SIEĆ DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA » SIEĆ DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

 Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów bytomskich szkół i placówek oświatowych

 

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy pedagogów i psychologów bytomskich szkół i placówek oświatowych na spotkania w ramach SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA. Spotkania w roku szkolnym 2018/2019 odbędą się  w dniach: 26 października 2018 r., 18 stycznia 2019 r. i 17 maja 2019 r. w godzinach 8.00-10.00. Miejscem spotkań będzie sala szkoleń Bytomskiego Ośrodka Edukacji przy ulicy Żeromskiego 42.

Pierwsze spotkanie (26.10.2018 r.) będzie poświęcone motywacji.  Prezentację pt.: „Jak motywować dziecko do nauki” przedstawi koordynatorka sieci mgr Katarzyna Czwiertnia- psycholog PPP.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych- koordynatorki sieci:

                                      mgr Joanna Berek (tyflopedagog, oligofrenopedagog),                               

                                      mgr Katarzyna Czwiertnia (psycholog)

                                      mgr Ilona Nitychoruk- Piekarz ( tyflopedagog/surdopedagog)

    

Dodatkowe informacje o sieci współpracy i samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkolnych można uzyskać u koordynatorów sieci  (kontakt przez PPP w Bytomiu - tel.32 281 94 05  lub porady@ppp.bytom.pl).