SPOTKANIE NR 04

SZKOŁA DLA RODZICÓW » BIBLIOGRAFIA » SPOTKANIE NR 04

 

KSIĄŻKI

  1. BOENISCH, Edmond W.

Twój stres : sens życia, równowaga i zdrowie / Ed Boenisch, C. Michele Haney. -

Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

 Sygnatura: A-5530

2. BORECKA-Biernat, Danuta

Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych :

psychospołeczne uwarunkowania / Danuta Borecka-Biernat. - Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006

 Sygnatura: 44216

3. GALICKA-Płachta

Stres w szkole : jak potwora uczynić przyjacielem / Izabela Renata Galicka-Płachta. - Białystok, Studio Astropsychologii, 2005

 Sygnatura: 41101

 4. GREGORCZUK, Monika

Szkolne wyzwania : jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu? / Monika

Gregorczuk, Barbara Kołtyś. - Warszawa, Edgard, 2015

 Sygnatura: 47859

 5. HART, Archibald

Twoje dziecko i stres / Archibald Hart ; [przekł. z ang. Zbigniew Kościuk]. - Warszawa, "Rodzinny Krąg", 1995

 Sygnatura: 37665

 6. KONFLIKT

Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej:

wybrane kwestie / red. nauk. Danuta Borecka-Biernat, Małgorzata Cywińska. -

Warszawa, Difin SA, 2015

 Sygnatura: 47261

 7. KRONENBERGER, Małgorzata

Muzykoterapia : podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii
w profilaktyce stresu / Małgorzata Kronenberger. - Szczecin, "Mediatour", 2004

 Sygnatura: 43812 ; 40630

 8. KRONENBERGER, Małgorzata

Muzykoterapia : wykorzystanie technik aktywnych i receptywnych w profilaktyce

stresu / Małgorzata Kronenberger. - Łódź, "Global Enterprises", 2004

 Sygnatura: 40631

 9. MARUSZEWSKI, Tomasz

Mechanizmy zwalczania stresu egzaminacyjnego i ich indywidualne wyznaczniki / Tomasz Maruszewski. - Poznań, UAM, 1981

 Sygnatura: 22714 ; 22715

 10. MISKIMIN, David

Coaching rodzicielski : jak pomóc swojemu dziecku rozwinąć skrzydła i w pełni

realizować jego potencjał? / David Miskimin, Jack Stewart ; przekład: Agnieszka

Łokaj. - Wrocław, Wydawnictwo Po Prostu, 2019

 Sygnatura: 47915

 11. NITSCH, Cornelia

Bajki pomagają dzieciom : opowieści, które uzdrawiają, pocieszają i dodają odwagi / Cornelia Nitsch ; z niem. przeł. Monika Faryna-Lubecka. - Warszawa, Bertelsmann Media Sp. z o.o., 2007

 Sygnatura: A-5973/LD

 12. PISULA, Ewa

Rodzice dzieci z autyzmem / Ewa Pisula. - Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

 Sygnatura: 44900

 13. PISULA, Ewa

Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju / Ewa Pisula. - Warszawa , Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007

 Sygnatura: 42024

 14. PREKOP, Jirina

Niespokojne dzieci : poradnik dla zaniepokojonych rodziców / Jirina Prekop,

Christel Schweizer ; przeł. [z niem.] Katarzyna Kledzik. - Poznań, "Media Rodzina", cop. 1997

 Sygnatura: 39437

 15. SCHMIDT, Nicola

Jak nie ranić własnego dziecka? : o wychowaniu bez awantur / Nicola Schmidt ;

tłumaczenie Ewa Kochanowska. - Kraków, Wydawnictwo Otwarte, 2021

 Sygnatura: 47922

 16. STIXRUD, William R.

Kierunek dojrzałość / William Stixrud Ph.D. i Ned Johnson ; tłumaczenie Agnieszka Jarosz. - Warszawa, CeDeWu, 2019

 Sygnatura: 47875

 17. SUNDERLAND, Margot

Niska samoocena u dzieci : praktyczny poradnik dla specjalistów i rodziców /

Margot Sunderland ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz ; il. Nicky Armstrong. - Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019

 Sygnatura: 47744

 18. VOPEL, Klaus W.

W cudownej krainie fantazji / Klaus W. Vopel ; [przekł. z niem. Magdalena

Jałowiec]. - Kielce, "Jedność", 2000

 Sygnatura: 41826/I

 19. WITKIN, Georgia

Stres dziecięcy : czym jest, jak się przejawia, jak mu zaradzić / Georgia Witkin ;

przeł. Norbert Radomski. - Poznań, "REBIS", 2000

 Sygnatura: 39432

 20. Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji

szkolnych i pozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej-Biernat. - Kraków , Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

 Sygnatura: 43001