PRAWA DZIECKA

 

20 listopada 2014 roku po raz pierwszy obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, Sejm podjął uchwałę w sprawie ustanowienia święta, które przypada w 25 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ – Konwencji o Prawach Dziecka, nazywanej Światową Konstytucją Praw Dziecka. Może to dobry czas na przypomnienie sobie treści Konwencji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do refleksyjnej lektury.