Seksting-scenariusze zajęć dla młodzieży

AKCJA EDUKACYJNA "MIASTO BYTOM-STOP DLA PEDOFILII" » MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI » Seksting-scenariusze zajęć dla młodzieży

Scenariusz zajęć edukacyjnych „Seksting”

 

 

Podczas zajęć przedstawiane są najważniejsze informacje na temat zjawiska sekstingu. Uczestnicy poznają potencjalne negatywne konsekwencje wykonywania, przesyłania czy komentowania w sieci materiałów o charakterze seksualnym, rozwijają umiejętność dokonywania odpowiedzialnych wyborów, a także dowiadują się o miejscach, w których mogą szukać pomocy w trudnych sytuacjach. Scenariusz został zaplanowany do realizacji w grupach młodzieży w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponad podstawowych.

Metody wykorzystywane podczas zajęć to wykład, prezentacja, dyskusja oraz praca w grupach. Zajęciom towarzyszy historia młodych osób uwikłanych w seksting Julki i Mateusza. Przygotowano trzy sposoby prezentowania historii :

- pierwszy polega na przeczytaniu historii zamieszczonej w scenariuszu,

- drugi to wyświetlenie dłuższego filmu edukacyjnego „Na zawsze2”,

- trzeci – wyświetlenie krótszych filmów Historia Julki i Historia Mateusza.

Scenariusz przeszedł pozytywną ewaluację podczas zajęć pilotażowych (łącznie pięć zajęć pilotażowych w klasach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Scenariusz dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach internetowych partnerów projektu oraz w formie drukowanej.

 

Link do innych materiałów:

https://docplayer.pl/19444162-Seksting-i-granice-wlasnej-prywatnosci-scenariusz-lekcji-dla-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych.html