ARCHIWUM - CZERWIEC 2016 - CZERWIEC 2017

AKTUALNOŚCI » ARCHIWUM - CZERWIEC 2016 - CZERWIEC 2017

26 kwietnia 2017

Już po raz dziesiąty zapraszamy do udziału w "Bytomskich Spotkaniach Edukacyjno-Wychowawczych". Odbędą się one w dniach od 22 do 29 maja. Tematem tegorocznych Spotkań będą: "Różne oblicza pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku lokalnym".Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, szczególnie rodziców, pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz pracowników socjalnych do udziału w konferencji szkoleniowej oraz warsztatach tematycznych. Konferencja odbędzie się 23 maja 2017 roku w sali Bytomskiego Ośrodka Edukacji przy ulicy Karola Miarki 29. Szczegółowy program konferencji, harmonogram warsztatów oraz kartę zgłoszeń znajdziecie Państwo w zakładce Bytomskie Spotkania Edukacyjno-Wychowawcze.

Spotkania objęte są Patronatem Prezydenta Miasta Bytomia.

 

15 maja 2017

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA dla pedagogów i psychologów szkolnych. Odbędzie się ono 19 maja br. (w godz. 8.00-10.00) na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu (ul. Strażacka 2). Zgodnie z ustaleniami w I części spotkania  zapoznamy się z salą doświadczania świata, II część będzie okazją do dalszego dzielenia się dobrymi praktykami - istnieje możliwość skorzystania ze sprzętu multimedialnego w celu ewentualnego wyświetlenia prezentacji. Jak zawsze będzie możliwość konsultacji z koordynatorkami sieci - Joanną Berek (oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem), Katarzyną Czwiertnią (psychologiem), Iloną Nitychoruk-Piekarz (tyflopedagogiem, surdopedagogiem).

 

12 maja 2017

Serdecznie zapraszamy, już po raz ostatni w tym roku szkolnym, na spotkanie SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z UCZNIAMI Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ. Podczas tego spotkania zajmiemy się przybliżeniem metod i form pracy z uczniami ze zdiagnozowaną dysleksją. Ponadto przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną zaprezentujemy pomoce dydaktyczne, literaturę poświęconą tematowi oraz przykłady ćwiczeń. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych (również tych, którzy dotychczas nie uczestniczyli w naszych spotkaniach) do bytomskiej filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej 17 maja o godzinie 15.00- w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 22, budynek D. Koordynatorami Sieci są Jolanta Bobulska i Joanna Świerczek

 

12 maja 2017

Wczoraj odbyło się coroczne  spotkanie integracyjne dla rodziców i  dzieci z niepełnosprawnością objętych w Poradni wczesnym wspomaganiem rozwoju. Było to już czwarte spotkanie w tym gronie w ramach Bytomskich |Spotkań Edukacyjno-Wychowawczych. Tym razem specjaliści Zespołu WWRD zaprosili dzieci i rodziców do Sali Zabaw „Żyrafa”.Wszyscy wspaniale spędzili czas- były wspólne zabawy, niespodzianki i pamiątki.

Do zobaczenia za rok!

 

11 maja 2017

8 maja zakończył się cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową prowadzonych przez psychologa Katarzynę Czwiertnię oraz pedagoga Jolantę Szurgacz. Celem zajęć była min.: stymulacja procesów odpowiedzialnych za koncentrację uwagi, rozwijanie umiejętności społecznych takich jak komunikacja i współpraca. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, a frekwencja wynosiła prawie 100%. Cykl zajęć zakończył warsztat dla rodziców, za udział w którym serdecznie dziękujemy. Z uwagi na duże zainteresowanie planujemy w przyszły roku szkolnym koleją edycję i już  serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

4 maja 2017

Już po raz dziewiętnasty odbyły się w naszym mieście Targi Edukacyjne zorganizowane przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego. Nasza placówka po raz kolejny znalazła się w gronie wystawców. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli możliwość zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu, zasięgnąć porady psychologa, logopedy, pedagoga lub doradcy zawodowego. Stoisko i promocję PPP przygotowały: Monika Cieślik, Agata Susek Kaczyńska, Katarzyna Niglus i Joanna Świerczek.

 

26 kwietnia 2017

W dniu 26.04.2017 psycholog poradni Agata Susek-Kaczyńska przeprowadzi dla rodziców uczniów Gimnazjum nr 8 im. J. Korczaka w Bytomiu prelekcje pt. "Zrozumieć kryzys dojrzewania. Jak efektywnie wspierać nastolatka?". Spotkanie będzie poświęcone rozpoznawaniu kryzysu adolescencyjnego oraz sposobom wspierania dziecka doświadczającego go. Rodzice uzyskają także wskazówki jak rozmawiać z nastolatkiem o bezpieczeństwie w sieci oraz informacje, gdzie w sytuacjach kryzysowych mogą skorzystać ze specjalistycznego wsparcia.

Po prelekcji, uczestnicy będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistą.

 

12 kwietnia 2017

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na spotkanie "II Edycji Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Tematem najbliższego spotkania będzie: Jak wychować szczęśliwe dziecko? Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni – Zuzanna Krząkała i Małgorzata Idzik-Korzeniowska. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 (środa) o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ulicy Powstańców Warszawskich 12. Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. 

 

30 marca 2017

Serdecznie zapraszamy logopedów na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2017 roku, o godzinie 16.00 w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej 22D. W pierwszej części przewidziana dyskusja na temat afazji motorycznej (indywidualne przypadki, stosowane metody i pomoce). W drugiej części konsultacje indywidualne z koordynatorami Sieci: Małgorzatą Hylińską i Moniką Cieślik. Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do dnia 3 kwietnia br. poprzez formularz online: https://goo.gl/forms/y0xYcBxKAV7BFtgj1

 

27 marca 2017

W zawiązku z dużym zainteresowaniem konsultacjami psychologiczno–pedagogicznymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 42 zapraszamy na kolejne spotkanie w dniu 28.03.2017 r. Od godziny 10.00 psycholog Katarzyna Czwiertnia i pedagog Jolanta Szurgacz udzielać będą niezbędnych informacji oraz wskazówek do pracy z dziećmi. Serdecznie zapraszamy.

 

21 marca 2017

Psycholog Katarzyna Czwiertnia i pedagog Jolanta Szurgacz serdecznie zapraszają nauczycieli i rodziców na konsultacje na terenie SP 42 w dniu 21.03.2017 r. (godziny dopołudniowe). Postaramy się odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania i pomóc w rozwiązaniu problemów zarówno dydaktycznych jak i wychowawczych.

 

13 marca 2017

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na spotkanie "II Edycji Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Tematem najbliższego spotkania będzie: Dziecko w sytuacji kryzysu – rozwód rodziców, śmierć osoby bliskiej. Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni – Katarzyna Czwiertnia i Jolanta Szurgacz. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 marca 2017 (środa) o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ulicy Powstańców Warszawskich 12. Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. 

 

13 marca 2017

W dniu 13 marca rozpoczyna się terapia grupowa dla dzieci z ADHD. Cykl zajęć skierowany dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową pozwoli im rozwijać umiejętność skupiania i ukierunkowywania  uwagi, współpracy w grupie, doskonalenia umiejętności komunikacyjnych oraz przestrzegania norm i zasad społecznych. Zajęcia poprowadzą pedagog Jolanta Szurgacz oraz psycholog Katarzyna Czwiertnia. Cykl zakończy się warsztatem dla rodziców. Serdecznie zapraszamy.

 

10 marca 2017

Rozpoczynamy nabór na zajęcia grupowe - GRUPĘ WSPARCIA - dla uczniów klas V-VI SP oraz I-II GIM, którzy doświadczyli bądź doświadczają rozwodu / separacji rodziców. Zajęcia mają charakter wspierający, ich celem jest ułatwienie radzenia sobie z sytuacją kryzysową, jaką dla dziecka jest rozstanie rodziców i lepsze jej zrozumienie. Udział w spotkaniach dostarczy dzieciom i młodzieży w niej uczestniczącej sposobów bardziej efektywnego zaspokajania swoich potrzeb, w obliczu rozstania rodziców. W procesie wspierania dzieci liczymy również na zaangażowanie rodziców, z którymi odbędą konsultacje indywidualne przed rozpoczęciem spotkań dla dzieci. Współpraca rodziców z prowadzącymi jest warunkiem koniecznym do udziału dziecka w spotkaniach grupy wsparcia. Zajęcia odbywać się będą  w poniedziałki lub wtorki po południu, o godzinie 16.00. Program grupy składa się z 8 dwugodzinnych spotkań, odbywających się z częstotliwością co 2 tygodnie (ewentualnie co tydzień, w zależności, kiedy grupa się rozpocznie). Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony po zebraniu się grupy zainteresowanych, minimum 5 osób. W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniach grupowych prosimy o kontakt telefoniczny z osobami prowadzącymi: Agatą Susek-Kaczyńską (psycholog, psychoterapeuta) oraz Magdaleną Konieczną (psycholog) pod numerem telefonu 32 281 94 05 32 281 94 06, po którym zaprosimy na konsultację z prowadzącymi  na terenie poradni.

 

10 marca 2017

Psycholog Aneta Jendrzej i pedagog Jolanta Bobulska zapraszają zainteresowanych nauczycieli, rodziców oraz uczniów na konsultacje, które odbędą się w dniu dzisiejszym w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych Bytomiu. Podczas spotkania postaramy się odpowiedzieć na nurtująca Państwa pytania, udzielimy wskazówek oraz spróbujemy znaleźć rozwiązania różnych sytuacji problemowych. 

 

3 marca 2017

Psycholog Aneta Jendrzej i pedagog Jolanta Bobulska zapraszają zainteresowanych nauczycieli oraz rodziców na konsultacje, które odbędą się w dniu dzisiejszym w Gimnazjum nr 14 w Bytomiu-Miechowicach. Podczas spotkania postaramy się odpowiedzieć na nurtująca Państwa pytania, udzielimy wskazówek oraz spróbujemy znaleźć rozwiązania różnych sytuacji problemowych. 

 

27 lutego 2017

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów bytomskich placówek oświatowych na kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 3 marca 2017 r. w Bytomskim Ośrodku Edukacji, ulicy Żeromskiego 42 o godzinie 8.00 (planowany czas spotkania – 2 godziny). Zgodnie z ustaleniami spotkanie będzie poświęcone wymianie tzw. dobrych praktyk i doświadczeń wypracowanych na terenie szkół. Ponadto, jak zawsze, będzie można skorzystać z konsultacji indywidualnych z koordynatorami Sieci:

mgr Joanna Berek - tyflopedagog, oligofrenopedagog

mgr Katarzyna Czwiertnia - psycholog, psychoterapeuta

mgr Ilona Nitychoruk-Piekarz - surdopedagog, tyflopedagog

 

14 lutego 2017

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na spotkanie "II Edycji Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Temat najbliższego spotkania będzie: Jak wspomagać mowę dziecka? - praktyczne rady dla rodziców. Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni – logopedzi mgr Monika Cieślik oraz mgr Małgorzata Hylińska. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 (środa) o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12.

Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. 

 

10 lutego 2017

Dnia 14 lutego br. (godzina 16.15) odbędą się pierwsze zajęcia grupowe z cyklu "Koncentruję się. Lepiejczytam i piszę" dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Będą one służyły usprawnianiu koncentracji uwagi (m.in. z wykorzystaniem metody P. Dennisona oraz doskonaleniu technik czytania i pisania. Zajęcia będą prowadzone przez pedagoga mgr Joannę Berek.

 

7 lutego 2017

Spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia dnia 8 lutego 2017 roku, o godzinie 16.00 w Zespole Szkół nr 1 w Bytomiu ulica Arki Bożka 21 zostaje odwołane z powodu choroby prowadzącej.Zajęcia odbędą się 22 lutego br. Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu najpóźniej do 20 lutego br. poprzez formularz online: https://goo.gl/forms/y0xYcBxKAV7BFtgj1

 

6 lutego 2017

Serdecznie zapraszamy logopedów na trzecie spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2017 roku, o godzinie 16.00 w Zespole Szkół nr 1 w Bytomiu ulica Arki Bożka 21. Zajęcia z wykorzystaniem elementów metody integracji sensorycznej w terapii logopedycznej poprowadzi mgr Magdalena Bober. Prosimy zabrać wygodne stroje i obuwie zmienne. Serdecznie zapraszamy koordynatorki sieci: Monika Cieślik i Małgorzata Hylińska. Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu najpóżniej do 6 lutego br. poprzez formularz online: https://goo.gl/forms/y0xYcBxKAV7BFtgj1

 

6 lutego 2017

W dniu 3 lutego 2017 w Chorzowskim Centrum Kultury psycholog Poradni Agata Susek-Kaczyńska przeprowadziła prelekcję z elementami warsztatowymi dla rodziców poświęcone zjawisku cyberprzemocy. W trakcie spotkania uczestnicy zostali zaznajomieni z przejawami agresji elektronicznej, skalą zjawiska w świetle najnowszych badań oraz efektywnymi sposobami wspierania dziecka, w chwili, gdy doświadcza ono tej formy nadużycia. Ważnym elementem spotkania było omówienie z uczestnikami prawnych aspektów cybeprzemocy. Wykład był zorganizowany w ramach projektu "STOP CYBERWOLCE - Teatr Forum w profilaktyce cyberprzemocy", nad którym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu objęła swój patronat.

 

26 stycznia 2017

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców na specjalistyczne zajęcia terapii grupowej realizowane w naszej Poradni w II semestrze roku szkolnego 2016/2017. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce ZAJĘCIA GRUPOWE. 

 

16 stycznia 2017

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na spotkanie "II Edycji Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Tematem najbliższego spotkania będzie: "Samodzielność małego dziecka jako potrzeba rozwojowa". Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni mgr Sylwia Tymińska i mgr Ewa Jędrzejczyk. Spotkanie odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017 (środa) o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ulicy Powstańców Warszawskich 12.

Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych.

 

11 stycznia 2017 

Rozpoczynamy nabór na zajęcia grupowe - GRUPĘ WSPARCIA - dla uczniów klas V-VI SP oraz I-II GIM, którzy doświadczyli bądź doświadczają rozwodu/separacji rodziców. Zajęcia mają charakter wspierający, ich celem jest ułatwienie radzenia sobie z sytuacją kryzysową, jaką dla dziecka jest rozstanie rodziców i lepsze jej zrozumienie. Udział w spotkaniach dostarczy dzieciom i młodzieży w niej uczestniczącej sposobów bardziej efektywnego zaspokajania swoich potrzeb w obliczu rozstania rodziców. W procesie wspierania dzieci liczymy również na zaangażowanie rodziców, z którymi odbędą się konsultacje indywidualne przed rozpoczęciem spotkań dla dzieci. Współpraca rodziców z prowadzącymi jest warunkiem koniecznym do udziału dziecka w spotkaniach grupy wsparcia.

Zajęcia odbywać się będą  w poniedziałki lub wtorki o godzinie 16.00. Program grupy składa się z 8 dwugodzinnych spotkań, odbywających się z częstotliwością co 2 tygodnie (ewentualnie co tydzień). Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony po zebraniu się grupy zainteresowanych (minimum 5 osób).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniach grupowych prosimy o kontakt telefoniczny z osobami prowadzącymi: Agatą Susek-Kaczyńską (psycholog, psychoterapeuta) oraz Magdaleną Konieczną (psycholog) pod numerem telefonu 32 2819405 lub 32 2819406, po którym zaprosimy na konsultację z prowadzącymi  na terenie poradni.

 

21 grudnia 2016

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na spotkanie "II Edycji Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Tematem najbliższego spotkania będą zagadnienia dotyczące relacji rodzica ze swoim dzieckiem, postaramy się odpowiedzieć na pytanie: "Jak rozmawiać z nastolatkiem?". Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni mgr Joanna Świerczek i mgr Dominika Rojek-Bąk. Spotkanie odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016 (środa) o godzinie 16.30. w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12. Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. 

 

14 grudnia 2016

W dniu 14 grudnia 2016r psycholog Poradni Agata Susek-Kaczyńska przeprowadzi szkolenie Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 8 im. J. Korczaka w Bytomiu poświęcone zjawisku cyberzależności i fonoholizmu. Będzie to czas wzajemnej wymiany doświadczeń i wspólnego poszukiwania efektywnych sposobów pomocy osobom uzależnionych od szeroko pojętej cyberprzestrzeni.

 

9 grudnia 2016

W dniu 14 grudnia (środa) o godzinie 16.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu odbędzie się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla osób pracujących z uczniami z dysleksją rozwojową. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Do grupy można dołączyć w dowolnym momencie, bez konieczności zgłoszenia. Na najbliższym spotkaniu zostaną poruszone tematy związane z podstawami prawnymi, procedurami zgłaszania uczniów na badania specjalistyczne oraz symptomami specyficznych trudności w nauce. Serdecznie zapraszamy. Koordynatorki sieci: Jolanta Bobulska i Joanna Świerczek.

 

9 grudnia 2016

Serdecznie zapraszamy logopedów na drugie w tym roku szkolnym spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2016 roku, o godzinie 16.00 w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Bytomiu przy ulica Chorzowska 22D. W pierwszej części surdologopeda mgr Bernadetta Rejner omówi studium przypadku dziecka z niedosłuchem przewodzeniowym. W drugiej części przewidujemy konsultacje indywidualne z gościem i koordynatorami Sieci: mgr Małgorzatą Hylińską i mgr Moniką Cieślik. 

Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do dnia 12 grudnia br. poprzez formularz online: 
https://goo.gl/forms/OI0ZBXe7DqQZgUTm1

 

6 grudnia 2016

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów bytomskich placówek oświatowych na kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 9 grudnia 2016 r. w Bytomskim Ośrodku Edukacji, ul. Żeromskiego 42. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 8.00 (planowany czas trwania - 2 godziny). Pierwszą część poprowadzi psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu mgr Aneta Jendrzej na temat: "Pedagogika resocjalizacyjna - niedostosowanie społeczne". W drugiej części przewidujemy konsultacje indywidualne z koordynatorami Sieci: mgr Joanna Berek - tyflopedagog, oligofrenopedagog, mgr Ilona Nitychoruk-Piekarz - surdopedagog, tyflopedagog, mgr Katarzyna Czwiertnia - psycholog, psychoterapeuta.

 

18 listopada 2016

W dniu 18 listopada 2016 psycholog poradni Agata Susek-Kaczyńska przeprowadzi dla uczniów Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Szafranka oraz Gimnazjum nr 5 w Bytomiu Szkolny Konkurs Wiedzy o Tolerancji. Dla uczniów jest to sposób na podsumowanie oraz usystematyzowanie wiedzy uzyskanej podczas zajęć edukacyjnych. Ta forma pracy kształtuje także wśród adolescentów umiejętność konstruktywnej rywalizacji rówieśniczej oraz myślenia twórczego. Konkurs jest podsumowaniem obchodów Tygodnia Tolerancji w każdej ze szkół. 

 

17 listopada 2016

W dniu 17.11.2018r psycholog poradni Agata Susek- Kaczyńska oraz pedagog szkolny Gabriela Herda przeprowadzi dla uczniów klasy drugich Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Szafranka w Bytomiu debatę pod hasłem: "Czy tolerancja jest ważną wartością we współczesnym świecie?". Będzie ona dla uczniów możliwością do refleksji nad problemem tolerancji oraz akceptacji odmienności w relacjach międzyludzkich. Adolescenci będą mogli także doskonalić umiejętność współpracy w grupie oraz werbalizacji własnych poglądów . 

 

14 listopada 2016

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na spotkanie "II Edycji Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Tematem najbliższego spotkania będą zagadnienia dotyczące przeciwdziałania trudnościom w nauce. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie: "Jak zapobiegać niepowodzeniom szkolnym swojego dziecka – czyli co rodzic może zrobić by pomóc dziecku w nauce ?". Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni mgr Jolanta Bobulska i mgr Aneta Jendrzej.Spotkanie odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 (środa) o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12. Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych

 

9 listopada 2016

W dniu 10.11.2016r psycholog Poradni - Agata Susek-Kaczyńska przeprowadzi dla młodzieży-uczestników II edycji projektu "Stop Cyberwolce" zajęcia warsztatowe poświęcone zjawisku cyberprzemocy ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pomocy osobom doświadczającym tej formy nadużyć. W trakcie zajęć uczestnicy będą zastanawiać się dlaczego ta forma agresji rówieśniczej jest tak popularna wśród adolescentów oraz dowiedzą się o karach, jakie grożą za jej stosowanie. Po zajęciach uczestnicy projektu oraz jego autorzy będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistą. 

 

7 listopada 2016

W dniu 7.11.2016r psycholog poradni Agata Susek-Kaczyńska wraz z pedagogiem szkolnym Gabrielą Herdą przeprowadzą w klasie 1c Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Szafranka w Bytomiu warsztaty poświęcone tematyce dyskryminacji połączone z projekcją filmu "Niebieskoocy". Celem spotkania będzie uwrażliwienie gimnazjalistów na przejawy nietolerancji w relacjach społecznych oraz upowszechnienie wiedzy na temat uprzedzeń. Zajęcia odbędą się w ramach obchodów Szkolnego Tygodnia Tolerancji. 

 

19 października 2016

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy pedagogów i psychologów bytomskich placówek oświatowych na spotkania w ramach sieci współpracy i samokształceniaPierwsze spotkanie w tym roku szkolnym odbędzie się 21.10.2016r. o godzinie 8.00 w Sali Bytomskiego Ośrodka Edukacji, ul. Żeromskiego 42. Będzie ono w pierwszej części poświęcone DIAGNOZIE FUNKCJONANEJ DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (tę część poprowadzi mgr Ilona Nitychoruk-Piekarz). W czasie drugiej części spotkania można będzie skorzystać z indywidualnych konsultacji z koordynatorami sieci: Joanną Berek, Iloną Nitychoruk-Piekarz, Katarzyną Czwiertnią.

 

19 października 2016

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na pierwsze spotkanie II Edycji "Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Tematem najbliższego spotkania będą "Zachowania suicydalne wśród młodzieży – jak efektywnie wspierać adolescenta w kryzysie?". Zajęcia prowadzą psycholodzy Poradni mgr Agata Susek-Kaczyńska i mgr Magdalena Konieczna. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 października 2016 (środa) o godzinie 16.30. w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12. Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. 

 

11 października 2016

Zapraszamy na pierwsze, w bieżącym roku szkolnym, spotkanie logopedów w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia. W trakcie cyklicznych spotkań możliwa będzie kontynuacja działań podjętych w minionym roku szkolnym, m.in. wymiana doświadczeń, dyskusje na temat bieżących problemów, przekazywanie informacji dotyczących różnych form doskonalenia, metod pracy itp. Na spotkanie organizacyjne zapraszamy 19 października 2016 r. (środa) o godz. 16.00 do siedziby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej 22D. Zapraszamy również logopedów, którzy wcześniej nie uczestniczyli w pracach naszego zespołu. Prosimy o potwierdzenie udziału (formularz zgłoszeniowy) w spotkaniu drogą mailową: logo.siec@interia.eu lub telefonicznie (32 2819405, 32 2819406) w terminie do 17.10.2016 r. Koordynatorami Sieci są logopedzi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu Monika Cieślik i Małgorzata Hylińska.

 

19 października 2016

W związku z przypadającym na 10 października  Dniem Walki z Depresją psycholog PPP mgr Małgorzata Idzik-Korzeniowska przeprowadziła w dniach 5 i 12 października zajęcia pt."Oblicza depresji. Objawy, leczenie, pomoc" z uczniami Zespołu Szkół Usługowo-Rzemieślniczych w Bytomiu. Spotkania te miały na celu uwrażliwienie młodzieży na problem depresji, zwrócenie uwagi na konieczność jej leczenia i sposobów udzielanie wsparcia cierpiącym na nią osobom.

 

19 października 2016

W dniach 3 i 10 października psycholog Poradni mgr Małgorzata Idzik-Korzeniowska przeprowadziła zajęcia integracyjne w klasach pierwszych Gimnazjum nr 9. Miały one na celu nawiązanie pozytywnych relacji między uczniami oraz wprowadzenie zasad sprzyjających budowaniu dobrej atmosfery w zespole.

 

18 października 2016

W dniu dzisiejszym o godz. 15:30 rozpoczyna się cykl zajęć grupowych dla dzieci z trudnościami w nawiązywaniu relacji rówieśniczych i komunikacji pod nazwą „Kolorowy świat słów i uczuć”. Zajęcia poprowadzą neurologopeda – Małgorzata Hylińska oraz psycholog – Magdalena Konieczna.

 

11 października 2016

Psycholog Katarzyna Czwiertnia i pedagog Jolanta Szurgacz  zapraszają zainteresowanych nauczycieli oraz rodziców na konsultacje, które odbędą  się 11.10.2016 roku w Szkole Podstawowej nr 33 w Bytomiu-Miechowicach. Podczas spotkania postaramy się odpowiedzieć na nurtująca Państwa pytania, udzielimy wskazówek oraz spróbujemy znaleźć rozwiązania różnych sytuacji problemowych. 

 

7 października 2016

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy pedagogów i psychologów bytomskich placówek oświatowych na spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym odbędzie się 21.10.2016 o godzinie 8.00 w Sali Bytomskiego Ośrodka Edukacji, ul. Żeromskiego 42. Będzie ono w pierwszej części poświęcone DIAGNOZIE FUNKCJONANEJ DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (tę część poprowadzi mgr Ilona Nitychoruk-Piekarz). W czasie drugiej części spotkania można będzie skorzystać z indywidualnych konsultacji z koordynatorami sieci: Joanną Berek, Iloną Nitychoruk-Piekarz, Katarzyną Czwiertnią.

 

7 października 2016

W dniu 11 października 2016 roku odbędą się pierwsze zajęcia w ramach planowanego cyklu zajęć z zakresu socjoterapii dla uczniów gimnazjum z problemami zachowania i emocji. Zajęcia adresowane są do młodzieży, która ma trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi, nie przestrzega zasad, podejmuje zachowania ryzykowne. Pomocą obejmujemy również młodzież pozostającą pod nadzorem kuratora sądowego, np. z powodu niewywiązywania się z obowiązku szkolnego. W grupie uczestniczyć również mogą osoby, które mają kłopot z kontrolowaniem własnych emocji (złości, agresji, wulgarnego wypowiadania się). Ponadto planujemy ścisłą współpracę z rodzicami uczniów biorących udział w zajęciach terapeutycznych, między innymi porady wychowawcze i wsparcie emocjonalne. Prowadzącymi zajęcia są psycholodzy Aneta Jendrzej i Dominika Rojek-Bąk. Zapraszamy również pedagogów i psychologów szkolnych do współpracy, mającej na celu zgłaszanie chętnych osób do tej formy pomocy.

 

14 września 2016

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkół naszego miasta pracujących z uczniem z dysleksją rozwojową do udziału w spotkaniach Sieci Współpracy i Samokształcenia. Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 października 2016 roku o godzinie 16.00 w siedzibie Poradni przy ulica Rostka 16 (sala nr 3). Koordynatorami Sieci są pracownicy Poradni mgr Jolanta Bobulska i mgr Joanna Świerczek. Inauguracja Sieci przypada w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.  

 

20 września 2016

W dniu wczorajszym psycholog Poradni mgr Martyna Murek przeprowadziła dla uczniów klas III Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu warsztaty szkoleniowe na temat "Techniki efektywnej nauki". Celem zajęć było poznanie różnych metod uczenia się i zwiększenie świadomości na temat swojego stylu uczenia się. 

 

12 września 2016

W roku szkolnym 2016/2017 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu po raz czwarty przystąpi do realizacji projektu w ramach Programu Osłonowego "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE", którego przedmiotem jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Tegoroczny projekt nosi nazwę Drogowskaz dla rodzin i skierowany jest do wszystkich mieszkańców Bytomia, zwłaszcza do rodzin wytypowanych przez asystentów rodziny, pracowników socjalnych oraz kuratorów sądowych oraz niezawodowych rodzin zastępczych zagrożonych zjawiskiem przemocy. Szczegóły projektu znajdziecie Państwo w zakładce PROJEKTY MIEJSKIE

 

5 września 2016

W tygodniu od 05.09.2016 do 09.09.2016 psycholog poradni mgr Agata Susek-Kaczyńska wraz z pedagogiem szkolnym mgr Magdaleną Wawrzołą przeprowadzą cykl zajęć integracyjnych dla uczniów wszystkich klas pierwszych Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Szafranka w Bytomiu. Celem zajęć będzie integracja zespołów klasowych oraz rozwijanie wśród uczniów kompetencji interpersonalnych niezbędnych do tworzenia satysfakcjonujących relacji z grupą rówieśniczą.