HISTORIA

O NAS » HISTORIA

 

Współczesny rozwój wsparcia społecznego, nie jest możliwy bez szacunku wobec  pracy innych i odniesień do przeszłości. Tak jak w życiu rodziny istotną rolę odgrywają jej przodkowie, tak w życiu instytucji, szczególnie tej, która zajmuje się kształtowaniem postaw wychowawczych, ważne są "korzenie" i wkład pracy poprzedników. Tradycja i tożsamość placówki tworzy jej współczesny dorobek i osiągnięcia. Ponad 50-letnia historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu to historia metod i form pracy, budynków i miejsc, z którymi byliśmy związani ale przede wszystkim historia ludzi tu pracujących, historia spotkań i relacji pomocy dziecku i jego rodzinie.

W roku 2010 obchodziliśmy 50 lat naszej Poradni. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przeszłością placówki przedstawioną w zarysie monograficznym pt. "Pół wieku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu. 1960-2010" oraz prezentacji multimedialnej.

 

 

  "Pół wieku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu. 1960-2010" - format PDF