SIEĆ DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA » SIEĆ DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

 Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów bytomskich szkół i placówek oświatowych

 

 

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy pedagogów i psychologów bytomskich szkół i placówek oświatowych na spotkania w ramach sieci współpracy  i samokształcenia. Spotkania w roku szkolnym 2017/2018 odbędą się  w dniach:

13 października 2017 roku, 23 lutego 2018 roku i 25 maja 2018 r. w godzinach 8.00- 10.00. 

Miejscem spotkań będzie sala szkoleń Bytomskiego Ośrodka Edukacji przy ulicy Żeromskiego 42.

Pierwsze spotkanie (13.10.2017 r.) będzie poświęcone omówieniu formom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w świetle nowych przepisów oświatowych.  Przedstawi je dyrektor bytomskiej Poradni mgr Wojciech Żywczok.

 

koordynatorki sieci- mgr Joanna Berek (wicedyrektor PPP, tyflopedagog, oligofrenopedagog), mgr Katarzyna Czwiertnia (psycholog, psychoterapeuta)

   

 

Dodatkowe informacje o sieci współpracy i samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkolnych można uzyskać u koordynatorów sieci  (kontakt przez PPP w Bytomiu - tel.32 281 94 05  lub porady@ppp.bytom.pl).