ARCHIWUM - CZERWIEC 2014 - CZERWIEC 2015

AKTUALNOŚCI » ARCHIWUM - CZERWIEC 2014 - CZERWIEC 2015

11 czerwca 2015

W dniu wczorajszym uczestniczyliśmy w wojewódzkiej konferencji naukowo-szkoleniowej pn.: "Integracja przez edukację. Równe szanse dzieci i młodzieży romskiej w systemie edukacji priorytetowym warunkiem integracji społeczności romskiej w Polsce". W ramach konferencji psycholog Magdalena Potempa i dyrektor Wojciech Żywczok dzielili się z uczestnikami doświadczeniem w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży w konteklście wielokulturowości. W konferencji organizowanej przez Śląski Urząd Wojewódzki uczestniczyli nauczyciele, pedagodzy oraz przedstawieciele władz samorządowych wielu miast naszego województwa. Liczną grupę na konferencji stanowili asystenci edukacji romskiej oraz członkowie organizacji i stowarzyszeń Romów w Polsce. 

 

10 czerwca 2015

Dnia 9 czerwca br. odbyły się ostatnie zajęcia  grupowe  Koncentruję się. Lepiej czytam i piszę” dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej, na których osoby prowadzące (pedagogJoanna Berek i psycholog Magdalena Potempa) podsumowały pracę terapeutyczną z dziećmi i zachęciły do dalszych ćwiczeń w domu (m.in. z wykorzystaniem poznanej metody Paula Dennisona). Ponadto przekazały rodzicom spostrzeżenia dotyczące pracy dzieci z uwzględnieniem ich mocnych stron.

 

10 czerwca 2015

Jutro o godzinie 7.00 w Kościele Pw. Najświętszej Marii Panny odbędzie się Msza Święta w intencji byłych i obecnych pracowników Poradni Psytchologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu. Msza stanowi ważny element obchodów Jubileuszu 55-lecia naszej placówki. 

 

2 czerwca 2015

Dzisiaj w Gimnazjum nr 3 w Bytomiu odbyły się ostatnie już w tym roku szkolnym zajęcia dotyczące przeciwdziałania zjawisku cyberprzemocy. W ten sposób zakończyliśmy cykl spotkań z młodzieżą tej szkoły. Zajęcia prowadziły Jolanta Bobulska i Aneta Jendrzej – pracownicy Działu Poradnictwa Młodzieżowego i Zawodowego naszej Poradni. Dziękujemy psychologowi i pedagogowi szkolnemu za sprawną organizację spotkań.  Wychowawcom za współpracę a uczniom za uwagę i aktywność na zajęciach. 

 

26 maja 2015

Dzisiaj odbędą się ostatnie zajęcia terapii grupowej dla dzieci z ADHD w formie warsztatów dla rodziców. Psycholog Katarzyna Czwiertnia i pedagog Jolanta Szurgacz zapraszają na podsumowanie zajęć.  Udzielą również wskazówek do dalszej pracy z dziećmi oraz przeprowadzą instruktaż ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona.

 

26 maja 2015

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej nr 21 w Bytomiu psycholog Poradni Magdalena Potempa przeprowadziła pogadankę profilaktyczno-wychowawczą dla uczniów w ramach realizacji programu "Złym nałogom mówimy NIE". W trakcie spotkania młodzież poznała skuteczne sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami oraz zasady zdrowego stylu życia. 

 

21 maja 2015

Dzisiaj psycholog poradni Agata Susek-Kaczyńska oraz pedagog szkolny Magdalena Sukiennik przeprowadzą dla rodziców klasy 1b Gimnazjum nr 5 w Bytomiu prelekcję pt. "W sidłach cyberprzestrzeni czyli o zagrożeniach czyhających na dzieci i młodzież w Internecie". Po spotkaniu rodzice będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistą. 

 

19 maja 2015

Jutro odbędą się ostatnie zajęcia terapii grupowej "Mały Pitagoras" prowadzone przez Alicję Jaroń i Urszulę Kielan. Spotkanie skierowane jest do uczniów i ich rodziców. Po zajęciach rodzicom zostaną przekazane szczegółowe informacje dotyczące spostrzeżeń z obserwacji ich dzieci oraz udzielone dokładne wskazania jak pracować z dzieckiem w domu. Serdecznie zapraszamy.

 

18 maja 2015

W miniony piątek 15 maja w Gimnazjum nr 7 psycholog Aleksandra Bobrowska przeprowadziła w klasach drugich zajęcia warsztatowe "Sposoby uczenia się". W najbliższy poniedziałek, to jest 18 maja, takie same zajęcia zostaną przeprowadzone dla kolejnych dwóch klas drugich. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów ze sposobami efektywnego uczenia się. Omawiana jest między innymi metoda map myśli, kojarzenie informacji, wykorzystywanie wiedzy o funkcjonowaniu pamięci do sprawniejszego i szybszego uczenia sie różnych typów materiału szkolnego.

 

14 maja 2015

W dniu dzisiejszym w ramach obchodów Szkolnego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci i Młodzieży w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J.Szafranka w Bytomiu, psycholog poradni Agata Susek-Kaczyńska wygłosi prelekcję poświęconą działalności poradni ze szczególnym uwzględnieniem działań pomocowych skierowanych do młodzieży.W trakcie spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z zadaniami pedagoga i psychologa, a także poznają różnice pomiędzy psychologiem i psychoterapeutą. Jednym z punktów wystąpienia będzie także omówienie z młodzieżąporadnictwa internetowego, jako nowatorskiej formy wsparcia  prowadzonej przez poradnię.

 

13 maja 2015

"Jak dbać o zdrowie psychiczne" - to temat zajęć, które w dniu dzisiejszym psycholog Poradni Aleksandra Bobrowska przeprowadziła w Gimnazjum nr 6 w Bytomiu. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy trzeciej. W trakcie spotkania szczególny nacisk połozono na niebiezpeiczeństwa jakie niesie za sobą używanie dopalaczy. 

 

12 maja 2015

Dzisiaj uczestniczyliśmy w XXIV Igrzyskach Szkół Specjalnych połączonych z Dniem Godności Osób Niepełnosprawnych, które odbyły się w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu-Bobrku. W Igrzyskach uczestniczyli uczniowie z wielu krajów między innymi Niemiec, Portugalii, Słowenii, Finlandii oraz oczywiście naszego miasta. Sportowa atmosfera wszystkim się bardzo podobała. W trakcie Igrzysk pracownik PoradniPani Izabela Sagolla została uhonorowana przez dzieci szczególnym wyróżnieniem Odznaką Szeryfa Praw Dziecka. Serdecznie Jej gratulujemy. 

 

7 maja 2015

W dniu dzisiejszym psycholog poradni Agata Susek- Kaczyńska i pedagog szkolny Magdalena Wawrzoła przeprowadzą w klasie 2d gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J.Szafranka w Bytomiu zajęcia poświęcone uzależnieniu od Internetu. W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z wadami i zaletami cyberprzestrzeni oraz wraz ze specjalistami poszukają efektywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Po spotkaniu uczniowie będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami.

 

24 kwietnia 2015

W ostatnim już dniu "IX Bytomskich Spotkań Edukacyjno-Wychowawczych" zapraszamy rodziców i nauczycieli na zajęcia warsztatowo-szkoleniowe "Ja i moje dziecko – czyli o pozytywnej komunikacji". Zajęcia prowadzić będą psycholodzy Poradni Agnieszka Sadowska i Ilona Paciuch. Po spotkaniu skorzystać można z indywidualnych konsultacji.

 

23 kwietnia 2015

Kolejną propozycją w ramach "IX Bytomskich Spotkań Edukacyjno-Wychowawczych" jest spotkanie integracyjne "Jesteśmy razem" organizowane przez pracowników Poradni - członków zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zapraszamy na nie dzieci objęte tą formą stymulacji w Poradni wraz z rodzicami. Są to dzieci w wieku przedszkolnym (najmłodsze ma rok), u których stwierdzono niepełnosprawność: słabe słyszenie, słabe widzenie, upośledzenie umysłowe, autyzm czy niepełnosprawność ruchową. Na co dzień prowadzimy zajęcia indywidualnie, a tym razem chcemy spotkać się wspólnie, aby dzieci i rodzice mogli poznać się, razem pobawić i spędzić wesoło czas. Podczas spotkania  (godz. 15.30 w Bytomskim Ośrodku Edukacji) wybierzemy się na "wycieczkę" do zielonego lasu, gdzie czekają nas zabawy integracyjne i zręcznościowe, zagadki, ciekawe gry, zajęcia i pląsy. "Wycieczka" zakończy się piknikiem na leśnej polanie.

 

23 kwietnia 2015

Rodziców i nauczycieli zapraszamy na kolejne już zajęcia warsztatowe "Stanowczość i konsekwencja w wychowaniu", które w dniu dzisiejszym odbędą się w Szkole Podstawowej nr 3 w Bytomiu. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Poradni Magdalena Potempa – psycholog i Alicja Jaroń – pedagog.

 

22 kwietnia 2015

Rodziców i nauczycieli zachęcamy do udziału w warsztatach dotyczących funkcjonowania dziecka przewlekle chorego w domu i szkole. Na zajęcia zapraszamy dzisiaj do Poradni o godzinie 15.30, prowadzić je będą pracownicy Działu Opieki Nad Dzieckiem z Niepełnosprawnością Ilona Mrowiec i Iwona Płoska.  

 

21 kwietnia 2015

W dniu dzisiejszym odbędą się dwa kolejne warsztaty w ramach "IX Bytomskich  Spotkań Edukacyjno-Wychowawczych". Na terenie Poradni o godz. 14.00 zapraszamy nauczycieli na "Lekki trening rozwoju osobistego z elementami psychodramy" - rolę trenerów pełnić będą psycholodzy Zuzanna Krząkała i Sylwia Tymińska. Natomiast na rodziców czekamy w Szkole Podstawowej nr 46 gdzie odbędzie się warsztat poświęcony zabawom edukacyjnym, które pomagają dziecku osiągnąć sukces szkolny. Te zajęcia prowadzić będą pedagodzy Katarzyna Niglus i Joanna Domańska. 

 

20 kwietnia 2015

"Konsekwencja jako skuteczna metoda wychowawcza" to kolejne zajęcia warsztatowe dla rodziców, na które zapraszamy dzisiaj do Poradni o godzinie 16.00. W trakcie spotkania rodzice poznają sposoby wychowawcze, które pomogą im w kontakcie ze swoim dzieckiem. Zajęcia prowadzić będą Jolanta Szurgacz – pedagog i Katarzyna Czwiertnia – psycholog. Jak zawsze po spotkaniu skorzystać będzie można z indywidualnych konsultacji. 

 

17 kwietnia 2015

Dzisiaj mija półmetek „IX Bytomskich Spotkań Edukacyjno-Wychowawczych”. W piątkowe popołudnie przygotowaliśmy dwa warsztaty na, które zapraszamy rodziców i nauczycieli. O godzinie 14.00 w Gimnazjum nr 2 odbędzie się szkolenie pt.: "Uczeń jest częścią rodzin czyli o systemowym rozumieniu trudności doświadczanych przez młodzież". Poprowadzą go psycholodzy Agata Susek-Kaczyńska i Aneta Jendrzej.  O tej samej godzinie w Szkole Podstawowej nr 2 surdopedagog Ilona Nitychoruk-Piekarz poprowadzi zajęcia dotyczące wspierania rozwoju zmysłów u dzieci w wieku przedszkolnym. Po każdych warsztatach skorzystać można z indywidualnych konsultacji.

 

16 kwietnia 2015

Wczorajszą konferencją "Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne na rzecz rodziny" uczciliśmy Jubileusz 55-lecia powstania naszej Poradni. W niezwykłym na mapie naszego miasta miejscu – Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark zgromadziło się blisko 150 uczestników. Gości powitał i przedstawił historię placówki jej dyrektor Wojciech Żywczok. Następnie list gratulacyjny od Prezydenta Bytomia odczytała Pani Aneta Latacz - Zastępca Prezydenta. Zwróciła uwagę na szczególną rolę poradni w procesie edukacyjno-wychowawczym. "Państwa zaangażowanie, profesjonalizm, fachowość i rzetelność zasługuje na nasz głęboki szacunek" – podkreśliła. Wśród zaproszonych gości głos zabrali Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Krystyna Szumilas – Minister Edukacji Narodowej w latach 2011-2013 oraz Pan Jacek Brzezinka życząc wielu lat owocnej pracy. Szczególnie ciepłe były życzenia od współpracujących placówek, między innymi poradni psychologiczno-pedagogicznych z sąsiednich miast czy ośrodka rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczego.

 

16 kwietnia 2015

Dzisiaj kolejny dzień zajęć praktyczno - szkoleniowych w ramach "IX Bytomskich Spotkań Edukacyjno -Wychowawczych", na które zapraszamy rodziców i nauczycieli. Państwa uwadze polecamy następujące warsztaty:

 • "Jak pomóc dziecku być dobrym uczniem ?” (godz. 15.30 – prowadzący Joanna Berek)
 • "Małe dzieci wielkie uczucia. Jak wspomagać rozwój emocjonalny małego dziecka?" (godz. 16.00 – prowadzący Anna Szyszka – Wójcik, Adelajda Lepich)
 • "Cyberprzemoc – kilka faktów, o których rodzic wiedzieć powinien" (godz. 16.30 – prowadzący Agata Susek-Kaczyńska, Aneta Jendrzej).

 

15 kwietnia 2015

W trzecim dniu "Bytomskich Spotkań" zapraszamy rodziców i nauczycieli na kolejne zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników Poradni :

Jak rozmawiać z nastolatkiem? – umiejętności komunikacji w rodzinie? (godz. 15.00 – sala IV Liceum Ogólnokształcącego Plac Sikorskiego 1) zajęcia prowadzić będzie Beata Nowak – psycholog

Dobry słuch to nie wszystko – od głoski do słowa (Biblioteka Pedagogiczna w Bytomiu ul. Chorzowska 22) – prowadzone przez Małgorzatę Hylińską – logopedę i Joannę Domańską – pedagoga.

 

14 kwietnia 2015

Jutro o godzinie 10.00 w Sali Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark zapraszamy na konferencję z okazji Jubileuszu 55-lecia naszej Poradni. Konferencja będzie poświęcona działaniom i pomocy na rzecz rodziny. W trakcie konferencji  prelegentami będą przedstawiciele świata nauki, pracownicy poradni i instytucji wspierających dziecko i rodzinę. Konferencja odbywa się w ramach „IX Bytomskich Spotkań Edukacyjno-Wychowawczych”. Patronat nad nimi objął Prezydent Bytomia. Poniżej przedstawiamy program konferencji:

 

 10.00  Otwarcie konferencji. mgr Wojciech Żywczok – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.
 10.10  Powszechność błędu w wychowaniu. dr Marek Wójtowicz – adiunkt Katedry Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 10.50  Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość działań poradni na rzecz   rodziny. mgr Jolanta Bobulska – pedagog Poradni   Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.
 11.20  Kiedy więzi stają się więzami – refleksje na temat rodziny. mgr Krząkała Zuzanna – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.
 12.00     PRZERWA
 12.30 Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego – rola i zadania   poradni psychologiczno-pedagogicznej. mgr Ilona Nitychoruk-Piekarz – doradca   metodyczny, pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.
 13.00  Specyfika potrzeb dzieci w pieczy zastępczej. mgr Kornelia Ziętek – Ośrodek Adopcyjny i Pieczy Zastępczej „Szansa” w Bytomiu.
 13.30  Rodzina „zraniona” jak jej pomóc ? Rola organizacji pozarządowej we   wspieraniu rodziny. mgr Alina Sulirz - pedagog, socjoterapeutka - Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej.
 14.00     ZAKOŃCZENIE   KONFERENCJI

 

14 kwietnia 2015

Cenne wskazówki i sposoby jak pomóc uczniowi przygotować się do klasówki i egzamniu poznają uczestnicy warsztatu, który w dniu dzisiejszym odbędzie się w Technikum nr 4 przy ul. Katowickiej 35 o godzinie 15.00. Zajęcia prowadzić będą psycholog Aleksandra Bobrowska i pedagog Joanna Świerczek pracownicy Poradni. Po spotkaniu skorzystać można z indywidualnych konsultacji.

 

13 kwietnia 2015

Dzisiaj rozpoczynamy "IX Bytomskie Spotkania Edukacyjno-Wychowawcze". W pierwszym dniu zapraszamy na warsztat dla rodziców i dzieci 3-4 letnich pn.: "Mali odkrywcy - zabawy wspomagające naturalny rozwój dziecka". Odbędą się one w Przedszkolu Miejskim nr 32 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 19 o godz. 16.00. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Poradni Monika Cieślik - logopeda i Katarzyna Niglus - pedagog. Honorowy Patronat nad "Spotkaniami" objął Prezydent Bytomia Pan Damian Bartyla.

 

17 marca 2015

Już po raz dziewiąty zapraszamy do udziału w "Bytomskich Spotkaniach Edukacyjno-Wychowawczych". Tematem przewodni tegorocznych Spotkań jest: "Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne wsparciem współczesnej rodziny". Jest to szczególnie ważne, gdyż w bieżącym roku obchodzimy Jubileusz 55-lecia powstania naszej placówki. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, szczególnie rodziców, pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz pracowników socjalnych do udziału w konferencji szkoleniowej oraz warsztatach tematycznych. Konferencja odbędzie się 15 kwietnia w Sali Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK. Szczegółowy program konferencji, harmonogram warsztatów oraz kartę zgłoszeń znajdziecie Państwo z zakładce Bytomskie Spotkania. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca br. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZEŃ i przesłanie jej na adres porady@ppp.bytom.pl. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w warsztatach i konferencji jest bezpłatny.

 

1 kwietnia 2015

U dzieci z Zespołem Aspergera najczęściej zaobserwować  można trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, problemy z akceptowaniem zmian, upośledzenie umiejętności komunikacyjnych oraz niezborność ruchową. To wyniki raportu opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera: Sytuacja dzieci z zespołem Aspergera w Polsce. Zachęcamy rodziców i nauczycieli do zapoznania się z nim na stronie internetowej www.asperger.org.pl. Tam też znajdziecie Państwo „Poradnik Dla Rodziców: Mam dziecko z zespołem Aspergera”. Warto go przeczytać, zwłaszcza w przeddzień Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który obchodzimy 2 kwietnia.

 

31 marca 2015

Dzisiaj rozpoczynamy terapię grupową dla dzieci ze zdiagnozowanym ADHD. Zajęcia prowadzone będą na terenie naszej Poradni przez psychologa Katarzynę Czwiertnię oraz pedagoga Jolantę Szurgacz. Obejmują cykl 6 spotkań dla dzieci oraz warsztat rozwijający umiejętności wychowawcze dla rodziców. Celem terapii jest rozwijanie umiejętności współpracy i budowania prawidłowych relacji społecznych oraz stymulowanie procesów odpowiedzialnych za koncentrację uwagi.

 

30 marca  2015

W miniony piątek  - 27 marca nasza placówka po raz kolejny zaprezentowała się podczas Targów Edukacyjnych w Hali "Na Skarpie". Stoisko przygotowały Katarzyna Niglus, Joanna Świerczek, Monika Cieślik i Agata Susek Kaczyńska. Odwiedzający targi maturzyści, rodzice i nauczyciele mogli skorzystać z porad psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego i logopedy. Ponadto na naszym stoisku na wszystkich chętnych czekały ulotki, zakładki z informacjami o działalności placówki, zadania logiczne i łamigłówki, teksty do ćwiczenia dykcji, gry komputerowe ćwiczące umysł i wiele innych ciekawostek. Nowy gadżet w postaci zakładki do książki bardzo przypadł wszystkim do gustu.

 

26 stycznia 2015

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci, które od 1 września 2015 roku rozpoczną edukację szkolną w klasie pierwszej szkoły podstawowej na spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu. W trakcie spotkań, które odbędą się w różnych dzielnicach na terenie miasta, przedstawimy Państwuinformacje dotyczące właściwego przygotowania dziecka do podjęcia obowiązków ucznia. Po spotkaniu będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na 17 lutego, a kolejne na 24 lutego, 3 marca, 10 marca, 17 marca i 24 marca bieżącego roku. Szczegółowy harmonogram i miejsca spotkań znajdziecie Państwo w zakładce: "MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY".

 

23 marca 2015

W dniu 20 marca 2015 roku w ramach współpracy z Klubem Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu odbył się interaktywny wykład i zajęcia szkoleniowo – warsztatowe z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Zajęcia poświęcone zostały problematyce niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie prowadziła psycholog Aneta Jendrzej. Po wykładzie zainteresowani skorzystali z indywidualnych porad dotyczących problemów wychowawczych. 

 

17 marca 2015

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu zostaną przeprowdzone zajęcia profilaktyczno-wychowawcze pn. "Stop cyberprzemocy". Uczestnikami zajęć będą uczniowie klas V. Zajęcia prowdzić będą pracownicy Poradni Magdalena Potempa- psycholog i Alicja Jaroń-pedagog.

 

3 marca 2015

W dniach od 13 do 24 kwietnia już po raz dziewiąty organizujemy Bytomskie Spotkania Edukacyjno-Wychowawcze. W bieżącym roku temat przewodni Spotkań brzmi: „Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne wsparciem współczesnej rodziny”.  Planujemy zorganizować konferencję oraz 16 warsztatów tematycznych dla rodziców i nauczycieli. Już wkrótce na stronie internetowej w zakładce Bytomskie Spotkania E-W znajdziecie Państwo szczegółowy ich harmonogram oraz zasady zapisów na warsztaty i konferencję. Uczestnictwo w proponowanych przez nas warsztatach i konferencji szkoleniowej jest bezpłatne.

 

13 marca 2015

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie dla rodziców uczniów klas II-IV zakwalifikowanych na zajęcia grupowe pn.: "Zwycięska drużyna - bawię się i uczę". Pierwsze zajęcia  dla dzieci odbędą się 26 marca br. o godzinie 15.30. Prowadzić je będą pedagodzy:Joanna Domańska i Katarzyna Niglus. Zapraszamy

 

10 marca 2015

10 marca  w Domu Dziecka nr 1 w Bytomiu odbył się warsztat pt.”Blokady w komunikacji” prowadzony przez psychologa Katarzynę Czwiertnię i pedagoga Jolantę Szurgacz. Jego celem było rozwijanie umiejętności związanych ze skutecznym porozumiewaniem się poprzez analizę  tzw.“pułapek komunikacyjnych”.

 

10 marca 2015

W najbliższą środę 11 marca o godzinie 16,30 odbędą się pierwsze zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki z klas II–III szkoły podstawowej. Wszystkie dzieci zakwalifikowane do grupy terapeutycznej  „Mały Pitagoras” wraz z rodzicami zapraszamy do  gabinetu nr 11. Zajęcia prowadzić będzie pedagog- Alicja Jaroń.

 

10 marca 2015

W dniu dzisuiejszym w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu prowadzić będziemy zajęcia dla uczniów klasy VI. Celem zajęć socjoterpeutycznych jest praca nad pokonaniem stresu związanego ze zbliżającym się sprawdzianem szóstoklasisty. Zajęcia „Jutro zdaję egzamin. Idzie mi wspaniale. Czuję radość i satysfakcje z odpowiedzi" przeprowadzą pracownicy Poradni Alicja Jaroń i Katarzyna Niglus

 

3 marca 2015

W dniu dzisiejszym odbyły się ostatnie z cyklu zajęcia przeznaczone dla klasy terapeutycznej w Szkole Podstawowej nr 33. Zajęcia prowadziły Katarzyna Czwiertnia i Jolanta Szurgacz. Dzięki nim uczniowie mieli możliwość rozwijania umiejętności komunikacji, współpracy i rozwiazywania sytuacji konfliktowych.

 

1 marca 2015

W najbliższą środę 4 marca odbędą się ostatnie zajęcia terapii grupowej: "Mali odkrywcy – zajęcia wspomagające procesy uczenia się" prowadzone przez Monikę Cieślik i Katarzynę Niglus. Spotkanie skierowane jest do uczniów i ich rodziców. Poświęcone będzie obserwacjom prowadzonym podczas zajęć, w jego trakcie przekazane zostaną wskazówki jak pracować z dzieckiem w domu. Serdecznie zapraszamy.

 

24 lutego 2015

Dzisiaj rozpoczynamy na terenie Poradni cykl zajęć grupowych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej Koncentruję się. Lepiej czytam i piszę. Zajęcia mają na celu doskonalenie funkcji percepcyjno- motorycznych oraz koncentracji uwagi. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów Poradni Joannę Berek-pedagoga i Magdalenę Potempę- psychologa.

 

20 lutego 2015

W dniu dzisiejszym psycholog poradni Agata Susek-Kaczyńska wraz z pedagogiem szkolnym Justyną Karpińską- Mertas wygłosi prelekcję dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu pt."Jak odpowiadać na trudne pytania dzieci?". Po prelekcji będzie możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistą.

 

18 lutego 2015

W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze  spotkanie warsztatowe dla uczniów klasy 5 Szkoły Podstawowej nr 33. Wchodzi ono w skład cyklu zajęć, prowadzonych przez psychologa Katarzynę Czwiertnię i Jolantę Szurgacz. Ich celem jest rozwijanie umiejętności związanych z komunikacją, współpracą i  radzeniem sobie z emocjami oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych w sposób konstruktywny.

 

17 lutego 2015

"Dobra komunikacja - jako sposób na trudne sytuacje w rodzinie" - to temat spotkania warsztatowego jakie  wczoraj odbyło się w  sali Opery Śląskiej w Bytomiu. Zajęcia prowadziła  Joanna Świerczek - pedagog Poradni. Uczestnikami zajęć były osoby bezrobotne skupione w Klubie Integracji Społecznej przy MOPR w Bytomiu. Po spotkaniu uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji.

 

26 stycznia 2015

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 w Bytomiu na konsultacje dotyczące problemów dydaktyczno-wychowawczych. Odbędą się one w czwartek 29 stycznia o godzinie 16.00 w siedzibie szkoły przy ul. Łużyckiej 12a. Konsultacje prowadzić będą pracownicy Poradni Iwona Płoska - pedagog oraz Ilona Mrowiec - psycholog.

 

23 stycznia 2015

W dniu wczorajszym w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem pomocy rodzinie odbyło się kolejne spotkanie z osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka i pogotowia opiekuńcze. Tym razem spotkanie było poświęcone problemom zaburzeń rozwoju mowy dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych. Spotkanie z ramienia poradni prowadziła mgr Grażyna Kopta - logopeda.

 

20 stycznia 2015

W najbliższą środę 21 stycznia odbędą się ostatnie zajęcia terapii grupowej: "Mali Magicy - czarujemy trudności językowe i szkolne" prowadzone przez Joannę Domańską i Małgorzatę Hylińską. Spotkanie skierowane jest do uczniów i ich rodziców. Poświęcone będzie obserwacjom prowadzonym podczas zajęć, jak również przekazane zostaną wskazówki jak pracować z dzieckiem w domu. Serdecznie zapraszamy.

 

19 stycznia 2015

W dniu 21.01.2015 r psycholodzy poradni Magdalena Potempa i Agata Susek-Kaczyńska przeprowadząprelekcję dla rodziców uczniów klasy 6a i 6b Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu poświęconą zjawisku cyberprzemocy i stalkingu. Po prelekcji będzie także możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami.

 

19 stycznia 2015

W najbliższą środę 21 stycznia odbędą się ostatnie zajęcia terapii grupowej "Mały Pitagoras" prowadzone przez Alicję Jaroń i Urszulę Kielan. Spotkanie skierowane jest do uczniów i ich rodziców. Po zajęciach przekażemy rodzicom szczegółowe informacje na temat spostrzeżeń z obserwacji dzieci oraz udzielimy dokładnych wskazań jak pracować  dalej z dzieckiem w domu. Serdecznie zapraszmy.

 

15 stycznia 2015

Dnia 19 stycznia 2015 roku  odbędą się indywidualne spotkania z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym w ramach tzw. "Drzwi Otwartych". Spotkanie zorganizowane zostanie w Przedszkolu Miejskim nr 23 w Bytomiu. Konsultacje mają charakter bezpłatny. Poprowadzą je mgr Adelajda Lepich (pedagog) i mgr Anna Szyszka-Wójcik (psycholog). Zainteresowanych rodziców zapraszamy na godzinę 15.

 

8 stycznia 2015

Dnia 9 stycznia 2015 roku odbędą się indywidualne spotkania z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym w ramach tzw. "Drzwi Otwartych". Spotkanie zorganizowane zostanie w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Bytomiu. Konsultacje mają charakter bezpłatny. Poprowadzi je psycholog mgr Anna Szyszka-Wójcik. Zainteresowanych rodziców zapraszamy na godzinę16.00.

 

16 grudnia 2014

W dniu jutrzejszym psycholodzy poradni Magdalena Potempa oraz Agata Susek-Kaczyńska przeprowadzą dla rodziców uczniów klas VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu prelekcję poświęconą rozpoznawaniu kryzysów (w tym także kryzysów suicydalnych) u dzieci i młodzieży. Rodzice zostaną także zapoznani z efektywnymi sposobami wspierania dziecka w sytuacjach dla niego trudnych. Po prelekcji będzie możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami. 

 

16 grudnia 2014

16 grudnia 2014 roku psycholog Poradni Agata Susek-Kaczyńska oraz pedagog szkolny Magdalena Wawrzoła, przeprowadzą dla uczniów klasy 2b Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J.Szafranka w Bytomiu, trzecie i ostatnie zarazem zajęcia, zamykające blok spotkań poświęconych zjawisku uzależnienia od Internetu. W trakcie zajęć uczniowie między innymi poznali mechanizm uzależniania się oraz analizowali "jasne i ciemne" strony cyberprzestrzeni. Ostatnia część  poświęcona jest poszukiwaniu alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Po każdych zajęciach uczniowie mają możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem.

 

16 grudnia 2014

W dniu dzisiejszym psycholodzy Poradni Magdalena Potempa oraz Agata Susek-Kaczyńska przeprowadzą w klasie 6a Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bytomiu warsztaty poświęcone poznawaniu siebie oraz efektywnemu rozwiązywaniu sytuacji trudnych. W trakcie zajęć uczniowie zostaną ponadto zapoznani z definicją zjawiska cyberprzemocy oraz regulacjami prawnymi w zakresie tej formy nadużycia.

 

16 grudnia 2014

W dniu dzisiejszym zapraszamy rodziców  i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 54 w Bytomiu na Dyżur OtwartyBezpłatnych konsultacji udzielać będą  pracownicy Poradni Katarzyna Niglus i mgr Urszula Kielan. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do gabinetu pedagoga szkolnego w godzinach od 15.30 do 18.00.

12 grudnia 2014

Od września pracownicy Poradni wspólnie z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Centrum Interwencji Kryzysowej realizowali projekt "Wsparcie dla Bytomskich Rodzin". Oficjalne podsumowanie projektu miało miejsce 9 grudnia 2014 roku. Uczestnicy projektu – bytomskie rodziny spotkały się z przedstawicielami w/w instytucji, asystentami rodzin oraz osobami prowadzącymi zajęcia warsztatowe dotyczące umiejętności wychowawczych. Oprócz wręczenia uczestnikom dyplomów uznaniowych wykonano pamiątkowe, grupowe zdjęcie wszystkim obecnym na spotkaniu. W sobotę, 13 grudnia, w ramach propagowania różnorodnych form konstruktywnego spędzania czasu wolnego przez rodziców i dzieci, wszyscy uczestnicy wyjadą do Muzeum Chleba w Radzionkowie. Wyjazd ten będzie miłym zakończeniem projekt

 

11 grudnia 2014

W dniu dzisiejszym o godzinie 16.40 psycholog Poradni Agata Susek-Kaczyńska wraz z pedagogiem szkolnym Magdaleną Sukiennik zapraszają rodziców Gimnazjum nr 5 w Bytomiu na prelekcję poświęconą zjawisku cyberprzemocy. Po prelekcji będzie możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem. Spotkanie odbędzie się w siedzibie szkoły przy ul. Arki Bożka 21.

 

10 grudnia 2014

W dniu 11 grudnia 2014 roku psycholodzy poradni Magdalena Potempa oraz Agata Susek-Kaczyńska przeprowadzą dla uczniów klasy VIb Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu warsztaty dotyczące konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych. W trakcie zajęć uczniowie poznają sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami oraz podstawy dotyczące pozytywnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

 

8 grudnia 2014

W ramach współpracy instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) dnia 5 grudnia br. odbyło się szkolenie dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na temat"Stosowanie przemocy wobec dziecka przez środowisko rodzinne". Z ramienia Poradni szkolenie współprowadziła mgr Joanna Berek (pedagog) – członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

4 grudnia 2014

Pracownicy Poradni serdecznie zapraszają nauczycieli i rodziców uczniów n/w szkół na konsultacje dotyczące problemów dydaktyczno-wychowawczych:  

- w dniu 9 grudnia w godzinach 9.00-13.00 w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej ul. Moniuszki 17 - konsultacje prowadzić będzie Joanna Domańska - pedagog

- w dniu 9 grudnia w godzinach 16.00-18.00 w Szkole Podstawowej nr 4 ul. Chrobrego 9 - porad udzialać będą Katarzyna Niglus - pedagog i Urszula Kielan - psycholog

- w dniu 10 grudnia od godziny 16.00 w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Tarnogórska 2 - konsultacje prowadzić będą Iwona Płoska - pedagog oraz Ilona Mrowiec - psycholog.

 

1 grudnia 2014

Dnia 2 grudnia w godzinach 9.00-14.00 w Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu odbędą siękonsultacje przeprowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Wszystkich zainteresowanych nauczycieli oraz rodziców bardzo serdecznie zapraszamy do gabinetu pedagoga szkolnego na spotkanie z psychologiem Magdaleną Potempą oraz pedagogiem Alicją Jaroń.

 

28 listopada 2014

Dnia 27 listopada z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu z osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka i pogotowia rodzinne. Na spotkaniu tym zapoznano uczestników z działalnością i ofertą Poradni, przedstawiono problematykę dotyczącą funkcjonowania dziecka po traumatycznych przeżyciach w rodzinach biologicznych z uwzględnieniem jego aktualnej sytuacji w nowym środowisku, jakim jest rodzina zastępcza lub pogotowie opiekuńcze. Ponadto przekazano informacje na temat dojrzałości szkolnej i motywowania uczniów do nauki. Pozytywne informacje zwrotne po spotkaniu są zapowiedzią dalszej współpracy Poradni z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie zgodnie z zapotrzebowaniem grupy wsparciowo-edukacyjnej. Z ramienia Poradni spotkanie prowadziły Joanna Berek (pedagog, wicedyrektor) oraz Sylwia Tymińska (psycholog).

 

27 listopada 2014

W dniu jutrzejszym, psycholog Poradni Agata Susek-Kaczyńska wraz z pedagogiem szkolnym Justyną Karpińską- Mertas wygłosi prelekcję dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytomiu pt. "Jak wspierać rozwój dziecka?". Po prelekcji będzie możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistą.

 

26 listopada 2014

Dnia 28 listopada w godzinach 9 - 12 odbędą się indywidualne spotkania z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym w ramach tzw. "Drzwi Otwartych". Spotkanie zorganizowane zostanie w Przedszkolu Miejskim nr 58 w Bytomiu (ul. Nowa 66) i zaproszamy na nie rodziców dzieci ze wszystkich bytomskich przedszkoli (w szczególności z dzielnicy Miechowice). Konsultacje mają charakter bezpłatny. Poprowadzą je Adelajda Lepich (pedagog) oraz Anna Szyszka - Wójcik (psycholog). Spotkanie to rozpoczyna cykl "Drzwi Otwartych" organizowanych w miarę potrzeb w bytomskich przedszkolach w roku szkolnym 2014/15. Innowację stanowi fakt, że zaproszeni są wszyscy potrzebujący rodzice dzieci w wieku przedszkolnym niezależnie od placówki, do której uczęszcza dziecko. Kolejne spotkanie z cyklu odbędzie się w styczniu 2015 r. w  innym bytomskim przedszkolu.

 

26 listopada 2014

Jutro w Przedszkolu Miejskim nr 24 w Bytomiu odbędą się ostatnie zajęcia z cyklu "Podróż przez Krainę Uczuć". Spotkanie z dziećmi poprowadzą Adelajda Lepich oraz Anna Szyszka - Wójcik (autorka cyklu).Program ma charakter profilaktyczno - wychowawczy i ma na celu stymulację rozwoju emocjonalno-społeczego dzieci w wieku przedszkolnym.

 

26 listopada 2014

W dniu wczorajszym w Szkole Podstawowej Nr 5 odbyły się zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas czwartych zorganizowane i przeprowadzone przez pracowników Poradni Alicję Jaroń i Katarzynę Niglus. W trakcie zajęć uczniowie poznali sposoby radzenia sobie ze stresem.

 

21 listopada 2014

25 listopada (w godzinach 9.00-13.00) odbędą się konsultacje prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bytomiu:

- na terenie Szkoły Podstawowej nr 42 w Bytomiu z psychologiem Katarzyną Czwiertnią oraz pedagogiem Jolantą Szurgacz

- oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu z pedagogiem Joanną Domańską.

Zainteresowanych nauczycieli oraz rodziców serdecznie zapraszamy.

 

20 listopada 2014

Pracownicy naszej Poradni zostali wyróżnieni wysokimi odznaczeniami Państwowymi. Wręczenie odznaczeń odbyło się w środę Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Z rąk Wojewody Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty odznaczenia otrzymali:

Alicja Jaroń - pedagog: Złoty Medal Za długoletnią Służbę

Kielan Urszula - psycholog: Złoty Medal Za długoletnią Służbę

Koper Małgorzata - psycholog: Srebrny Medal Za długoletnią Służbę

Kopta Grażyna - logopeda: Srebrny  Medal Za długoletnią Służbę

Majewska Małgorzata - psycholog: Srebrny Medal Za długoletnią Służbę

Mrowiec Ilona - psycholog : Srebrny Medal Za długoletnią Służbę

Szurgacz Jolanta - pedagog: Srebrny Medal Za długoletnią Służbę

Niglus Katarzyna - pedagog: Brązowy Medal Za długoletnią Służbę

Nagrodzonym składamy wyrazy uznania.

 

19 listopada 2014

20 listopada 2014 roku po raz pierwszy obchodzić będziemy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, Sejm podjął uchwałę w sprawie ustanowienia święta, które przypada w 25 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ – Konwencji o Prawach Dziecka, nazywanej Światową Konstytucją Praw Dziecka. Może to dobry czas na przypomnienie sobie treści Konwencji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zakładki PRAWA DZIECKA.

 

17 listopada 2014

W dniu 18 listopada 2014  na terenie Szkoły Podstawowej nr  37 w godzinach 9.00 - 13.00 odbędą się konsultacje z psychologiem Urszulą Kielan i pedagogiem Katarzyną Niglus. Zapraszamy zainteresowanych rodziców i nauczycieli.

 

17 listopada 2014

Na jutro 18 listopada w Szkole Podstawowej  nr 23 w Bytomiu zaplanowano konsultacje z pedagogiem  Alicją Jaroń  i psychologiem  Magdaleną Potempą - pracownikami  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytomiu. Wszystkich nauczycieli i rodziców zainteresowanych rozwiązaniem problemów wychowawczych lub dydaktycznych swoich uczniów i dzieci zapraszamy do gabinetu pedagoga szkolnego w godzinach do 15.00 do 19.00.    

 

12 listopada 2014

W dniu dzisiejszym o godzinie 16.00 na terenie Poradni odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach terapii grupowej według programu "Mali odkrywcy - wspomagamy procesy uczenia się". Zajęcia prowadzić będą Katarzyna Niglus i Monika Cieślik.Serdecznie zapraszamy.

 

4 listopada 2014

W dniu 5 listopada o godzinie 17.00, psycholog poradni Agata Susek-Kaczyńska, przeprowadzi na terenie Gimnazjum nr 8 im. Janusza Korczaka w Bytomiu, prelekcję dla rodziców poświęconą zjawisku uzależnienia od internetu i fonoholizmu. Po zebraniu będzie możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistą.

 

28 października 2014

"Sposoby uczenia się" to temat zajęć, które jutro przeprowadzi psycholog Poradni Aleksandra Bobrowska w IV Liceum Ogólnokształcącym w Bytomiu. W zajęciach wezmą udział uczniowie klas I. Po zajęciach będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji.

 

27 października 2014

We wtorek 28 października odbędą się zajęcia dla uczniów I klas Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu prowadzone przez Panią pedagog Joannę Świerczek. Tematem spotkań będzie "Zdrowie psychiczne - umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach". Po spotkaniach będą miały miejsce konsultacje dla pedagogów i chętnych nauczycieli.

 

24 października 2014

"Dobra komunikacja - jako sposób na trudne sytuacje w rodzinie" - to temat szkolenia jakie zostało w dniu dzisiejszym przeprowadzone przez pracowników Poradni Anetę Jendrzej (psychologa) i Joannę Świerczek (pedagoga). Uczestnikami spotkania były osoby bezrobotne skupione w Klubie Integracji Społecznej przy MOPR w Bytomiu. Po spotkaniu uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji.

 

24 października 2014

W październiku rozpoczęły się zajęcia z cyklu "Rysunkowe zabawy". Spotkania przeznaczone są dla 5-letnich dzieci, które mają trudności ze sprawnością manualną. Zajęcia odbywają się co drugi poniedziałek na terenie poradni (kolejne spotkanie odbędzie się dnia 27.10.2014r.). Program realizowany jest przez pracowników poradni Adelajdę Lepich i Annę Szyszka - Wójcik.

 

21 października 2014

Za szczególne osiągnięcia dla rozwoju oświaty w naszym mieście Nagrodami Prezydenta Bytomia zostali wyróżnieni pracownicy Poradni Jolanta Szurgacz - pedagog i Wojciech Żywczok - dyrektor. Wręczenie nagród przez Pana Prezydenta Damiana Bartylę odbyło się w dniu wczorajszym w Sali Widowiskowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK podczas uroczystości miejskich z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

 

20 października 2014

W dniu jutrzejszym (21.10.2014) zapraszamy rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6 w Bytomiu nabezpłatne konsultacje z pedagogiem Poradni Katarzyną Niglus. W trakcie tych konsultacji można uzyskać fachową poradę z zakresu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do gabinetu pedagoga szkolnego w godzinach do 9.00 do 12.00.

 

20 października 2014

"Jak być dobrym wychowawcą" - to temat spotkania szkoleniowego dla nauczycieli Technikum Nr 4 w Bytomiu, które przeprowadzi psycholog Poradni Aleksandra Bobrowska. Szkolenie, przygotowane specjalnie na potrzeby nauczycieli tej placówki, odbędzie się w dniu jutrzejszym w siedzibie szkoły.

 

15 października 2014

Z okazji wczorajszego Dnia Nauczyciela dwóch pracowników Poradni Panie Ilona Mrowiec i Jolanta Bobulska otrzymało wysokie odznaczenia Medale Komisji Edukacji Narodowej. Wręczył je w dniu dzisiejszym w sali Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wojewoda Śląski. Odznaczonym serdecznie gratulujemy.

 

10 października 2014

15 września 2014 o godzinie 15.00 odbędzie się pierwsze spotkanie uczestników zajęć grupowych "W grupie ortografii uczę się szybciej" – dla uczniów chcących poprawić swoje umiejętności z zakresu ortografii oraz z diagnozą dysleksji rozwojowej. Zajęcia prowadzone przez pedagogów Poradni Jolantę Bobulską i Joannę Świerczek skierowane są do uczniów gimnazjów. Spotkania będą miały miejsce co dwa tygodnie. Serdecznie zapraszamy do udziału. Zapisy u osób prowadzących pod numerem telefonu 32/ 281-94-05 lub w dniu pierwszych zajęć.

 

8 października 2014

W ramach miejskiego projektu "Wsparcie dla Bytomskich Rodzin", na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, odbywać się będzie cykl spotkań warsztatowych dla rodziców chcących podnieść swoje kompetencje wychowawcze. Zajęcia będą prowadzone przez pedagogów mgr Kornelię Ziętek i mgr Jolantę Szurgacz w dniach: 10, 17 i 24 października 2014 r. o godz. 15.00 i 17.30 w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Dr Józefa Rostka 16 w Bytomiu.

Tematyka zajęć obejmuje:

 1. Uważne słuchanie i rozumienie, jako czynnik konstruktywnego komunikowania się w rodzinie.
 2. "Dyscyplina z sercem" - uczenie dzieci pozytywnych zachowań.
 3. Właściwy system kar i nagród drogą do szczęśliwego i bezpiecznego dzieciństwa.

 

7 października 2014

W najbliższą środę 8 października o godzinie 16.30 na terenie Poradni odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach terapii grupowej według programu "Mali magicy - czarujemy trudności językowe i szkolne". Zajęcia prowadzić będą Joanna Domańska i Małgorzata Hylińska. Serdecznie zapraszamy.

 

7 października 2014

W dniu dzisiejszym w godzinach 9.00-12.30 odbędą się konsultacje z psychologiem Urszulą Kielan i pedagogiem Katarzyną Niglus w Szkole Podstawowej nr 4. Spotkanie skierowane jest do uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Zapraszamy.

 

6 października 2014

"Lubimy czytać i pisać" to nazwa zajęć grupowych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, które po raz kolejny proponuje pedagog Joanna Berek. Zajęcia służą doskonaleniu czytania i pisania - z uwzględnieniem ortografii, a także ćwiczą funkcje percepcyjne (wzrokowe, słuchow i motoryczne). Zajęcia odbywać się będą w czwartki, co dwa tygodnie. Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 października br.o godzinie 15.00 w Poradni (konieczna obecność rodzica). Można się jeszcze zapisać - tel. 32 2819405 w. 33. Zapraszamy.

 

2 października 2014

W dniu jutrzejszym 3 października br. (piątek) w godzinach 8.00 - 12.00 zapraszamy rodziców i dzieci Przedszkola Miejskiego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu na konsultacje logopedyczne. Indywidualnych porad udzielać będzie pracownik Poradni Małgorzata Hylińska.

 

29 września 2014

W najbliższą środę - 1 października br. o godzinie 15.30 odbędą się pierwsze zajęcia terapeutyczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Celem zajęć jest usprawnianie umiejętności matematycznych.Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w pokoju nr 11 Poradni. Wszystkie zakwalifikowane na zajęcia dzieci i ich rodziców serdecznie zapraszamy.

 

19 września 2014

W dniu 23 września 2014 zapraszamy rodziców  i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 54 w Bytomiu nabezpłatne konsultacje z psychologiem i pedagogiem Poradni Urszulą Kielan i Katarzyną Niglus oraz logopedą Małgorzatą Hylińską. W trakcie tych konsultacji można uzyskać fachową poradę z zakresu pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz terapii mowy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do gabinetu pedagoga szkolnego w godzinach do 9.00 do 13.00.

 

18 września 2014

W dniu jutrzejszym w godzinach 8.00 - 12.00 odbędą się przesiewowe badania i konsultacje logopedyczne w Szkole Podstawowej nr 36 z Oddziałami Sportowymi. Spotkanie skierowane jest do uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Indywidualnych porad udzielać będzie pracownik Poradni Małgorzata Hylińska - logopeda.  

 

18 września 2014

W dniu 16 września na terenie Przedszkola Miejskiego nr 49 "Witaminka" rozpoczęły się pierwsze zajęcia z cyklu "Podróż przez krainę uczuć" (wg autorskiego programu psycholog Poradni Anny Szyszki-Wójcik). Zajęcia mają charakter profilaktyczno-terapeutyczny. Podczas nich dzieci uczą się rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Zajęcia o charakterze zabawowym prowadzone w obecności nauczyciela stymulują rozwój emocjonalno-społeczny dzieci i sprzyjają integracji grupy. Program realizowany jest przez pracowników Poradni Ewę Jędrzejczyk i Sylwię Tymińską.

 

11 września 2014

W dniu jutrzejszym 12 września br. (piątek) w godzinach 8.00 - 12.00 zapraszamy rodziców i dzieci Przedszkola Miejskiego nr 25 (Oddział przy ul. Kolejowej 27) na konsultacje logopedyczne. Indywidualnych bezpłatnych porad udzielać będzie pracownik Poradni Małgorzata Hylińska - logopeda. 

 

3 września 2014

Już po raz trzeci realizowany jest w naszym mieście projekt w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE".

Realizatorami projektu są osoby reprezentujące różne instytucje działające na terenie Bytomia i zajmujące się problematyką przemocy w rodzinie, pomocą dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom. Są to:

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom
 • Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa".

W tym roku projekt nosi nazwę "WSPARCIE DLA BYTOMSKICH RODZIN" jest skierowany do rodzin objętych pomocą asystentów rodzin z ramienia MOPR-u. Rodziny te często borykają się z wieloma problemami natury opiekuńczo wychowawczej, zatem podniesienie kompetencji rodzicielskich stanowi główny cel w/w  projektu. Pośrednio przyczyni się to  do zmniejszenia szeroko pojętego zjawiska przemocy w  tych rodzinach. Realizacja zajęć warsztatowych i treningów umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz spotkania rodzin przebiegać będzie w okresie od września do grudnia 2014 r. Ponadto w ramach projektu będą przygotowane i rozpowszechniane materiały informacyjne. Z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizatorem projektu jest mgr Jolanta Szurgacz - pedagog.

 

15 lipca 2014

11 lipca 2014 roku zakończyła się w naszej Poradni ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez zespół ewaluatorów Kuratorium Oświaty w Katowicach. Ewaluacja miała charakter problemowy i objęła zakres określony w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U nr 168, poz. 1324 z późn. zmianami). Otrzymaliśmy najwyższe wyniki.

 • Wymaganie: Promowana jest wartości edukacji - poziom A - bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez Poradnię
 • Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju - poziom A - bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez Poradnię.
 • Wymaganie: Placówka w planowaniu uwzględnienia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych - poziom A - bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez Poradnię.

Raport z ewaluacji zewnętrznej już wkrótce będzie dostępny na stronie internetowej:http://www.npseo.pl/

 

14 lipca 2014

W piątek 18 lipca 2014 r. psycholog Poradni Pani Ilona Paciuch przeprowadzi spotkanie połączone z wykładem na temat: "Poprawna komunikacja podstawą rozwiązywania problemów wychowawczych".Uczestnikami spotkania będą uczestnicy Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Po spotkaniu można skorzystać z konsultacji dotyczących wychowania swojego dziecka.