EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

O NAS » EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

 

11 lipca 2014 roku zakończyła się w naszej Poradni ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez zespół ewaluatorów Kuratorium Oświaty w Katowicach. Ewaluacja miała charakter problemowy i objęła zakres określony w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U nr 168, poz. 1324 z późn. zmianami). Otrzymaliśmy najwyższe wyniki.

  • Wymaganie: Promowana jest wartości edukacji - poziom A - bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez Poradnię
  • Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju - poziom A - bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez Poradnię.
  • Wymaganie: Placówka w planowaniu uwzględnienia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych - poziom A - bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez Poradnię.

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej jest  dostępny na stronie internetowej: http://www.npseo.pl/