W najbliższą środę 11 czerwca odbędą się ostatnie zajęcia terapii grupowej: "Na wojowniczym szlaku ortografii" prowadzone przez Katarzynę Niglus i Joannę Domańską. Spotkanie skierowane jest do uczniów i ich rodziców. Poświęcone będzie obserwacjom prowadzonym podczas zajęć, jak również przekazane zostaną wskazówki jak pracować z dzieckiem na terenie domu. Serdecznie zapraszmy.

 

9 czerwca 2014

Jutro -10 czerwca odbędą się kolejne warsztaty dla uczniów Szkoły Społecznej w Bytomiu na temat "Zagubieni w cyberprzestrzeni - czyli o zagrożeniach płynących z internetu". Zajęcia poprowadzą psycholodzy Poradni Katarzyna Czwiertnia i Dorota Fogel.

 

3 czerwca 2014

W dniu dzisiejszym odbędą się ostatnie zajęcia terapii grupowej  dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo (z diagnozą ADHD) prowadzone przez Katarzynę Czwiertnia i Jolantę Szurgacz. Spotkanie skierowane jest do rodziców i poświęcone będzie wskazówkom jak pracować z dzieckiem na terenie domu, by poptrawić jego funkcjonowanie społeczne. 

 

27 maja 2014

W dniu 27.05.2014 zapraszamy rodziców  i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 21 w Bytomiu na bezpłatne konsultacje z psychologiem i pedagogiem Poradni Magdaleną Potempą i Alicją Jaroń. W trakcie tych konsultacji można uzyskać fachową poradę z zakresu pracy dydaktycznej oraz wychowawczej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do gabinetu pedagoga szkolnego w godzinach do 10.00 do 14.30.

 

20 maja 2014

W najbliższą środę - 21 maja 2014 psycholog Poradni Agata Susek-Kaczyńska zaprasza rodziców uczniów klasy 3h Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Szafranka w Bytomiu na prelekcję poświęconą zjawisku cyberprzemocy oraz stalkingu. Rodzice zostaną m.in zapoznani z regulacjami prawnymi w zakresie tej formy nadużycia oraz z zagrożeniami płynącymi ze strony cyberprzestrzeni. Po spotkaniu będzie możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem.

 

16  maja 2014

W dniu 20 maja 2014, w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Szafranka w Bytomiu w ramach obchodów Dnia Telefonu Zaufania dla Dzieci, psycholog Poradni Agata Susek-Kaczyńska wygłosi prelekcję dla młodzieży na temat działalności poradni, ze szczególnym uwzględnieniem działań pomocowych, z jakich gimnazjaliści mogą skorzystać na terenie poradni. Podczas spotkania z młodzieżą psycholog zachęci młodych ludzi do korzystania także z bezpłatnego poradnictwa internetowego, jakie proponuje Bytomska poradnia. Po prelekcji będzie możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistą.

 

12 maja 2014

W najbliższą środę zapraszamy rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu na prelekcję na temat sposobów efektywnego uczenia się. Prelekcję poprowadzi pedagog Poradni Jolanta Szurgacz, a odbędzie się ona w siedzibie szkoły.

 

25 kwietnia 2014

W dniu dzisiejszym w ramach wieloletniej współpracy z Klubem Integracji Społecznej działającym przy Miejskiem Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu odbyło się spotkanie pracowników  Poradni psycholga Anety Jendrzej i pedagoga Joanny Świerczek z osobami korzystającymi z pomocy Klubu. W trakcie spotkania uczestnicy z zaciekwieniem wysłuchali prelekcji dotyczącej sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych i radzenia sobie w kontaktach z własnym dzieckiem. Rodzice skorzystali także z indywidualnych konsultacji.

 

16 kwietnia 2014

W dniu dzisiejszym, w Przedszkolu Miejskim nr 45 w Bytomiu odbędzie się warsztat dla chętnych rodziców pt. "Kiedy pozwolić, kiedy zabronić" czyli praktyczne wskazówki jak wzmacniać w dzieciach dobre zachowania, a jak eliminować te trudniejsze. Spotkanie poprowadzą pracownicy Poradni Ewa Jędrzejczyk i Sylwia Tymińska. Rodziców serdecznie zapraszamy.

 

11 kwietnia 2014

Dzisiaj, w ostatnim dniu VIII Bytomskich Spotkań Edukacyjno-Wychowawczych odbędzie się warsztat dla rodziców na temat: "Jak komunikować się z dzieckiem?". Na praktyczne zajęcia do Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu (godz. 16.00) zapraszają pracownicy Poradni Agnieszka Niżnik-Golda i Magdalena Potempa.

 

11 kwietnia 2014

W dniu wczorajszym w ramach "VIII Bytomskich Spotkań Edukacyjno – Wychowawczych" odbyło się spotkanie warsztatowo - integracyjne "KOLOROWY ŚWIAT DZIECKA", na które zaproszono dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na terenie PPP. Tym razem zajęcia nie były prowadzone indywidualnie, ale z całą grupą – uczestniczyło w nich 19 dzieci. Ważnym elementem tego spotkania był udział rodziców, co stanowi istotę pracy terapeutycznej. Uczestnicy w czterech kolorowych krainach (czerwonej, niebieskiej, żółtej  i zielonej) mogli przeżyć wiele ciekawych chwil i doświadczeń. Zabawy, gry i ćwiczenia służyły m. in. rozwijaniu logicznego myślenia, zręczności, sprawności graficznej i manualnej oraz spostrzegawczości. Niektóre zadania wymagały zaangażowania wielu zmysłów – smaku, węchu, dotyku. Uczestnicy, mimo swoich ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, bardzo chętnie brali udział w proponowanych aktywnościach, a uśmiech na ich twarzach był najlepszym dowodem na to, że zabawa była udana. Specjaliści Zespołu WWRD, prowadząc zajęcia, potwierdzili swoje wysokie kwalifikacje, wykazali się kreatywnością, pomysłowością i zaangażowaniem w pracę z najmłodszymi klientami poradni - co znalazło potwierdzenie w podziękowaniach ze strony rodziców i dzieci.  

 

10 kwietnia 2014

"Zrozumieć zespół klasowy czyli jak efektywnie współpracować z młodzieżą w klasie" to kolejny warsztat, na który zapraszamy dziesiaj do Gimnazjum nr 1 w Bytomiu. Prowadzą go ptracownicy Poradni Agata Susek-Kaczyńska i Dorota Fogel.

 

9 kwietnia 2014

W dniu dzisiejszym odbędą się kolejne trzy warsztaty w ramach "VIII Bytomskich Spotkań Edukacyjno-Wychowawczych":

- "Pomoc  dziecku z doświadczeniami urazowymi - przemoc, śmierć bliskiej osoby, zaniedbanie, nadużycie seksualne" (prowadzą: Sylwia Tymińska, Zuzanna Krząkała)

- "Wędrówka przez pole minowe - rozpoznawanie i interweniowanie w przypadkach przemocy seksualnej" (prowadzi: Sabina Lasok)

- "Sztuka motywowania uczniów" (prowadzą: Jolanta Szurgacz, Katarzyna Czwiertnia).

 

8 kwietnia 2014

Rodziców i nauczycieli zapraszamy na warsztaty do Szkoły Podstawowej nr 37 w Bytomiu (godzina 15.30). Temat "Spotkania" prowadzonego przez pracowników Poradni Monikę Cieślik i Katarzynę Niglus to: "Mali odkrywcy - zabawy wspomagające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym"

 

7 kwietnia 2014

W dniu dzisiejszym zapraszamy na dwa spotkania warsztatowe, które odbywają się w ramach "VIII Bytomskich Spotkań Edukacyjno-Wychowawczych":

- "Moje dziecko zaczyna się złościć - złość i agresja u małego dziecka" (Przedszkole nr 15 w Bytomiu, zajęcia prowadzą pracownicy Poradni Adelajda Lepich i Anna Szyszka-Wójcik)

- Pomoc dziecku i rodzinie w obliczu konfliktu rodzinnego - elementy pracy mediatora oraz pracy z rodziną ulegającą rozpadowi i rozbitą" ( zajęcia odbywają się w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Bytomiu i prowadzą je pracownicy ośrodka Grażyna Golec-Borowiec, Krystian Ircha).

 

4 kwietnia 2014

W piątym dniu "Bytomskich Spotkań Edukacyjno-Wychowawczych" zapraszamy na zajęcia warsztatowe do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bytomiu. Ich tematem będą najczęstsze problemy wieku dorastania. Zajęcia poprowadzą pracownicy Poradni Aneta Jendrzej i Ilona Paciuch. Adresatem spotkania są rodzice i nauczyciele uczniów gimnazjum.

 

3 kwietnia 2014

Dzisiaj odbyła się organizowana przez nas konferencja miejska "Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne na rzecz rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży". W konferencji wzięli udział nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Uczestnicy z ciekawością wysłuchali wystąpień pracowników Poradni P-P, Rodzinnego Ośrodka Diaghnostyczno-Konsultacyjnego, Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bytomiu. Konferencji towarzyszyło stoisko Biblioteki Pedagogicznej w Bytomiu. Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Bytomia Pan Damian Bartyla.

 

2 kwietnia 2014

W trzecim dniu "Bytomskich Spotkań Edukacyjno-Wychowawczych odbędą się trzy warsztaty tematyczne:

  • "Wspomaganie rozwoju dzieci – ćwiczenia korygujące błędy w czytaniu i pisaniu" -  prowadzące Katarzyna Niglus, Joanna Domańska.
  • "Inteligencje wielorakie w edukacji przedszkolnej" - prowadzące Ewa Jędrzejczyk, Sylwia Tymińska.
  • „Jestem przewodnikiem w świecie za szybą” – możliwości pracy z dzieckiem autystycznym w szkole - prowadzone przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Bytomiu

1 kwietnia 2014

W dniu dzisiejszym zapraszamy rodziców i nauczycieli na warsztaty do Bytomskiego Ośrodka Edukacji przy ul. Karola Miarki 29. Tematem pierwszego (14.00) będą umiejętności kluczowe u dzieci autystycznych, prowadząca zajęcia pedagog Poradni Ilona Nitychoruk-Piekarz spróbuje odpowiedzieć na pytanie jak je kształtować.  Drugi warsztat (16.00) poświęcony będzie problemowi niedosłuchu centralnego. Warsztaty organizowane są w ramach "VIII Bytomskich Spotkań Edukacyjno-Wychowawczych".

 

31 marca 2014

Dzisiaj rozpoczynamy "VIII Bytomskie Spotkania Edukacyjno-Wychowawcze". W pierwszym dniu zapraszamy na warsztaty prowdzone przez Ilonę Mrowiec i Iwonę Płoskę. Warsztat będzie poświęcony sposobom doskonaleniu koncentracji uwagi u dzieci i młodzieży. Na warsztaty zapraszamy rodziców i nauczycieli, odbędą się one na terenie Poradni, przy ul. Rostka 16 o godz. 16.00.

 

31 marca 2014

W dniu dzisiejszym na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu prowadzić będziemy warsztaty dla nauczycieli na temat przeciwdziałania agresji wśród młodzieży. Moderatorami zajęć będą Aleksandra Bobrowska - psycholog i Joanna Świerczek - pedagog.

 

14 marca 2014

W dniach od 31 marca do 11 kwietnia organizujemy "VIII Bytomskie Spotkania Edukacyjno-Wychowawcze". W ich ramach zapraszamy rodziców, pedagogów szkolnych, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych na konferencję miejską nt: "Poradnictwo psychoplogiczno-pedagogiczne na rzecz rozwoju i eduakcji dzieci i młodzieży". Konferencja odbędzie się 3 kwietnia w sali Bytomskiego Ośrodka Edukacji. Ponadto w różnych miejscach naszego miasta odbędą się warsztaty tematyczne. Szczegółowy program oraz kartę zgłoszeń znajdziecie Państwo w Zakładce BYTOMSKIE SPOTKANIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE. Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność  zgłoszeń.

"VIII SPOTKANIA"  ORGANIZOWANE SĄ POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA PANA DAMIANA BARTYLI

 

24 marca 2014 

UWAGA:

Listy zgłoszeń na n/w warsztaty zostały zamknięte:

7 kwietnia 2014: "Pomoc dziecku i rodzinie w obliczu konfliktu rodzinnego - elementy pracy mediatora rodzinnego oraz pracy z rodziną ulegającą rozpadowi i rozbitą"

7 kwietnia 2014: "Moje dziecko zaczyna się złościć - złość i agresja u małego dziecka"

8 kwietnia 2014: "Mali odkrywcy - zabawy wspomagające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym"

9 kwietnia 2014: "Wędrówka przez pole minowe - rozpoznawanie i interweniowanie w przypadkach przemocy seksualnej"

 

 

26 marca 2014

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy rekrutację na zajęcia w ramach "VIII Bytomskich Spotkań Edukacyjno-Wychowawczych". Wszystkich, którzy zgłosili się  na konferencję i warsztaty i nie otrzymali informacji o nie zakwalifikowaniu serdecznie zapraszamy.

 

 

27 marca 2014

W dniu dzisiejszym uczestniczymy w Targach Edukacyjnych orgnizowanych w naszym mieście w Hali Sportowej Na Skarpie. W trakcie targów uczniowie szkół ponadgimnazjalnych skorzystać mogą  z konsultacji z psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym. Zapoznają się też z ofertą Poradni.

 

24 marca 2014

W czwartek 27 marca o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 37 w Bytomiu ul. Narutowicza 9 w ramach zebrań z rodzicami odbędzie się prelekcja dla rodziców na temat "Brak motywacji do nauki - co dalej?". Poprowadzi ją psycholog Poradni Urszula Kielan. Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy.

 

24 marca 2014

We wtorek 25 marca zapraszamy rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu na bezpłatne konsultacje z psychologiem i pedagogiem Poradni Urszulą Kielan i Katarzyną Niglus. Jeśli oczekujesz doradztwa w obszarze pracy dydaktycznej i wychowawczej czekamy na Ciebie w siedzibie szkoły przy ulicy Chrobrego 9 od godziny 9.00.

 

14 marca 20

We wtorek 18 marca o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 23 w Bytomiu w ramach zebrań z rodzicami odbędzie się multimedialna prezentacja  na temat "Współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną szansą dla Twojego dziecka". Tematykę tą przedstawią pedagog Alicja Jaroń i psycholog Magdalena Potempa. Następnie w  gabinecie pedagoga szkolnego można będzie spotakać się z  pracownikami naszej Poradni poradzić się odnośnie swojego dziecka. Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy.

 

6 marca 2014

Wczoraj gościliśmy w Przedszkolu nr 33 w Bytomiu, gdzie przeprowadziliśmy prelekcję dla rodziców na temat: "Gotowość szkolna mojego dziecka". W trakcie spotkania na pytania rodziców odpowiadali pracownicy Poradni Sylwia Tymińska i Ewa Jęrzejczyk. Obecnym dziękujemy za aktywny udział i życzymy dobrego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

 

4 marca 2014

Zapraszamy rodziców i nauczycieli Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu na konsultacje z pracownikami Poradni Iloną Mrowiec - psychologiem i Iwoną Płoską - pedagogiem. "Dyżur otwarty" dotyczący sposobów rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych odbędzie się w siedzibie szkoły przy ulicy Tarnogórskiej 2 w dniu jutrzejszym - w środę 5 marca od godziny 16. 30.

 

3 marca 2014

W dniach 28 lutego i 3 marca w Gimnazjum nr 6 w Bytomiu pracownicy Poradni Aleksandra Bobrowska i Joanna Świerczek przeprowadziły zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy III na temat: "Jak dbać o swoje zdrowie psychiczne". W trakcie aktywnych zajęć uczniowie poznali skuteczne sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami.

 

26 lutego 2014

W dniu dzisiejszym podczas zebrania z rodzicami w Przedszkolu Miejskim nr 40 w Bytomiu odbędzie się prelekcja pt. "Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym" dotycząca stymulacji rozwoju małego dziecka oraz sposobów przygotowania go do podjęcia nauki w szkole. Chętnych rodziców zapraszają pracownicy Poradni psycholog - Sylwia Tymińska i pedagog Ewa Jędrzejczyk.

 

25 lutego 2014

W dniu dzisiejszym pracownicy Poradni Jolanta Szurgacz - pedagog i Katarzyna Czwiertnia - psycholog uczestniczą w konsultacjach z nauczycielami Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu. Przedmoiotem konsultacji są zasady i formy dostosowania wymagań dla uczniów ze stwierdzoną dysleksją rozwojową.

 

24 lutego 2014

W dniu dzisiejszym o godzinie 16.00 w Przedszkolu Miejskim nr 23 w Bytomiu (ul. Bławatkowa 3) odbędzie się prelekcja dla rodziców na temat dojrzałości szkolnej pt. "Moje dziecko idzie do szkoły...". Spotkanie poprowadzą pracownicy naszej Poradni - pedagog Adelajda Lepich i psycholog Anna Szyszka - Wójcik. Zainteresowanych zapraszamy.

 

24 lutego 2014

"Powody niepowodzeń szkolnych" - to temat zajęć szkoleniowych, które w dniu dzisiejszym przeprowadzą pracownicy Poradni Aleksandra Bobrowska i Joanna Świerczek w IV Liceum Ogólnokształcącym w Bytomiu. Uczestnikami zajęć będą nauczyciele tegoż liceum.

 

18 lutego 2014

Rozpoczęły się zapisy do klas pierwszych, jeśli jesteś rodzicem 6 albo 7-latka i zastanawiasz się, jak Twoje dziecko poradzi sobie w szkole zapraszamy na prelekcję  "Gotowość szkolna mojego dziecka", czyli kilka słów o tym jak ćwiczyć z dzieckiem i co ważne przed 1 września.  Najbliższe spotkanie dla rodziców dzieci z Przedszkola nr 2 w Bytomiu odbędzie się w dniu 19 lutego (środa)  o godzinie 16:00 (na terenie przedszkola). Spotkanie poprowadzą pracownicy naszej Poradni Ewa Jędrzejczyk - pedagog i Sylwia Tymińska - psycholog. Zapraszamy.

 

12 lutego 2014

Zapraszamy zainteresowane mamy dzieci do lat 7 na zajęcia grupy warsztatowo-wspierającej: "JESTEM DOBRĄ MAMĄ". W bezpiecznej przestrzeni będziemy dzielić się doświadczeniami, odkrywać swoje mocne strony, a także uczyć się lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach. Nasza grupa przeznaczona jest dla mam, które pragną doświadczać  radości macierzyństwa, ale także potrzebują na nie ponarzekać. Wierzymy, że zadowolone mamy mają szczęśliwsze dzieci. Spotkania prowadzić będą Sylwia Tymińska oraz Anna Szyszka - Wójcik - psychologowie z Działu Opieki Nad Małym Dzieckiem Poradni. Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 marca o godzinie 15.00. Zapisy lub szczegółowe informacje u osób prowadzących (akjsz@poczta.onet.pl lub  sylwiatym@poczta.fm) albo telefonicznie (w czwartki g. 10.00-12.00  - 32 2819405/06).

 

12 lutego 2014

W najbliższy piątek 14 lutego uczniowie klasy pierwszej IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu uczestniczyć będą w zajęciach "Sposoby uczenia się". Prowadzić je będzie psycholog Poradni Aleksandra Bobrowska specjalizująca się w technikach uczenia się. Zajęcia pomogą uczniom poznać różnorodne metody i techniki wspierające proces samokształcenia.

 

7 lutego 2014

W najbliższą środę 12 lutego o godzinie 16.00 na terenie Poradni odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach terapii grupowej według programu "Na wojowniczym szlaku ortografii". Zajęcia prowadzić będą Katarzyna Niglus i Joanna Domańska. Serdecznie zapraszamy.

 

7 lutego 2014

We wtorek 11 lutego odbędą się kolejne zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 33 w Bytomiu - Miechowicach prowadzone przez pracowników Poradni Katarzynę Czwiertnię i Jolantę Szurgacz. Celem zajęć jest rozwijanie u uczniów umiejętności komunikacji i współpracy w grupie.

 

4 lutego 2014

W dniu jutrzjeszym 5 lutego zapraszamy rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu na bezpłatne konsultacje z psychologiem i pedagogiem Poradni Katarzyną Czwiertnią i Jolantą Szurgacz. Jeśli oczekujesz doradztwa w obszarze pracy dydaktycznej i wychowawczej czekamy na Ciebie w siedzibie szkoły przy ulicy Zakątek 20 od godziny 16.30.

 

3 lutego 2014

Zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców i nauczycieli do korzystania z zajęć terapii grupowej. Szczególowy wykaz wszystkich zajęć grupowych prowadzonych w II semestrze na terenie Poradni znajdziecie Państwo w zakładce ZAJĘCIA GRUPOWE. Kwalifikacji do zajęć dokonują osoby prowadzące.

 

3 lutego 2014

W dniu dzisiejszym kończymy cykl zajęć pt. "Spotkania z Sową Mądraliną" stymulujących rozwój intelektualny oraz emocjonalno-społeczny przeznaczony dla dzieci zdolnych. Wszystkim dzieciom i ich rodzicom dziękujemy za udział i życzymy sukcesów w dalszej edukacji. Kolejny cykl dla nowej grupy dzieci w wieku 5-7 lat rozpoczynamy we wrześniu 2014r. Serdecznie zapraszamy Sylwia Tymińska, Ewa Jędrzejczyk.  

 

21 stycznia 2014

W dniu wczorajszym w Przedszkolu Miejskim nr 44 odbyła się prelekcja dla rodziców o temacie: "Moje dziecko idzie do szkoły..." Informacje o dojrzałości szkolnej przedstawiły rodzicom pedagog Adelajda Lepich oraz psycholog Anna Szyszka -Wójcik. Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem rodziców. Następnie odbyły się konsultacje indywidualne z rodzicami potrzebującymi rozmowy ze specjalistami z PPP.

 

13 stycznia 2014

Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 54 w Bytomiu zapraszamy na spotkanie z pracownikami Poradni nt. "Nieodpowiednie zachowanie i co dalej?". Spotkanie połączone z prezentacją multimedialną odbędzie się w siedzibie szkoły przy ul. Reptowskiej 86 w dniu 16 stycznia w ramach zebrań z rodzicami. Spotkanie poprowadzą Katarzyna Niglus - pedagog i Urszula Kielan - psycholog.

 

13 stycznia 2014

W dniu jutrzejszym - 14 stycznia na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 w Bytomiu odbędą się kolejne zajęcia z cyklu warsztatów poświęconych rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i współpracy w grupie. W zajęciach uczestniczyć będą uczniowie klasy VI, prowadzić je będą pracownicy Poradni Jolanta Szurgacz i Katarzyna Czwiertnia.

 

13 grudnia 2013

W dniu 11.12.2013 roku, psycholog Poradni Agata Susek-Kaczyńska, przeprowadziła dla rodziców klasy 2d, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks.J. Szafranka w Bytomiu, prelekcję poświęconą zjawisku cyberprzemocy i stalkingu. Podczas spotkania  uczestnicy zapoznali się z zagrożeniami płynącymi dla młodego człowieka, ze strony cyberprzestrzeni. Zostali ponadto zaznajomieni z regulacjami prawnymi dotyczącymi powyższych zjawisk. Po spotkaniu była także możliwość dyskusji oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych.

 

12 grudnia 2013

W dniu 9 grudnia 2013 na zaproszenie dyrektora i nauczycieli Przedszkola nr 36 w Bytomiu odbyły się indywidualne spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do filii tego przwedszkola. Konsultacje, cieszące się sporym zainteresowaniem, prowadziły pedagog i psycholog Poradni Adelajda Lepich i Anna Szyszka-Wójcik. Celem spotkań było ukierunkowanie dalszego postępowania rodziców wobec dzieci.

 

10 grudnia 2013

Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytomiu zapraszamy na spotkanie z pracownikami Poradni nt. "Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną szansą dla Twojego dziecka". Spotkanie połączone z prezentacją multimedialną odbędzie się w siedzibie szkoły przy Alei Legionów 6 w dniu 12 grudnia 2013 w ramach zebrań z rodzicami. Spotkanie poprawadzą Alicja Jaroń - pedagog i Magdalena Potempa - psycholog.

 

5 grudnia 2013

W dniach 5 i 6 grudnia w ramach współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Klubem Integracji Społecznej odbyły się spotkania psychologa i pedagoga z bezrobotnymi mieszkańcami Bytomia. Psycholog Pani Aneta Jendrzej i pedagog Pani Joanna Świerczek przeprowadziły interaktywny wykład połączony z prezentacją na temat najczęstszych problemów wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień od komputera. Pracownice Poradni zaprezentowały również aktualną ofertę placówki.

 

28 listopada 2013

W dniu 4 grudnia w godzinach 15.00 - 18.00 w ramach Drzwi Otwartych odbędą się konsultacje w sprawach wychowawczych i dydaktycznych dla rodziców dzieci z Przedszkola nr 29 w Bytomiu, przy ul. Czarnieckiego 2. Indywidualnych bezpłatnych porad udzielą Państwu pracownicy Poradni Ewa Jędrzejczyk - pedagog oraz Sylwia Tymińska - psycholog. Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy.

 

22 listopada 2013

W środę 27 listopada o godzinie 15.30 odbędzie się pierwsze spotkanie rozpoczynające cykl zajęć grupowych dla dzieci - uczniów szkoły podstawowej "Mały Pitagoras". Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności matematycznych. Zakwalifikowane dzieci zapraszamy do pokoju nr 11. Zajęcia prowadzić będą Pani Alicja Jaroń - pedagog i Urszula Kielan - psycholog.

 

21 listopada 2013

W dniu dzisiejszym nasi pracownicy otrzymali wysokie odznaczenia państwowe jako wyraz uznania za ich dotychczasową pracę. Medal Złoty Za Długoletnią Służbę otrzymały Aleksandra Bobrowska (psycholog), Adelajda Lepich (pedagog) oraz Gabriela Skiba (sekretarz) a Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę Pani Ilona Nitychoruk-Piekarz (pedagog). Wręczenie odznaczeń odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Odznaczonym składamy seredeczne gratulacje.

 

18 listopada 2013

Agata Susek-Kaczyńska - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu oraz Magdalena Sukiennik (pedagog szkolny) zapraszają rodziców uczniów i uczennic wszystkich klas Gimnazjum nr 5 w Bytomiu na spotkanie poświęcone zapobieganiu zaburzeniom depresyjnym i kryzysom u młodzieży nt. "Jak rozpoznać depresję i ryzyko autoagresji u nastolatka - kilka faktów, o których rodzic powinien wiedzieć". Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek 21.11.2013 o godzinie 16.15 w świetlicy szkolnej przy ul. Arki Bożka 21. Rodzicu przyjdź, nawet jeśli Twoje dziecko nie ma żadnych problemów.

 

 

18 listopada 2013

W środę 20.XI (od godz.10.00) w Szkole Podstawowej nr 45 w Bytomiu w ramach spotkania z rodzicami uczniów klas I odbędzie się prezentacja programu przesiewowych badań słuchu oraz prelekcja dla rodziców na temat profilaktyki wad słuchu. Systematycznie od kilku lat obejmujemy badaniem słuchu wszystkich uczniów rozpoczynających naukę w szkole, co pomaga zapobiec powstawaniu trudności w nauce. Ponadto sprzyja zachowaniom prozdrowotnym związanym z eliminacją hałasu jako jednej z przyczyn wad słuchu. Na spotkanie zaprasza psycholog Poradni Izabela Sagolla - specjalista profiklaktyki wad słuchu.

 

15 listopada 2013

W dniu dzisiejszym obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka. Z tej okazji uczestniczyliśmy w konferencji organizowanej przez Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu. Konferencji towarzyszył występ muzyczny dzieci oraz wystawa prac plastycznych pacjentek szpitala nt.: "Dzieci". W trakcie konferencji poruszany był problem wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, które od roku 2007 realizujemy w naszej Poradni. U nas też przedwcześnie urodzone dzieci i ich rodzice korzystają ze specjalistycznej pomocy psychologa, pedagoga i logopedy.

 

15 listopada 2013

W dniu dzisiejszym w ramach wieloletniej współpracy z Klubem Integracji Społecznej działającym przy Miejskiem Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu odbyło się spotkanie pracownika  Poradni z osobami korzystającymi z pomocy Klubu. W trakcie spotkania psycholog Poradni Pani Dorota Fogel przedstawiła prelekcję dotyczącą sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych. Rodzice skorzystali także z indywidualnych konsultacji.

 

14 listopada 2013

W dniu dzisiejszym w Przedszkolu Miejskim nr 24 odbędą się pierwsze zajęcia cyklu stymulującego rozwój emocjonalno-społeczny dzieci 5-6 letnich "Podróż przez Krainę Uczuć". Zajęcia prowadzić będą pracownicy Poradni: autorka programu psycholog Anna Szyszka-Wójcik oraz pedagog Adelajda Lepich.

 

6 listopada 2013

Zaintersowanych rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 z Odziałami Integracyjnymi zapraszamy w dniu 14 listopada od godziny 16.00 na konsultacje z psychologiem i pedagogiem Poradni Iwoną Płoską i Iloną Mrowiec - specjalistami z zakresu poradnictwa dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z bezpłatnych porad będzie można skorzystać w siedzibie szkoły przy ul. Łużyckiej 12a.   

 

5 listopada 2013

W dniu 12 listopada br. (wtorek) w godzinach 9.00-13.00 zapraszamy nauczycieli i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu na konsultacje w sprawach wychowawczych i dydaktycznych. Odbędą się one w siedzibie szkoły przy ul. Chrobrego 9. Indywidualnych bezpłatnych porad udzielać będą pracownicy Poradni Katarzyna Niglus - pedagog i Urszula Kielan - psycholog.

 

31 października 2013

W dniu 5 listopada w godzinach 9.00-13.00 zapraszamy nauczycieli i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 w Bytomiu na konsultacje w sprawach wychowawczych i dydaktycznych. Odbędą się one w siedzibie szkoły przy ulicy Armii Krajowej 40. Indywidualnych bezpłatnych porad udzielą Państwu pracownicy Poradni Katarzyna Niglus - pedagog, Urszula Kielan - psycholog.

 

31 października 2013

W środę 6 listopada w Szkole Podstawowej nr 23 w Bytomiu przy ul. Wojciechowskiego 6 w ramach zebrań z rodzicami (w godzinach 16.00-19.00) będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem Poradni Panią Magdaleną Potempą i Alicją Jaroń. Wszystkich chętnych rodziców zapraszamy do gabinetu pedagoga szkolnego.

 

31 października 2013

 

Szkoły podstawowe, które zainteresowane są przeprowadzeniem na terenie szkoły przez pracowników naszej Poradni prelekcji dla rodziców na temat: "Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną szansą dla Twojego dziecka" prosimy o uzgodnienie terminu spotkania z osobami prowadzącymi pedagogiem Alicją Jaroń lub psychologiem Magdaleną Potempą. Zapraszamy.

 

30 października 2013

W dniu 6 listopada o godzinie 17.00 w Gimnazjum nr 8 w Bytomiu, ul. Worpie 14-16 zapraszamy na prelekcję dla rodziców uczniów powyższej szkoły na temat "Współpraca z rodzicami, czyli dlaczego szkoła potrzebuje nie tylko uczniów ale i rodziców?". Przeprowadzi ją psycholog Poradni - mgr Agata Susek-Kaczyńska. Po spotkaniu będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji.

 

24 października 2013

W najbliższy poniedziałek o godzinie 15.00 w siedzibie Poradni odbędzie spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci zakwalifikowanych na zajęcia grupowe "Skoncentruj się". Zajęcia prowadzić będą pracownicy Poradni Iwona Płoska i Ilona Mrowiec.   

 

 

24 października 2013

Informujemy, że w dniu 29 października 2013r. w ramach zebrań z rodzicami na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 w Bytomiu ul. Narutowicza 9 będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu Urszulą Kielan i Katarzyną Niglus. Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy do gabinetu pedagoga szkolnego.

 

 

22 października 2013

Wczoraj, na terenie Poradni, odbyły się kolejne zajęcia grupowe dla dzieci z klas II i III szkoły podstawowej "Sięgajmy wyżej...". Celem cyklu zajęć jest rozwijanie u uczniów kompetencji społecznych oraz usprawnianie ich funkcji intelektualnych i poznawczych. Zajęcia prowadzą psycholodzy Poradni Agnieszka Niżnik-Golda i Magdalena Potempa.

 

18 października 2013

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym proponujemy prowadzenie na terenie szkół podstawowych zajęć warsztatowych dla uczniów klas czwartych na temat: "Jak pokonać stres w szkole". Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzić będą pedagodzy Poradni Alicja Jaroń i Katarzyna Niglus. Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt telefoniczny z prowadzącymi (322819405).

 

18 października 2013

Informujemy rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 w Bytomiu, że w dniu 22 października w ramach zebrań klasowych odbędzie się spotkanie z pracownikami Poradni na temat "Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną szansą dla Twojego dziecka". Spotkanie będą prowadziły pedagog Alicja Jaroń i psycholog Magdalena Potempa. Wszystkich rodziców bardzo serdecznie zapraszamy.

 

18 października 2013

W czwartek 24 października 2013 roku o godzinie 16:30 odbędzie się wykład pt. "Zagubieni w cyberprzestrzeni - czyli o zagrożeniach płynących z Internetu". Wykład ten skierowany jest do rodziców uczniów Gimnazjum nr 2 w Bytomiu. Miejsce spotkania - siedziba szkoły, plac Klasztorny 2. Wykład poprowadzi psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bytomiu - mgr Dorota Fogel. Po spotkaniu będzie można skorzystac z bezpłatnych konsultacji.

 

11 października 2013

Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór do grupy terapeutycznej dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej - "Przygody Emotikona". Adresatami są uczniowie, którzy przejawiają zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 32 2819405 z prowadzącymi grupę psychologami Anną Szyszką-Wójcik i Zuzanną Krząkała.

 

10 października 2013

W dniu 15 października w godzinach 9.00-13.00 zapraszamy nauczycieli i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 54 w Bytomiu na konsultacje w sprawach wychowawczych i dydaktycznych. Odbędą sie one w siedzibie szkoły przy ulicy Reptowskiej 86. Indywidualnych bezpłatnych porad udzielą Państwu pracownicy Poradni Katarzyna Niglus - pedagog, Urszula Kielan - psycholog.

 

8 października 2013

Rozpoczęliśmy kolejny cykl zajęć grupowych "Lubimy czytać i pisać". Ich adresatem są uczniowie szkoły podstawowej z klas IV-VI przejawiający trudności w czytaniu i pisaniu. Kolejne spotkanie odbędzie się 10 października o godzinie 15.00 na terenie Poradni. Zajęcia prowadzi Pani Joanna Berek - pedagog.

 

4 października 2013

Miło nam poinformować, że dwóch pracowników Poradni w dniu dzisiejszym otrzymało zaszczytne wyróżnienia z okazji zbliżającego się Święta Edukacji. Wicedyrektor Joanna Berek została odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, a Pani Adelajda Lepich - pedagog i kierownik Działu Opieki Nad Małym Dzieckiem otrzymała NAGRODĘ KURATORA OŚWIATY. Serdecznie im GRATULUJEMY.

 

4 października 2013

W środę 9 października o godzinie 16.00 na terenie Poradni odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym będą brali udział w zajęciach terapii grupowej pt.: "GUMOWE UCHO - CZYLI ĆWICZENIA PERCEPCJI SŁUCHOWEJ". Zapraszamy.

  

4 października 2013

W poniedziałek 7 października o godzinie 16.00 rozpoczynają się zajęcia kolejnej grupy dzieci w wieku przedszkolnym pt. "SPOTKANIA Z SOWĄ MĄDRALINĄ". Celem zajęć jest stymulacja rozwoju społeczno-emocjonalnego. Zajęcia odbywają się w Poradni a prowadzą je Ewa Jędrzejczyk - pedagog oraz Sylwia Tymińska - psycholog.

 

1 października 2013

Zachęcamy do zapoznania się z wrześniowym numerem ogólnopolskiego czasopisma "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". W numerze znajdziecie Państwo artykuł psychologa Poradni Agaty Susek-Kaczyńskiej nt. : "Psycholodzy terenowi w bytomskiej Poradni". Autorka dzieli się w nim swoimi doświadczeniami z pracy psychologa Poradni, realizującego swoje zadania w szkołach gimnazjalnych naszego miasta. Szczegółowo opisuje także genezę wprowadzenia tej nowatorskiej, niespotykanej w innych Poradniach formy współpracy ze szkołami.

  

30 września 2013

W dniu jutrzejszym 1 października w godzinach 9.00-13.00 zapraszamy nauczycieli i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 37 w Bytomiu na konsultacje w sprawach wychowawczych i dydaktycznych. Odbędą sie one w siedzibie szkoły przy ul. Narutowicza 9. Indywidualnych bezpłatnych porad udzielą Państwu pracownicy Poradni Katarzyna Niglus - pedagog, Urszula Kielan - psycholog.

 

27 września 2013

W poniedziałek 30 września 2013 roku o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci zakwalifikowanych na zajęcia dla dzieci zdolnych stymulujące rozwój społeczno-emocjonalny pt. "Spotkania z Sową Mądraliną". Na spotkaniu przedstawiony zostanie plan zajęć wraz z terminami spotkań w I semestrze. Zajęcia rozpoczną się 7 pażdziernika 2013 roku. Prowadzić je będą pracownicy Poradni Ewa Jędrzejczyk - pedagog oraz Sylwia Tymińska - psycholog. Zapraszamy.

 

24 września 2013

W dniu jutrzejszym uczestniczyć będziemy w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych organizowanej w Ustroniu przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "METIS". W ramach konferencji dyrektor Poradni Wojciech Żywczok oraz doradca metodyczny Ilona Nitychoruk-Piekarz dokonają prezentacji placówki. Tematem wystąpienia będą "Zadania poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w zakresie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek - przykład dobrej praktyki". W konferencji uczestniczyć będą dyrektorzy Poradni z całego kraju. Planowane jest także wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

16 września 2013

W piątek 13 września 2013 roku w sali Opery Śląskiej w Bytomiu odbył się wykład psychologa  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu Pani Doroty Fogel. Jego tematem były "Konstruktywne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych i szkolnych". Spotkanie przeprowadzono w ramach współpracy Poradni z Klubem Integracji Społecznej w  Bytomiu. W zajęciach udział wzięli mieszkańcy Bytomia: bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz osoby korzystające ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

 

6 września 2013

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia grupowe prowadzone przez pracowników Poradni. Szczegółowa tematyka znajduje się w zakładce ZAJĘCIA GRUPOWE. Mają one charakter terapeutyczny, dlatego kwalifikacji do zajęć dokonują osoby prowadzące po uprzedniej konsultacji z rodzicami.