SIEĆ WSPARCIA I SAMOKSZTAŁCENIA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ

SIEĆ WSPÓŁPRACY » SIEĆ WSPARCIA I SAMOKSZTAŁCENIA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska szkolnego w bieżącym roku szkolnym organizujemy

„Sieć wsparcia i samokształcenia dla dyrektorów szkół”. Tematem wiodącym „Sieci” jest organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły. Pierwsze spotkanie odbyło się 8 października w siedzibie naszej Poradni  i cieszyło się dużym zainteresowaniem dyrektorów. Koordynatorami Sieci są: Wojciech Żywczok – dyrektor Poradni i Zuzanna Krząkała – psychoterapeuta.

 

Tematem wiodącym pierwszego spotkania była pomoc uczniom w sytuacji pandemii: Uczeń w kryzysie – czym jest kryzys i jak pomagać – zagadnienie omówiła Jolanta Szurgacz.

Ponadto Zuzanna Krząkała przedstawiła plany związane z reformą systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a Wojciech Żywczok - wybrane aspekty pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności procedurę zwolnienia z nauki drugiego języka obcego. Był także czas na rozmowę nad bieżącymi sprawami wsparcia uczniów.