SPOTKANIE NR 3

SZKOŁA DLA RODZICÓW » BIBLIOGRAFIA » SPOTKANIE NR 3

Seksualność dzieci i młodzieży.
Jak rozmawiać z dzieckiem
o seksualności.

zestawienie tematyczne w wyborze

opracowane na podstawie zbiorów
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Józefa Lompy w Katowicach, FILII W BYTOMIU

 Zasięg chronologiczny: 1992-2021

 

Opracowanie: Joanna Ambroży

 

Bytom, październik 2021

KSIĄŻKI

 1. Andrzejewska, Anna
  Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014
  Sygn. 48024
 2. Biała, Monika
  Przedszkolaki : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien / Monika Biała. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008
  Zawiera rodział „Seksualność dziecięca” s. 107-116
  Sygn. 42835/WP
 3. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Mariola
  Podróże w nieznane : o miłości, seksie i rodzinie : scenariusze zajęć. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999
  Sygn. 43454
 4. GRZELAK, Szymon
  Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży: aktualny stan badań na świecie i w Polsce. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006
  Zawiera programy profilaktyki młodzieżowej z dziedziny seksualności: „Płciowość i Odpowiedzialność Nastolatków” oraz „Wyspa skarbów”. Książka adresowana jest dla psychologów, pedagogów oraz osób poszukujących wiedzy o skutecznych strategiach profilaktycznych i sposobach ich ewaluacji.
  Sygn. 48067
 5. HUSZCZ, Mirosław
  Wychowanie seksualne dzieci specjalnej troski w młodszym wieku szkolnym. – Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1999
  Sygn. 39622
 6. Ilg, Frances Lillian
  Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy / Frances L. Ilg, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker ; przeł. [z ang.] Mirosław Przylipiak. - Gdańsk : "Marabut", 1992
  Rozdział 10 „Zachowania i zainteresowania seksualne” s. 174-183
  Sygn. 35397/PRS
 7. Jaczewski, Andrzej Seksualność dzieci i młodzieży : pół wieku badań i refleksji / Andrzej Jaczewski. -Warszawa : Difin, 2014
  Sygn. 47979
 8. Jak rozmawiać z młodzieżą o prostytucji nieletnich? / red. nauk. Agnieszka Pierzchalska, Piotr Klag. - Wrocław : Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej - DZG "Unipap", 2009 Sygn. A-3609
 9. KURZĘPA, Jacek
  Zagrożona niewinność : zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży. – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007
  Sygn. 46370
 10. Kwiek, Maria
  Dorastanie do miłości : scenariusze zajęć wychowawczych i prorodzinnych dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Maria Kwiek, Iwona Nowak. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2010
  Sygn. 44588
 11. LEKSY, Karina
  Młodzież we współczesnej przestrzeni społeczno-kulturowej : wybrane aspekty zdrowotne i pedagogiczne. – Warszawa : Difin, 2020
  Zawiera m.i. rozdz. 7: Seksualizacja kultury współczesnej - znaczenie dla funkcjonowania młodzieży
  Sygn. 48013
 12. Madaras, Lynda
  Co się dzieje z moim ciałem : książka dla chłopców / Lynda Madaras. - Warszawa : "W. A. B.", 1994
  Sygn. 37184
 13. Madaras, Lynda
  Co się dzieje z moim ciałem : książka dla dziewcząt / Lynda Madaras ; tł. [z ang.] Grażyna Bogucka Róziewicz i Tomasz Róziewicz. - Warszawa : "W. A. B.", 1994
  Sygn. 37183
 14. Rouyer, Michelle
  Seksualność u dziecka : jak sobie radzić z dzieckiem w wieku 0-7 lat? / Michelle Rouyer ; przekł. Joanna Kokowska. - Kraków : "eSPe", 2004 Sygn. 46177, 46663
 15. Rubik, Anja
   #sexedpl : rozmowy Anji Rubik o dojrzewaniu, miłości i seksie. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018
  Sygn. 47687
 16. Schaffer, Rudolf H.
  Rozwój społeczny : dzieciństwo i młodość. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006
  Sygn. 42046/PSR
 17. SEKSUALNOŚĆ w cyklu życia człowieka / Red. nauk. Maria Beisert. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
  Zawiera rozdziały: Eksperymenty seksualne okresu dzieciństwa, Trud dorastania seksualnego, Rozwój psychoseksualny i jego zaburzenia a psychologia ryzyka i zaburzeń zdrowotnych.
  Sygn. 46640
 18. Tabu seksuologii : wątpliwości, trudne tematy, dylematy w seksuologii
  i edukacji seksualnej / red. Aleksandra Jodko. – Warszawa : Wydawnictwo „Academica”, 2008
  Sygn. 42648
 19. Wanzeck-Sielert, Christa
  Dzieci poznają siebie i swoje ciało : jak rozmawiać z przedszkolakami
  o seksualności / Christa Wanzeck-Sielert. - Kielce : "Jedność", cop. 2008
  Sygn. A-5345
 20. Weber, Magdalena
  Piękno w okresie dojrzewania : spostrzeganie własnego ciała i prewencja zaburzeń łaknienia w środowisku szkolnym / Magdalena Weber, Beata Ziółkowska. - Warszawa : Difin, 2012
  Sygn. 43108
 21. WOŁOSIK, ANNA
  Napastowanie seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa? / Anna Wołosik ; współpraca Ewa Majewska. – Warszawa: Difin, 2011
  Sygn. 48023
 22. Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości : zasadnicze cechy wychowania seksualnego / Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Poznańskiej. - Wrocław : Oficyna Współczesna, 1994
 23. WYŻYŃSKA, Janina
  Jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym : poradnik nie tylko dla rodziców / Janina Wyżyńska;  współpraca Tomasz Wyżyński. – Poznań: Media Rodzina, cop. 2007
  Sygn. 44292
 24. Kozakiewicz, Mikołaj
  Postawy młodzieży wobec spraw seksualnych małżeństwa i rodziny
  w Europie / Mikołaj Kozakiewicz. Raport z badań nad seksualizmem dzieci  i młodzieży / Andrzej Jaczewski, Jerzy Radomski. - Warszawa : Towarzystwo Rozwoju Rodziny, 1980
  Sygn. 26892
 25. Pro i contra : w planowaniu rodziny, w wychowaniu seksualnym / pod red. i ze wstępem Mikołaja Kozakiewicza ; [Towarzystwo Rozwoju Rodziny]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1989
 26. ARTYKUŁY

  1. Aszkiełowicz, Aleksandra
   Intymność dziecka : pomiędzy prawem a obowiązkiem / Aleksandra Aszkiełowicz  // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 2, s. 19-30
  2. Aszkiełowicz, Aleksandra
   Dlaczego rodzic powinien rozmawiać z dziećmi na temat rozwoju seksualnego? Mamo, Tato mam prawo pytać ... : materiały dla rodziców / Aleksandra Aszkiełowicz // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 2, s. 146-156
  3. Babik, Marek
   Edukacja seksualna przedszkolaków / Marek Babik // Wychowanie
   w Przedszkolu. - 2014, nr 5, s. 5-9
  4. Baczała, Ditta
   Seksualność młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie / Ditta Baczała // Nowe w Szkole. - 2003, nr 11, s.14—16
  5. Banout, Marta
   Moje dziecko na pewno "tego" nie robi! : Kiedy, po co i jak rozmawiać
   z nastolatkiem o inicjacji seksualnej? / Marta Banout // Charaktery : magazyn psychologiczny. - 2021, nr 3(290), s. 58-65
  6. Beisert, Maria
   O rozważnym wspomaganiu rozwoju seksualnego człowieka / Maria Beisert // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2010, nr 2, s. 13-36
  7. Beisert, Maria
   Seksualni od początku / Maria Beisert ; rozm. przepr. Dorota Krzemionka  // Charaktery. -2020, nr 6-7, s. 38-44
  8. Czajeczny, Dominik
   Kto się boi dziecięcej seksualności? Cz. 1 / Dominik Czajeczny // Remedium. - 2015, nr 7/8, s. 42-44
  9. Czajeczny, Dominik
   Kto się boi dziecięcej seksualności? Cz. 2 / Dominik Czajeczny // Remedium. - 2015, nr 10, s. 17-19
  10. Dąbkowska, Monika
   Źródła i konsekwencje problemowych zachowań seksualnych podejmowanych przez dzieci i adolescentów / Monika Dąbkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 12, s. 28-32
  11. Fornalik, Izabela
   Seksualność małych dzieci / Izabela Fornalik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 5, s. 60-64
  12. Grzelak, Szymon
   Jak przeciwdziałać skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży? / Szymon Grzelak // Remedium. - 2014, nr 6, s. 1-4
  13. Grzelak, Szymon
   Jak przeciwdziałać skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży? Cz. 2 / Szymon Grzelak // Remedium. - 2014, nr 7/8, s. 1-4
  14. Izdebski, Zbigniew
   Mamo, tato, to jest seks? / Zbigniew Izdebski ; rozm. przepr. Aleksander Król //Charaktery. -2011, nr 7, s. 24-27
  15. Izdebski, Zbigniew
   Seksualność w procesie wychowania dziecka / Zbigniew Izdebski ; rozmawiały Katarzyna Grunt-Segień, Agata Kapela // Życie Szkoły. - 2017, nr 1, s. 2-7
  16. Jósewicz, Marta
   Przedszkolaki i seksualność / Marta Jósewicz // Wychowanie
   w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 20-25
  17. Kroker, Natalia
   O sekstingu wśród młodzieży / Natalia Kroker // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 7, s. 16-21
  18. Lewandowska, Katarzyna
   Rozwój seksualny w wieku przedszkolnym / Katarzyna Lewandowska, Agata Szczepaniak // Remedium. - 2011, nr 10, s. 4-5
  19. Melka-Roszczyk, Marta
   Seksualność? Nic w niej złego! / Marta Melka-Roszczyk // Psychologia
   w Szkole. - 2013, nr 4, s. 83-89
  20. Nowak, Karolina
   Problematyczne zachowania seksualne dziecka : studium przypadku / Karolina Nowak // Wychowanie na co Dzień. - 2017, nr 4, s. 16-22
  21. Obuchowska, Irena
   Seksualność przedszkolaka / Irena Obuchowska // Remedium. - 2009,
   nr 12, s. 6-7
  22. Polcyn, Sylwia
   Masturbacja jako (nie)normalny przejaw seksualności dziecięcej - rola rodziny i nauczycieli / Sylwia Polcyn // Remedium. - 2014, nr 11, s. 1-4
  23. Pozwólmy dzieciom być dziećmi // Remedium. - 2014, nr 5, s. 1-3
  24. Skornicz, Katarzyna
   Dzieci zainteresowane seksem / Katarzyna Skornicz // Psychologia
   w  Szkole. - 2010, nr 3, s. 76-83
  25. Staszewicz, Monika
   Cielesność i seksualność : edukacyjne tropy ideologii romantycznej / Monika Staszewicz // Kultura i Edukacja. - 2009, nr 2, s. 53-70
  26. Stępień-Rejszel, Kamila Olga
   Rytuały a oswajanie tabu / Kamila Olga Stępień-Rejszel //Charaktery : magazyn psychologiczny. - 2020, nr 9, s. 22-29
  27. Straub-Pieczykolan, Renata
   Rozwój i życie seksualne człowieka / Renata Straub-Pieczykolan // Remedium. - 2010, nr 11, s. 26-27
  28. Walendzik-Ostrowska, Agnieszka
   Edukacja seksualna najmłodszych / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 9, s. 26-28, 30-31
  29. Walendzik-Ostrowska, Agnieszka
   Problemowe zachowania seksualne dzieci i młodzieży / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2015, nr 4, s. 18-20
  30. Walendzik-Ostrowska, Agnieszka
   Uczeń homoseksualny w szkole. Cz. 2 / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2012, nr 4, s. 28-29
  31. Walendzik-Ostrowska, Agnieszka
   Uczeń homoseksualny w szkole. Cz. 1 / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2012, nr 3, s. 28-29
  32. Walendzik-Ostrowska, Agnieszka
   Wychowanie i edukacja w zakresie seksualności młodszych dzieci / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2011, nr 1, s. 26-27