ARCHIWUM - CZERWIEC 2015 - CZERWIEC 2016

AKTUALNOŚCI » ARCHIWUM - CZERWIEC 2015 - CZERWIEC 2016

8 czerwca 2016

Serdecznie zapraszamy logopedów na kolejne w tym roku spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Spotkanie odbędzie się dzisiaj 8 czerwca 2016 roku, o godzinie 15.30 w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Bytomiu przy ulica Chorzowska 22D. Spotkanie poprowadzą koordynatorzy Monika Cieślik i Małgorzata Hylińska.

 

7 czerwca 2016

Dnia 8 czerwca (środa) odbędą się ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia dla dzieci mających trudności w uczeniu się matematyki "Mały Pitagoras". Po zajęciach odbędzie się spotkanie z rodzicami, na którym prowadzące szczegółowo omówią spostrzeżenia o każdym dziecku i udzielą indywidualnych zaleceń do dalszej  pracy w domu.

 

23 maja 2016

W miniony czwartek (19 maja) odbyło się kolejne (trzecie już) spotkanie integracyjne dla rodzin dzieci niepełnosprawnych objętych w Poradni wczesnym wspomaganiem rozwoju. W tym roku specjaliści Zespołu - realizatorzy zajęć stymulujących zaprosili do współpracy pracowników Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu, którzy przygotowali dla nas wiele atrakcji. Spotkanie pod hasłem "BAWMY SIĘ RAZEM" było rzeczywiście dla wszystkich uczestników - dzieci i dorosłych świetną zabawą z elementami sportu, tańca, muzyki i piosenki.

 

13 maja 2016

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na ostatnie już przed wakacjami zajęcia "Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Tematem najbliższego spotkania będzie "Konsekwencja jako skuteczna metoda wychowawcza". Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni mgr Jolanta Szurgacz i mgr Katarzyna Czwiertnia. Spotkanie odbędzie się w dniu 18 maja 2016 (środa) o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ulicy Powstańców Warszawskich 12. Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. 

 

17 maja 2016

W dniu 18 maja 2016 roku psycholog poradni Agata Susek- Kaczyńska, w ramach obchodów Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Szafranka w Bytomiu, wygłosi dla uczniów powyższej szkoły prelekcję, w trakcie której zapozna gimnazjalistów z działalnością Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bytomiu, ze szczególnym uwzględnieniem oferty skierowanej do młodzieży. Uczestnicy spotkania zostaną także zapoznani z nowatorską forma pomocową poradni jaka jest poradnictwo internetowe, a także poznają różnice pomiędzy psychologiem i psychoterapeutą. Po spotkaniu adolescenci będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącą. 

 

16 maja 2016

W dniu dzisiejszym uczniowie  klasy I Gimnazjum nr 7 uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez psychologa Dominikę Rojek - Bąk i pedagoga Joannę Świerczek. Głównym celem tych warsztatów było samopoznanie uczestników oraz integracja grupy. W czwartek odbędzie się spotkanie dla rodziców dotyczące komunikacji rodzic-dziecko/nastolatek. Po zebraniu zainteresowani rodzice będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji na terenie szkoły. 

 

16 maja 2016

W dniu jutrzejszym 17.05.16 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 54 odbędzie się dyżur otwarty. Zapraszamy chętnych rodziców i nauczycieli na darmowe konsultacje. Porad udzielać będą pracownicy Poradni psycholog Urszula Kielan i pedagog Katarzyna Niglus.

 

6 maja 2016

We wtorek, 10 maja br. (o godzinie 15.45), odbędą się zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci w ramach trwającego cyklu zajęć grupowych "Koncentruje się, lepiej czytam i piszę", które będą prowadzone przez pedagoga Joannę Berek i psychologa Magdalenę Potempę.

 

28 kwietnia 2016

W dniu 25.04.2016 roku rozpoczęła się terapia grupowa dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i deficytami w koncentracji uwagi. Spotkania grupy socjoterapeutycznej odbywają się na terenie tutejszej Poradni i prowadzone są przez pedagoga Jolantę Szurgacz i psychologa Katarzynę Czwiertnię. Celem warsztatów jest rozwijanie koncentracji uwagi, umiejętności współpracy w grupie, stymulacja percepcji wzrokowej i słuchowej. Podczas zajęć wykorzystywane są m.in. ćwiczenia Paula Dennisona z zakresu kinezjologii edukacyjnej.

 

14 kwietnia 2016

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na zajęcia "Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Tematem najbliższego spotkania będzie "Komunikacja w relacji dziecko - rodzic". Zajęcia poprowadzą pracownicy Poradni mgr Ilona Mrowiec i mgr Iwona Płoska. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2016 (środa) o godzinie 16.30. w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ulicy Powstańców Warszawskich 12. Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. 

 

11 kwietnia 2016

W dniu 12 kwietnia pedagog Jolanta Szurgacz i psycholog Katarzyna Czwiertnia obejmą kolejną bytomska szkołę, tym razem SP nr 33 w Miechowicach, swoim autorskim programem "Techniki uczenia się". Program obejmuje warsztaty dla uczniów klas piątych oraz prelekcję dla ich rodziców. Dzięki tym działaniom kolejni uczniowie i ich opiekunowie poznają skuteczne metody uczenia się. Pozwoli to na większą efektywność przyswajania informacji i nabywania nowych umiejętności. Serdecznie zapraszamy.

 

6 kwietnia 2016

Dzisiaj o godzinie 15:30 zapraszamy logopedów na kolejne spotkanie Sieci Wsparcia i Samokształcenia. Odbędzie się ono w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej 22D. Spotkanie poprowadzą koordynatorzy Monika i Cieślik i Małgorzata Hylińska.

 

5 kwietnia 2016

W dniu jutrzejszym 06.04.2016 r. od godziny 15.00 odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 42 w Bytomiu dyżur otwarty dla zainteresowanych opiekunów, rodziców i nauczycieli. W tym samym dniu o godzinie 16.30 odbędzie się również prelekcja dla rodziców uczniów klas piątych dotycząca technik uczenia się. Będzie to kontynuacja bloku zajęć dla uczniów i rodziców, którego celem jest edukacja i wsparcie w zakresie umiejętności skutecznego uczenia się. Spotkania prowadzić będą pracownicy Poradni Katarzyna Czwiertnia - psycholog oraz Jolanta Szurgacz - pedagog.

 

4 kwietnia 2016

W dniu 1 kwietnia psycholog Aneta Jendrzej i pedagog Joanna Świerczek przeprowadziły spotkania z dwoma grupami uczestników projektu By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia szkoleniowo-edukacyjne były skierowane do bezrobotnych mieszkańców Gminy Bytom i dotyczyły między innymi rozpoznawania przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci oraz problemów z prawidłową komunikacją i radzenia sobie z konfliktami.

 

30 marca 2016

W dniu 31 marca 2016 roku psycholog poradni Agata Susek-Kaczyńska oraz pedagog szkolny Magdalena Wawrzoła przeprowadzą w klasie 2f Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Szafranka w Bytomiu 2-godzinne warsztaty poświęcone motywacji do nauki oraz zarządzania własnym czasem. Podczas spotkania adolescenci będą mieli możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń oraz autodiagnozy własnego stylu organizowania czasu. 

 

24 marca 2016

W dniu 23 marca 2016 roku na terenie Gimnazjum nr 2 w Bytomiu odbyło się pierwsze spotkanie z młodzieżą uczącą się w klasie pierwszej. Zaplanowano cykl spotkań o charakterze warsztatowym z uczniami w celu wdrażania i utrwalania pozytywnych postaw prospołecznych oraz ćwiczenia umiejętności prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Spotkania będą odbywały się jeden raz w miesiącu. Prowadzącymi są pracownicy Poradni: psycholog Aneta Jendrzej oraz pedagog Joannna Świerczek. 

 

22 marca 2016

W dniu dzisiejszym o godzinie 9.00 odbędą się warsztaty dla wychowawców Domu Dziecka nr 1 w Bytomiu. Temat spotkania to: "Sztuka motywowania uczniów". Warsztat będą prowadziły Katarzyna Czwiertnia - psycholog i Jolanta Szurgacz - pedagog, pracownicy naszej Poradni.

 

18 marca 2016

W dniu 22 marca odbędzie się dyżur otwarty dla rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 54 w Bytomiu. Prowadzić go będą pracownicy PPP psycholog  Urszula Kielan i pedagog Katarztyna Niglus. Wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z pomocy i porady zapraszamy na godzinę 16.00 do gabinetu pedagoga.

 

18 marca 2016

W dniu 16 marca nasza placówka zaprezentowała swoją ofertę podczas Targów Edukacyjnych organizowanych w ramach IX Bytomskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Stoisko, które przygotowały Panie Agata Susek-Kaczyńska, Katarzyna Niglus, Monika Cieślik i Joanna Świerczek, cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Odwiedzający targi chętnie zaopatrywali się w nasze materiały promocyjne oraz poradnicze. Mogli również skorzystać z porady logopedy, psychologa lub pedagoga.

 

17 marca 2016

W dniu 17.03.2016 roku psycholog Poradni mgr Agata Susek-Kaczyńska oraz pedagog szkolny mgr Justyna Karpińska- Mertas przeprowadzą dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu prelekcję poświęconą rozpoznawaniu symptomów nadużyć seksualnych u dzieci i młodzieży oraz zagrożeniom czyhającym na młodych ludzi w cyberprzestrzeni. Po spotkaniu uczestnicy będą mieli szansę na indywidualne konsultacje z specjalistami.

 

17 marca 2016

W dniu 3 marca ruszyły zajęcia grupowe pt.:"Mali odkrywcy". Spotkanie integrujące grupę odbędzie się w dniu dzisiejszym 17 marca o godzinie 15.00. Zapraszamy.

 

15 marca 2016

W dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie pracowników Poradni psychologa Urszuli Kielan i pedagoga Katarzyny Niglus z rodzicami i wychowawcami uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w ramach dyżuru otwartego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy od godziny 16.00 do 19.00 do gabinetu pedagoga.

 

14 marca 2016

W dniu 3 marca w Gimnazjum dla Młodzieży z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy odbyło się spotkanie z rodzicami na temat "Jak poprawić relacje ze swoim dzieckiem?". Psycholog Justyna Kulszewicz Ziąbka i pedagog Joanna Świerczek zaprezentowały kilka najważniejszych sposobów na zrozumienie zachowań nastolatka oraz budowanie poprawnych relacji rodzic- dziecko. Po spotkaniu była możliwość indywidualnych konsultacji.

 

14 marca 2016

Jutro psycholog Poradni Agata Susek- Kaczyńska przeprowadzi dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Bytomiu szkolenie poświęcone rozpoznawaniu objawów krzywdzenia u dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem nadużyć o podłożu seksualnym. W trakcie spotkania pedagodzy zapoznają się z objawami występującymi u dzieci krzywdzonych oraz wspólnie będą się zastanawiać jak wspierać dzieci doświadczające krzywd w środowisku domowym. Będzie to także czas na wzajemną wymianę doświadczeń oraz indywidualne konsultacje z prowadzącym. 

 

9 marca 2016

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na zajęcia "Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Tematem najbliższego spotkania będą "Przyczyny niepowodzeń szkolnych". Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni mgr Joanna Świerczek i mgr Aneta Jendrzej. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 marca 2016 (środa) o godzinie 16.30. w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12. Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. 

 

8 marca 2016

W najbliższy czwartek (10.03)o godzinie 9.00 zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych na kolejne spotkanie Sieci Wsparcia i Samokształcenia. Odbędzie się ono w Zespole Szkół nr 1 ulica Arki Bożka 21. Spotkanie poprowadzą koordynatorzy Joanna Berek i Ilona Nitychoruk-Piekarz. 

 

2 marca 2016

Wczoraj 1 marca br. odbyły się pierwsze zajęcia grupowe z cyklu "Koncentruję się. Lepiej czytam i piszę" skierowane do uczniów klas IV i V. Oprócz pracy z dziećmi z wykorzystaniem ćwiczeń doskonalących koncentrację uwagi, funkcje percepcyjno-motoryczne, techniki czytania i pisania będą realizowane  ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona. Ponadto planuje się zajęcia z udziałem rodziców. Prowadzącymi zajęcia są: pedagog Joanna Berek i psycholog Magdalena Potempa.

 

1 marca 2016

Dzisiaj o godzinie 15.30 serdecznie zapraszamy rodziców małych dzieci na prelekcję, która odbędzie się w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Bytomiu pt. "Samodzielność jako potrzeba rozwojowa", prowadzący pedagog Ewa Jędrzejczyk, psycholog Sylwia Tymińska. Podczas spotkania opowiemy o tym:

- dlaczego małe dzieci tak bardzo lubią robić wszystko same,

- dlaczego, jest to ważne dla ich dalszego rozwoju i powodzenia w szkole,

- jaką rolę w rozwoju ich samodzielności odgrywają dorośli.

 

26 lutego 2016

Powoli zbliża się termin wyboru przez uczniów gimnazjów przyszłej szkoły i zawodu. Zapraszamy osoby niezdecydowane lub mające przeciwwskazania zdrowotne do kontaktu z doradcą zawodowym naszej Poradni. W trakcie indywidualnego spotkania doradczego uczniowie będą mogli skorzystać z badań zainteresowań i preferencji zawodowych oraz wspólnie przeanalizować dostępne w naszym mieście szkoły. Termin spotkania z doradcą można ustalić telefonicznie 32 2819405.

 

26 lutego 2016

2 marca 2016 roku odbędą się pierwsze w nowym semestrze zajęcia grupowe "Mały Pitagoras" dla uczniów z klasy czwartej szkoły podstawowej mających trudności w uczeniu się matematyki. Wszystkie zakwalifikowane dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na godzinę 15. 30 do gabinetu nr 11. 

  

11 lutego 2016 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na zajęcia "Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Tematem najbliższego spotkania będzie "Sztuka rodzicielstwa czyli jak wychowując dziecko kreujemy osobowość dorosłego człowieka". Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni mgr Agnieszka Sadowska oraz mgr Ilona Paciuch. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 (środa) o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ulicy Powstańców Warszawskich 12. Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. 

 

17 lutego 2016

Psycholog Katarzyna Czwiertnia i pedagog Jolanta Szurgacz w ciągu ostatnich 2 tygodni lutego przeprowadziły warsztaty "Techniki uczenia się" dla wszystkich uczniów klas piątych Szkoły Podstawowej nr 42. Każda z klas w czasie pracy warsztatowej wypracowywała najlepsze metody nauki dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków. W kwietniu planowane jest spotkanie z ich rodzicami, aby mogli zapoznać się z technikami  uczenia się,  preferencjami ich dzieci, a w efekcie mogli  skutecznie pomagać i wspierać swoje dzieci w umiejętnym i skutecznym uczeniu się. Już teraz zapraszamy ich serdecznie. O szczegółowym terminie poinformujemy w późniejszym czasie.

 

28 stycznia 2016

Serdecznie zapraszamy logopedów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych naszego miasta do udziału w organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu zajęciach samokształceniowych prowadzonych w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Zajęcia będą miały charakter grupy wsparcia. Pierwsze spotkanie odbędzie się 3 lutego 2016 roku o godzinie 15.30 w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Bytomiu ul. Chorzowska 22. Koordynatorami Sieci Współpracy i Samokształcenia będą pracownicy Poradni mgr Monika Cieślik oraz mgr Małgorzata Hylińska. W trakcie pierwszego spotkania zostanie ustalona szczegółowa tematyka oraz terminy kolejnych spotkań.

  

16 stycznia 2016

Serdecznie zapraszam zainteresowanych rodziców i opiekunów na zajęcia "Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Tematem najbliższego spotkania będą "Zabawy fundamentalne – w co i jak bawić się z małym dzieckiem aby stymulować jego rozwój" Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni mgr Ilona Nitychoruk-Piekarz oraz mgr Izabela Sagolla. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 stycznia 2016 (środa) o godzinie 16.30. w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12. Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. 

 

13 stycznia 2016

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów szkół i placówek oświatowych naszego miasta do udziału w organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu zajęciach samokształceniowych prowadzonych w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Zajęcia będą miały charakter grupy wsparcia. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu jutrzejszym 14 stycznia 2016 roku o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Nr 1 ul. Arki Bożka 21. Koordynatorami Sieci Współpracy i Samokształcenia będą pracownicy Poradni Joanna Berek oraz Ilona Nitychoruk-Piekarz. 

 

12 stycznia 2016

Po świątecznej przerwie, przez trzy kolejne wtorki (12,19,26 stycznia), kontynuowane będą zajęcia grupowe dla uczniów klas piątych Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu - techniki uczenia się, organizowane na jej terenie przez psycholog Katarzynę Czwiertnia i pedagog Jolantę Szurgacz.

 

22 grudnia 2015

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym odeszła od nas śp. Aleksandra Bobrowska – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu, wspaniała Koleżanka, Wielki Przyjaciel Dzieci i Młodzieży. Msza Święta Żałobna odbędzie się w dniu 23 grudnia 2015 roku w Kościele P. Najświętszej Marii Panny w Bytomiu ul. Koziołka 3 (przy Rynku) o godzinie 7.30. Natomiast ceremonia pogrzebowa w Domu Pogrzebowym "Walicki" przy ul. Piekarskiej o godzinie 9.00.

 

11 grudnia 2015

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na zajęcia organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu "Szkoły Dla Rodziców". Tematem najbliższego spotkania będą sposoby pomocy dziecku w trudnych sytuacjach życiowych: "A po nocy przychodzi dzień, a po burzy…" - jak pomóc dziecku w trudnej sytuacji rodzinnej (np. rozwód, konflikty, śmierć najbliższych). Zajęcia prowadzą psycholodzy Poradni mgr Zuzanna Krząkała i mgr Sylwia Tymińska. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015 (środa) o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ulicy Powstańców Warszawskich 12. Szczegółowy plan Szkoły w zakładce: SZKOŁA DLA RODZICÓW.  

 

15 grudnia 2015

W dniu dzisiejszym odbędą się kolejne zajęcia dla uczniów klas piątych w Szkole Podstawowej Nr 45 w Bytomiu. Dzięki nim uczniowie nabędą mogli rozpoznać kto wśród nich jest tzw. : słuchowcem, kto wzrokowcem, a kto kinestetykiem oraz będą mogli dobrać dla siebie najskuteczniejsze metody uczenia się. "Mądre uczenie się" pozwoli na lepsze wykorzystanie czasu oraz zwiększenie efektywności przyswajania wiedzy. Zajęcia poprowadzą pedagog Jolanta Szurgacz i psycholog Katarzyna Czwiertnia.

 

14 grudnia 2015

W klasach trzecich w Zespole Szkół Usługowo-Rzemieślniczych w Bytomiu zostały przeprowadzone zajęcia psychoedukacyjne na temat stresu i sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Celem zajęć była diagnoza stosowanych przez uczniów sposobów radzenia sobie z emocjami oraz rozwój umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach. Zajęcia prowadziła Pani Martyna Murek - psycholog Poradni.

  

10 grudnia 2015

Jutro pracownicy naszej Poradni psycholog Aneta Jendrzej i pedagog Joanna Świerczek po raz kolejny przeprowadzą interaktywny wykład w ramach zajęć szkoleniowo-edukacyjnych z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Zajęcia na temat sposobów komunikacji w rodzinie są skierowane do bezrobotnych mieszkańców Bytomia i odbędą się w siedzibie Klubu Integracji Społecznej.

 

4 grudnia 2015

W najbliższy wtorek (8 grudnia) w Szkole Podstawowej Nr 45 w Bytomiu odbędą się pierwsze zajęcia dla uczniów dotyczące technik uczenia się. Warsztaty te mają na celu rozwijanie umiejętności  jak szybko i skutecznie  przyswajać nowe wiadomości metodami  słuchowymi i wzrokowymi. Obejmą wszystkie klasy piąte tej szkoły. Kontynuacją tematu będzie prelekcja dla rodziców. Zajęcia poprowadzą psycholog Katarzyna Czwiertnia i pedagog Jolanta Szurgacz.

 

25 listopada 2015

W dniu wczorajszym psycholog Katarzyna Czwiertnia i pedagog Jolanta Szurgacz przeprowadziły szkolenie dla Rady Pedagogicznej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu. Szkolenie w formie warsztatu dotyczyło pracy z dzieckiem z diagnozą ADHD. Nauczyciele zapoznali się szczegółowo z objawami, kryteriami diagnostycznymi oraz metodami pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową.

 

25 listopada 2015

Dnia 24 listopada odbyły się kolejne konsultacje na terenie Szkoły Podstawowej nr 42. Skorzystali z niej nauczyciele, pedagog oraz rodzice. Spotkanie poprowadziły psycholog Katarzyna Czwiertnia i pedagog Jolanta Szurgacz.

 

24 listopada 2015

Dzisiaj o godzinie 16:30 w Przedszkolu Miejskim nr 45 w Bytomiu-Łagiewnikach odbędzie się spotkanie dla rodziców pt.: "Jeśli nie klaps to co? - czyli kilka słów o wychowaniu małych dzieci". Zajęcia poprowadzą pracownicy Poradni pedagog Ewa Jędrzejczyk i psycholog Sylwia Tymińska - serdecznie zapraszamy.  

 

23 listopada 2015

W dniu dzisiejszym psycholog Poradni Agata Susek- Kaczyńska przeprowadzi dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Józefa Szafranka w Bytomiu Szkolny Konkurs Wiedzy o Tolerancji. Konkurs jest częścią obchodów Szkolnego Tygodnia Tolerancji i będzie dla uczniów szansą na sprawdzenie i  usystematyzowanie wiedzy z zakresu akceptacji drugiego człowieka. Zachęci ponadto młodych ludzi do wykorzystania pełni swojego potencjału i konstruktywnej rywalizacji rówieśniczej. 

 

23 listopada 2015

W dniu 20 listopada psycholog Poradni Martyna Murek razem z wychowawcą Agnieszką Strobą przeprowadziły w klasie 2T1 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu diagnozę wychowawczą oraz zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Celem zajęć był rozwój umiejętności społecznych-efektywnej komunikacji i współpracy oraz rozwiązywania problemów pojawiających się w klasie. 

 

18 listopada 2015

W dniu jutrzejszym tj. 19.11.2015 w ramach obchodów Szkolnego Tygodnia Tolerancji psycholog poradni Agata Susek-Kaczyńska oraz pedagog szkolny Magdalena Wawrzoła przeprowadzą w klasie 2f Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Szafranka w Bytomiu 2-godzinne warsztaty dla uczniów poświęcone tematyce tolerancji. Warsztaty stworzą uczniom możliwość do wspólnej dyskusji oraz refleksji nad  postawami w stosunku do otoczenia społecznego; będą także szansą na rozwinięcie umiejętności niezbędnych do efektywnego nawiązywania kontaktów międzyludzkich. 

 

17 listopada 2015

Jutro zapraszamy na pierwsze zajęcia "Szkoły Dla Rodziców". Tematem spotkania będzie zjawisko cyberprzemocy i uzależnienia od komputera. W trakcie zajęć rodzice zostaną zapoznani ze sposobami przeciwdziałania tym zjawiskom, będzie też można porozmawiać ze specjalistami Poradni. Zajęcia prowadzić będą psycholodzy Agata Susek-Kaczyńska oraz Magdalena Potempa. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12 o godzinie 16.30.

 

4 listopada 2015 

Już wkrótce odbędą się pierwsze zajęcia "Szkoły Dla Rodziców". Zapraszamy na nie tych wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kompetencje rodzicielskie. W ramach "Szkoły" proponujemy otwarte wykłady i konsultacje prowadzone przez psychologa i pedagoga Poradni. Zajęcia będą odbywać się w każdą trzecią środę miesiąca (o godz. 16.30) począwszy od 18 listopada. Pierwsze spotkanie będzie poświęcone zjawisku cyberprzemocy i uzależnień od komputera. Spotkania mają charakter otwarty, nie jest wymagane zgłoszenie, zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Zajęcia odbywać się będą w Sali Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 12.

Szczegółową tematykę znajdziecie Państwo w zakładce SZKOŁA DLA RODZICÓW. 

 

9 listopada 2015

W dniu 10 listopada w godzinach 9.00 - 12.30 odbędą się konsultacje prowadzone przez psychologa Urszulę Kielan i pedagoga Katarzynę Niglus w SP nr 6. Chętni nauczyciele, wychowawcy oraz rodzice mogą skorzystać na terenie własnej placówki z porad i wsparcia udzielonego przez pracowników PPP. Konsultacje odbędą się w gabinecie pedagoga. Serdecznie zapraszamy.

 

26 października 2015

We wtorek 27 października odbędzie się dyżur otwarty pracowników Poradni psychologa U. Kielan i pedagoga K. Niglus na terenie Szkoły Podstawowej nr 54. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli, wychowawców, rodziców w godzinach 15.30-18.00.

 

26 października 2015

Jutro we wtorek 27 października odbędą się konsultacje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców na terenie Szkoły Podstawowej nr 23. Poprowadzą je psycholog Magdalena Potempa oraz pedagog Alicja Jaroń. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do gabinetu pedagoga szkolnego.

 

20 października 2015

Także dzisiaj zapraszamy wychowawców, pedagogów oraz wszystkich pracowników Domu Dziecka nr 1 w Bytomiu-Miechowicach na konsultacje w sprawie wychowanków. Wsparcia psychologicznego, wskazówek jak pracować z dziećmi w sferze dydaktycznej, społecznej i emocjonalnej udzielą psycholog Katarzyna Czwiertnia i pedagog Jolanta Szurgacz. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

20 października 2015

"Metody pracy ze stresem" to temat zajęć, które dzisiaj przeprowadzą pracownicy Poradni Alicja Jaroń i Katarzyna Niglus w klasie czwartej Szkoły Podstawowej nr 23 w Bytomiu. 

 

14 października 2015

Miło nam poinformować, że z okazji Święta Edukacji Narodowej w uznaniu dorobku i wkładu pracy na rzecz dzieci i młodzieży naszego miasta Nagrodą Prezydenta Miasta Bytomia wyróżniona została Pani Ilona Nitychoruk-Piekarz - pedagog naszej placówki. Serdecznie Jej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

12 października 2015

We wtorek 13 października konsultacje na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 prowadzić będą psycholog Katarzyna Czwiertnia oraz pedagog Jolanta Szurgacz. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli, wychowawców, a także rodziców.

 

7 października 2015

W dniu dzisiejszym o godzinie 15.30 odbędą się pierwsze zajęcia dla uczniów kl. III i IV szkoły podstawowej przejawiających trudności w uczeniu się matematyki "Mały Pitagoras". Zajecia poprowadzą Alicja Jaroń i Urszula Kielan. Serdecznie zapraszamy wszystkie zakwalifikowane dzieci  z rodzicami do gabinetu nr 11.

 

29 września 2015

W dniu 30 września w godzinach 9.30 - 12.30 odbędą się konsultacje prowadzone przez psychologa Aleksandrę Bobrowską i pedagoga Joannę Świerczek w Gimnazjum nr 11. Chętni nauczyciele, wychowawcy oraz rodzice mogą skorzystać na terenie własnej placówki z porad i wsparcia udzielonego przez pracowników PPP. Konsultacje odbędą się w gabinecie pedagoga. Serdecznie zapraszamy.

 

28 września 2015

Po konsultacjach  w Szkole Baletowej i Szkole Podstawowej nr 44 tym, w dniu dzisiejszym  psycholog Katarzyna Czwiertnia i pedagog Jolanta Szurgacz zapraszają rodziców, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych na konsultacje, które odbędą się w Szkole Podstawowej nr 33 w Bytomiu - Miechowicach.

 

28 września 2015

"Asy z pierwszej klasy" to zajęcia grupowe dla uczniów z klasy pierwszej szkoły podstawowej przejawiających trduności w sferze grafomotorycznej i słuchowo-wzrokowej. Będzie je prowadzić pedagog Joanna Berek. Pierwsze zajęcia już jutro - we wtorek o godzinie 15.30 na terenie Poradni. Zapraszamy.

 

22 września 2015

W dniu dzisiejszym psycholog Martyna Murek razem z pedagogiem szkolnym Grażyną Pietrowską przeprowadziły w klasach pierwszych Gimnazjum nr 9 w Bytomiu zajęcia integracyjne. Celem zajęć było wzajemne zapoznanie się uczniów oraz rozwój umiejętności społecznych - efektywnej komunikacji i współpracy.

 

18 września 2015

W dniu dzisiejszym psycholog Agata Susek-Kaczyńska oraz pedagog szkolny Jolanta Strzelecka przeprowadziły w klasie 1a Gimnazjum nr 8 im. J. Korczaka w Bytomiu zajęcia integracyjne, których celem było wzajemne poznawanie się zespołu klasowego oraz rozwijanie kompetencji związanych ze współpracą w grupie.  Także w Gimnazjum nr 5 w Bytomiu klasa 1a będzie uczestniczyć z kolei w drugiej części zajęć integracyjnych, prowadzonych jak poprzednio przez psychologa poradni Agatę Susek-Kaczyńską oraz pedagoga szkolnego - Magdalenę Sukiennik. 

 

15 września 2015

W dniu dzisiejszym psycholog poradni Agata Susek-Kaczyńska oraz pedagog szkolny Magdalena Sukiennik przeprowadza w klasie 1a Gimnazjum nr 5 w Bytomiu zajęcia integracyjne. Celem zajęć będzie integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie kompetencji społecznych niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w grupie.

 

8 września 2015

W tygodniu od 07.09.15 do 11.09.2015 psycholog poradni Agata Susek-Kaczyńska wraz z pedagogiem szkolnym Magdaleną Wawrzołą przeprowadzą cykl zajęć integracyjnych dla uczniów wszystkich klas pierwszych Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Szafranka w Bytomiu. Celem zajęć będzie integracja zespołów klasowych oraz rozwijanie wśród uczniów kompetencji związanych ze współpracą w grupie oraz efektywną komunikacją interpersonalną. 

 

7 września 2015

W dniu dzisiejszym tj. 07.09.2015r psycholog poradni Agata Susek - Kaczyńska poprowadzi dla rodziców uczniów klas I Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Szafranka w Bytomiu prelekcję pt. "Dopalacze śmiertelna pułapka dla młodzieży. Co warto wiedzieć, aby uchronić dziecko przed sidłami uzależnienia?". Podczas spotkania rodzice zostaną zaznajomieni z definicja dopalaczy, z sygnałami ostrzegawczymi - mogącymi wskazywać na używanie tychże środków przez młodych ludzi oraz ze sposobami skutecznego interweniowania w przypadku eksperymentowania przez młodzież z dopalaczami. Po prelekcji rodzice będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistą.