SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW BYTOMSKICH SZKÓŁ

SIEĆ WSPÓŁPRACY » SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW BYTOMSKICH SZKÓŁ

ROK SZKOLNY 2021/2022

W tym roku spotkania Sieci ponownie będą odbywać się  w czwartki w dotychczasowych godzinach: 8.00- 10.00 i ze znanym planem – I część wykładowa, II część z możliwością  konsultacji z koordynatorkami sieci oraz wzajemnych konsultacji w grupie psychologów i pedagogów.

 

W roku szkolnym 2021/ 2022 zaplanowałyśmy 5 spotkań: 

 

 wrzesień, październik, grudzień, marzec, maj (konkretne daty i tematy podamy w innym terminie).

 

 

 

   

Pierwsze spotkanie (w wersji on line) odbędzie się 16 września br. Psycholog Poradni Agata Susek-Kaczyńska przedstawi prezentację „Dziecko krzywdzone-czyli jakie? Kilka słów o rozpoznawaniu i rozumieniu nadużyć w stosunku do dzieci i młodzieży”.

 

Tematyka  wynika z propagowanej akcji Miasto Bytom- Stop dla pedofilii (podczas spotkania omówimy szczegóły tej akcji).

 

Przedstawimy również propozycje podjętych przez Poradnię form pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanej do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 

Kolejne spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów bytomskich szkół. Odbędzie się w czwartek,

 

 

 

28 października br. o godzinie 8.00 (planowany czas spotkania do 2 godzin)

 

w siedzibie Poradni przy Placu Klasztornym 2 (Aula, III piętro).

 

 

 

Tematem spotkania w pierwszej części będzie „Rola kuratora rodzinnego w systemie wsparcia rodziny”.

 

Spotkanie poprowadzą Kuratorki ds. Rodzin i Nieletnich Sądu Rejonowego w Bytomiu -  p. Monika Kowalska i p. Aleksandra Krukowska.

 

 

W drugiej części Sieci zapraszamy na konsultacje i omówienie spraw bieżących.

Zapraszamy serdecznie.

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Zgodnie z zapowiedzią dnia 18 lutego br. (czwartek) o godz. 8.00 zapraszamy na kolejne spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych bytomskich szkół w wersji online (planowany czas spotkania do 2 godzin).

 

 

 W związku z aktualną sytuacją w mieście zaistniała potrzeba zmiany tematu spotkania

 

(temat Współpraca z kuratorami sądowymi planujemy przeprowadzić w innym terminie).

 

 

 

Najbliższe spotkanie Sieci rozpocznie dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mgr Wojciech Żywczok i zapozna Państwa z założeniami Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci i młodzieży bytomskich szkół w czasie pandemii i zdalnej edukacji (i ograniczeń w kontaktach społecznych)Ponadto przedstawi nasze propozycje wspólnych działań (pracownicy PPP i pedagodzy/psycholodzy szkolni, nauczyciele, rodzice) w najbliższych tygodniach.

 

 

 

 Zatem temat  najbliższego spotkania Sieci brzmi-

 

Jak rozmawiać z nastolatkiem?

 

Omówią go mgr Katarzyna Czwiertnia (psycholog PPP) i mgr Joanna Świerczek (pedagog PPP).

 

 

 

 Link do spotkania będzie przesłany w późniejszym terminie.

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu.

 

 

 

koordynatorki sieci-

 

mgr Joanna Berek (tyflopedagog, oligofrenopedagog)

 

mgr Katarzyna Czwiertnia (psycholog, psychoterapeuta)

 

mgr Ilona Nitychoruk-Piekarz ( surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta SI, terapeuta dzieci i młodzieży z autyzmem)

 

 

 

Serdecznie witamy!

 

         Po dłuższej przerwie zapraszamy na spotkania SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW  bytomskich szkół.

 

Ostatni czas jest bardzo trudny i wzbudza wiele niepokoju o zdrowie swoje i bliskich, jednak zdecydowałyśmy po namyśle (uwzględniając to, że szkoły w większości pracują „normalnie”), aby zorganizować spotkanie w  wersji bezpośredniej z zachowaniem zalecanego reżimu w związku z COVID 19 (dezynfekcja, dystans, maseczki).

 

Jak wiadomo Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ma obecnie swoją siedzibę przy Placu Klasztornym 2, gdzie dysponujemy przestronną aulą, która zapewnia możliwość organizacji spotkania z utrzymaniem koniecznego dystansu społecznego.

 

 

 

Jeśli zaszłyby jakieś zmiany – przekażemy informację (rozważamy wariant on-line).

 

 

 

W tym roku ulega zmianie dzień spotkań Sieci - proponujemy spotkania w czwartki

 

w dotychczasowych godzinach: 8.00- 10.00 i ze znanym planem – I część wykładowa,

 

II część z możliwością bezpośrednich kontaktów z koordynatorkami sieci oraz wzajemnych konsultacji

 

w grupie psychologów i pedagogów.

 

 

 

Zatem w roku szkolnym 2020/ 2021 zaplanowałyśmy spotkania w następujących terminach:

 

              5 listopada 2020 r.

 

           18 lutego 2021 r.

 

          20 maja  2021 r.

 

 

 

Pierwsze spotkanie, zgodnie z zapowiedzią będzie prowadzone przez panią psycholog-seksuolog mgr Magdalenę Berek.

 

Temat prezentacji to:

 

                          Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży.

 

Podczas wykładu zostanie omówiony prawidłowy rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży, a także najczęstsze trudności i nieprawidłowości mogące zakłócić normatywny rozwój. Przyjrzymy się, jaki jest udział środowiska rówieśniczego, rodzinnego i szkolnego w rozwoju psychoseksualnym.

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych-koordynatorki Sieci

 

Joanna Berek – oligofrenopedagog, tyflopedagog,

 

Katarzyna Czwiertnia – psycholog,

 

Ilona Nitychoruk-Piekarz- surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta SI, terapeuta dzieci i młodzieży z autyzmem