SIEĆ DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA » SIEĆ DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

 Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów bytomskich szkół i placówek oświatowych

 

Komunikat II

 

Zapraszamy pedagogów i psychologów bytomskich szkół i placówek oświatowych na drugie w tym roku szkolnym  spotkanie w ramach SIECIWSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA.  Odbędzie się ono 18 stycznia 2019 roku w godzinach 8.00-10.00 w stałym miejscu (sala szkoleń BOE ul. Żeromskiego 42). W pierwszej części psychoterapeutki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu – mgr Zuzanna Krząkała i mgr Agata Susek- Kaczyńskaprzedstawią prezentację „Problemy okresu dorastania - depresja młodzieńcza”.W drugiej części można będzie skorzystać z konsultacji z koordynatorkami Sieci.

Ponadto (zgodnie z zapowiedzią) prosimy o przygotowanie (w wersji papierowej)  wykazu uczniów z danej szkoły, kończących etap edukacyjny, objętych kształceniem specjalnym, którym należy wydać orzeczenie na kolejny etap edukacyjny od roku szkolnego 2019/2020.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych - koordynatorki Sieci:mgr Joanna Berek (tyflopedagog,oligofrenopedagog), mgr Katarzyna Czwiertnia (psycholog), mgr Ilona Nitychoruk- Piekarz (tyflo/surdopedagog)

 

 

 

 

Komunikat I 

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy pedagogów i psychologów bytomskich szkół i placówek oświatowych na spotkania w ramach SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA. Spotkania w roku szkolnym 2018/2019 odbędą się  w dniach: 26 października 2018 r., 18 stycznia 2019 r. i 17 maja 2019 r. w godzinach 8.00-10.00. Miejscem spotkań będzie sala szkoleń Bytomskiego Ośrodka Edukacji przy ulicy Żeromskiego 42.

Pierwsze spotkanie (26.10.2018 r.) będzie poświęcone motywacji.  Prezentację pt.: „Jak motywować dziecko do nauki” przedstawi koordynatorka sieci mgr Katarzyna Czwiertnia- psycholog PPP.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych- koordynatorki sieci:mgr Joanna Berek (tyflopedagog, oligofrenopedagog), mgr Katarzyna Czwiertnia (psycholog), mgr Ilona Nitychoruk- Piekarz (tyflopedagog/surdopedagog)

    

Dodatkowe informacje o sieci współpracy i samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkolnych można uzyskać u koordynatorów sieci  (kontakt przez PPP w Bytomiu - tel.32 281 94 05  lub porady@ppp.bytom.pl).