DIAGNOZA POTRZEB 2021

O NAS » WSPÓŁPRACA - czyli nasze dodatkowe projekty » DIAGNOZA POTRZEB 2021

W miesiącu marcu 2021 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu w ramach realizowanego programu Wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci i młodzieży bytomskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w czasie pandemii i zdalnej edukacji (oraz ograniczeń w kontaktach społecznych) przeprowadziła diagnozę potrzeb bytomskich przedszkoli i szkół.

W oparciu o jej wyniki wdrożono intensywne działania mające na celu:

  • bieżący monitoring sytuacji emocjonalnej uczniów bytomskich szkół,

  • udzielanie skutecznego wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży w sytuacji ograniczeń w kontaktach społecznych,

  • doskonalenie współpracy lokalnych instytucji w działaniach na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin,

  • niwelowanie negatywnych skutków okresowego ograniczenia w kontaktach społecznych,

  • możliwie optymalne przygotowanie dzieci i młodzieży do powrotu do edukacji stacjonarnej.

 

Zachęcamy rodziców, nauczycieli i uczniów do bieżącego śledzenia naszej strony internetowej, znajdziecie tam informacje o bieżących działaniach Poradni (w zakładce Aktualności) oraz materiały do pracy psychoedukacyjnej.