SIEĆ DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA » SIEĆ DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

 Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów bytomskich szkół i placówek oświatowych

 

 

    Po wakacyjnej przerwie zapraszamy pedagogów i psychologów bytomskich placówek oświatowych na spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

 

Spotkania w tym roku szkolnym odbędą się w dniach:

 

-        21.10.2016r. (miejsce: Bytomski Ośrodek Edukacji, ul. Żeromskiego 42)

 

-        09.12.2016r. (miejsce: Bytomski Ośrodek Edukacji, ul. Żeromskiego 42)

 

-        03.03.2017r. (miejsce: Bytomski Ośrodek Edukacji, ul. Żeromskiego 42)

 

-        02.06.2017r. (miejsce: do uzgodnienia).

 

Na spotkanie Sieci dnia 21.10.br. zapraszamy na godz. 8.00 (planowany czas spotkania –2 godziny). Będzie ono w pierwszej części poświęcone DIAGNOZIE FUNKCJONANEJ DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI( tę  część poprowadzi mgr Ilona Nitychoruk-Piekarz). W czasie  drugiej części spotkania można będzie skorzystać z indywidualnych konsultacji z koordynatorami sieci:

 

mgr Joanna Berek -  wicedyrektor Poradni, tyflopedagog, oligofrenopedagog, 

 

mgr Ilona Nitychoruk-Piekarz  -  surdopedagog, tyflopedagog,

 

mgr Katarzyna Czwiertnia – psycholog.

 

                                                                                                Serdecznie zapraszamy.

 

Dodatkowe informacje o sieci współpracy i samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkolnych można uzyskać u koordynatorów sieci  (kontakt przez PPP w Bytomiu - tel.32 281 94 05, 32 2819405  lub porady@ppp.bytom.pl).