EGZAMINY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Jeśli jesteś uczniem, który w tym roku szkolnym zdaje egzaminy lub jego rodzicem i chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o:

- terminach

- przykładowych arkuszach testów z poprzednich lat,

- przebiegu i czasie egzaminów

Zapraszamy na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

http://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

 

Jeśli chcesz zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat przeprowadzanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy oświatowej zapraszamy na: 

 

- stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej:

http://reformaedukacji.men.gov.pl

 

 

- stronę intenternetową Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menultemld=1014