ARCHIWUM - CZERWIEC 2017 - CZERWIEC 2018

AKTUALNOŚCI » ARCHIWUM - CZERWIEC 2017 - CZERWIEC 2018

13 kwietnia 2018

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na spotkanie "III Edycji Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Temat najbliższego spotkania: „Tabletowe dzieciństwo – jak osiągać równowagę w korzystaniu z multimediów”Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni – Joanna Berek, Małgorzata Hylińska. Spotkanie odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 (środa) o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12. Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. 

 

23 marca 2018

21 i 22 marca Monika Cieślik, Katarzyna Niglus, Agata Susek-Kaczyńska i Joanna Świerczek reprezentowały Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na tegorocznych Targach Edukacyjnych. Pierwszego dnia stoisko PPP pojawiło się w ZSMS przy ul. Powstańców Śląskich, a drugiego w  hali „Na skarpie”. Odwiedzający stoisko PPP uczniowie i nauczyciele mogli zapoznać się z aktualną ofertą poradni oraz sprawdzić swoje możliwości w zakresie spostrzegawczości, pamięci, prawidłowej dykcji lub umiejętność szybkiego czytania.

 

22 marca 2018

W dniu wczorajszym pracownicy PPP psycholog Martyna Murek-Woźny i pedagog Joanna Świerczek przeprowadziły spotkanie z rodzicami uczniów ZSO nr 2 na temat „Depresja nastolatków”. Uczestnicy mogli wysłuchać wykładu wzbogaconego krótkimi filmami przeznaczonymi dla rodziców, zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat zaburzeń depresyjnych oraz możliwościami leczenia. Po spotkaniu osoby chętne skorzystały z porad indywidualnych.

 

21 marca 2018

Z przyczyn organizacyjnych planowane na dzisiaj spotkanie „Szkoły Dla Rodziców” odbędzie się 28 marca 2018 roku o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów.Temat spotkania: „Wsparcie dziecka – ucznia w rodzinie”Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni – Ilona Mrowiec, Iwona Płoska.

Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. 

 

27 lutego 2018

28.02.2018r (w środę) w Przedszkolu Miejskim nr 45 odbędzie się prelekcja pt. "Dziecko a komputer", spotkanie poprowadzą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mgr Ewa Jędrzejczyk i mgr Sylwia Tymińska, serdecznie zapraszamy chętnych rodziców.

 

21 lutego 2018

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na spotkanie "III Edycji Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Temat najbliższego spotkania: „Jak motywować dziecko do nauki ?”Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni – Katarzyna Czwiertnia, Jolanta Szurgacz. Spotkanie odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 (środa) o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12. Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. 

 

21 lutego 2018

Zapraszamy na zajęcia grupowe pt. KONCENTRUJĘ SIĘ, LEPIEJ CZYTAM I PISZĘ”które rozpoczną się 27 lutego br. Ich uczestnikami będą uczniowie klas II i III szkoły podstawowej, którzy wykazują trudności w czytaniu i pisaniu oraz w skupieniu uwagi.Proponowane ćwiczenia będą służyły poprawie  tych umiejętności.Cykl zajęć poprowadzi pedagog mgr Joanna Berek. 

 

20 luty 2018

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów bytomskich szkół i placówek oświatowych na kolejne spotkanie w ramach SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA. Odbędzie się ono (zgodnie z ustaleniami) 23 lutego 2018 r. w  sali szkoleń Bytomskiego Ośrodka Edukacji przy ulicy Żeromskiego 42 w godzinach od 8.00 do 10.00.Spotkanie w pierwszej części będzie poświęcone zaburzeniom odżywiania- prezentacja przygotowana przez psychologa PPP p. mgr Martynę Murek-Woźny pt.” Zaburzenia odżywiania-rodzaje, diagnoza i terapia”.W drugiej części omówione będą sprawy bieżące i jak zawsze możliwość konsultacji z koordynatorkami sieci - mgr Joanną Berek i Katarzyną Czwiertnią. 

 

12 lutego 2018

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej z trudnościami w koncentracji uwagi  na  grupowe zajęcia terapeutyczne "Skoncentruj się...". Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 marca 2018 roku o godzinie 15.30 w Poradni. Zapisy telefoniczne 32 2819405 u osób prowadzących: Ilony Mrowiec i Iwony Płoski.

 

11 stycznia 2018

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na spotkanie "III Edycji Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Temat najbliższego spotkania: „Poczytam, poczytamy, poczytasz… czyli jak zachęcić dzieci do czytania ? Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni – Joanna Świerczek i Anna Niepsuj. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 (środa) o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12.

Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. 

 

23 grudnia 2017

W dniu 12 grudnia 2017 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Bytom na mocy, którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu realizuje zadania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego. W ramach zadań ośrodka Poradnia obejmować będzie wsparciem dzieci z niepełnosprawnością w wieku do 7 (do czasu podjęcia nauki szkolnej), w szczególności dzieci do 3 lat i ich rodziny. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce WIODĄCY OŚRODEK.

 

11 grudnia 2017

W dniu 8 grudnia 2017 roku psycholog poradni Agata Susek-Kaczyńska przeprowadziła dla rodziców/prawnych opiekunów uczestników III edycji projektu Stop Cyberwolce w Chorzowskim Centrum Kultury interaktywny wykład poświęcony tematyce cyberprzemocy. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się z efektywnymi sposobami reagowania na cyberprzemoc oraz poznali prawne uregulowania w tym zakresie. Po spotkaniu rodzice mieli możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem.

  

27 listopada 2017 

W dniu dzisiejszym psycholog Poradni Agata Susek-Kaczyńska oraz pedagodzy szkolni Gabriela Herda i Rosanna Pasek przeprowadziłay dla uczniów klasy 4 i 5 Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu debatę pt. "Czy jesteśmy tolerancyjni?". Obserwatorami dyskusji była klasa 3b Gimnazjum nr 1, która dokonała konstruktywnej oceny debaty i wybrała jej najlepszego mówcę.Debata była częścią obchodów szkolnych DNI  TOLERANCJI, ŻYCZLIWOŚCI  I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI .

 

15 listopada 2017

W dniu 14.11.2017 roku psycholog poradni, Agata Susek-Kaczyńska przeprowadziła w klasie 2a dotychczasowego Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Specjalnymi w Bytomiu zajęcia "Dyskryminacja równi i równiejsi" poświęcone tematyce tolerancji i dyskryminacji w relacjach społecznych. Zajęcia są częścią obchodów Szkolnego Tygodnia Tolerancji.

 

9 listopada 2017

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na spotkanie "III Edycji Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu. Temat najbliższego spotkania: „Karmić z głową – wpływ żywienia na funkcjonowanie dziecka”. Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni – Agnieszka Niżnik-Golda oraz Martyna Murek-Woźny.  Spotkanie odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 (środa) o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12.

Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. 

 

27 października 2017

W dniu dzisiejszym psycholog Poradni Agata Susek-Kaczyńska przeprowadzi dla uczestników III edycji projektu "Stop Cyberwolce - Teatr Forum w profilaktyce cyberprzemocy" warsztaty poświęcone tematyce cyberprzemocy. W trakcie spotkania młodzież będzie wraz z prowadzącą analizować zjawisko cyberprzestępczości z perspektywy ofiary oraz sprawcy, jak również pozna efektywne sposoby reagowania na ta formę nadużycia w cyberprzestrzeni. Po spotkaniu będzie możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem.

 

25 października 2017

W ramach Tygodnia Profilaktyki organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 44, w klasach trzecich odbędą się zajęcia dotyczące profilaktyki zdrowia. Prowadzone będą przez psychologa Katarzynę Czwiertnię i pedagoga Jolantę Szurgacz. Wszystkich uczniów klas trzecich zapraszamy na spotkania w dniach 31.10. 2017 i 07.11.2017 r.

 

24 października 2017

Pedagog Jolanta Szurgacz i psycholog Katarzyna Czwiertnia zapraszają całe Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 42 na szkolenie dotyczące tematyki dziecka w kryzysie - "Dziecko w sytuacji kryzysu - rozwód rodziców, śmierć osoby bliskiej". Spotkanie odbędzie się 24.10.2017 roku, po którym będzie możliwość konsultacji indywidualnych dla nauczycieli.

 

24 października 2017

W dniu 19.10.2017r psycholog poradni Agata Susek-Kaczyńska wraz z pedagogami Joanną Kurzac i Magdaleną Sukiennik przeprowadziła w klasach 3a, 3b, 3c, 3d dotychczasowego Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Specjalnymi  w Bytomiu zajęcia pt. " Moje talenty i kompetencje" w ramach szkolnych obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Zajęcia były dla uczniów możliwością autodiagnozy swoich zainteresowań i umiejętności.

 

18 października 2017

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na pierwsze spotkanie "III Edycji Szkoły Dla Rodziców" organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu.Tematem najbliższego spotkania będzie: Przyczyny niepowodzeń szkolnych. Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni – Jolanta Bobulska i Aneta Jendrzej.  Spotkanie odbędzie się w dniu 18 października 2017 (środa) o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12.

Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. 

 

12 października 2017

Dnia 13 października 2017r. (piątek) serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów bytomskich szkół i placówek oświatowych na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Zgodnie z zapowiedzią będzie ono poświęcone omówieniu form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych przepisów oświatowych. Przedstawi je dyrektor bytomskiej Poradni mgr Wojciech Żywczok. Spotkanie odbędzie się w Sali Bytomskiego Ośrodka Edukacji ul. Żeromskiego 42 o godzinie 8.00. Koordynatorki sieci - mgr Joanna Berek (tyflopedagog, oligofrenopedagog), mgr Katarzyna Czwiertnia (psycholog)

 

26 września 2017

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy pedagogów i psychologów bytomskich szkół i placówek oświatowych na spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Spotkania w roku szkolnym 2017/2018 odbędą się  w dniach: 13 października 2017 roku, 23 lutego 2018 roku i 25 maja 2018 roku w godzinach 8.00-10.00. Miejscem spotkań będzie sala szkoleń Bytomskiego Ośrodka Edukacji przy ulicy Żeromskiego 42. Pierwsze spotkanie (13.10.2017r.) będzie poświęcone omówieniu formom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych przepisów oświatowych. Przedstawi je dyrektor bytomskiej Poradni mgr Wojciech Żywczok. Koordynatorkami sieci są mgr Joanna Berek (tyflopedagog, oligofrenopedagog) oraz mgr Katarzyna Czwiertnia (psycholog).

 

18 września 2017

W dniu dzisejszym psycholog poradni Agata Susek-Kaczyńska oraz pedagog Gabriela Herda przeprowadza w klasach 7a oraz 6c Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego 2-godzinne warsztaty integracyjne. Celem zajęć będzie integracja zespołów klasowych, rozwijanie wśród uczniów kompetencji interpersonalnych niezbędnych do tworzenia satysfakcjonujących relacji z grupą rówieśniczą oraz efektywnego współdziałania w niej.