ZACZNIJ OD POZNANIA SIEBIE- CZĘŚĆ I

JAK DOBRZE WYBRAĆ SZKOŁĘ? » ZACZNIJ OD POZNANIA SIEBIE- CZĘŚĆ I

Aby dobrze przygotować się do wybrania zawodu należy dobrze poznać siebie. Najlepiej by było, gdyby praca, którą będziesz wykonywał w przyszłości, uwzględniała twoje możliwości, zainteresowania, potrzeby i oczekiwania. Dlatego przed wyborem zawodu, trzeba dobrze poznać siebie. Zastanów się, jakie są twoje:

ZAINTERESOWANIA

 

 

Zainteresowania posiada prawie każdy, tylko czasem trudno je nazwać. Warto przyjrzeć się swoim zainteresowaniom, bo kluczem do szczęścia zawodowego jest to, aby robić to, co się lubi.

Oto pytania, które pomogą ci określić zainteresowania:

 • Jak spędzasz wolny czas?
 • Jakie książki lub czasopisma lubisz czytać?
 • Jakie programy telewizyjne lubisz oglądać?
 • Jakich informacji najczęściej szukasz w internecie?
 • Na jakie zajęcia dodatkowe chodzisz?
 • Jakie czynności, zajęcia sprawiają ci przyjemność?
 • Co cię pasjonuje?

Zainteresowania to zaciekawienie czymś, chęć dowiedzenia się czegoś więcej, zaciekawienie, skupienie uwagi na czymś.

UZDOLNIENIA

Zdolności to naturalna i wyuczona umiejętność wykonywania pewnych czynności lub zdobywania wiedzy lepiej od innych. Zdolności zależą od czynników wrodzonych, wpływów środowiska, motywacji, własnej aktywności. Odgrywają bardzo dużą rolę w pracy.

Zdolności ogólne to: inteligencja, spostrzegawczość, wyobraźnia.

Zdolności specjalne to np.: zdolności matematyczne, językowe, literackie, interpersonalne, plastyczne, muzyczne, sportowe, manualne, techniczne, aktorskie, organizatorskie itp.

Są one ważne, gdyż w wiele zawodów wymaga określonych uzdolnień. W zawodzie architekta potrzebne są zdolności manualne, rysunkowe, wyobraźnia przestrzenna, w zawodach związanych z pracą z ludźmi istotne są zdolności interpersonalne, językowe, w zawodzie menadżera zdolności organizatorskie itp.

Oto pytania, które pomogą ci określić uzdolnienia:

 • Które czynności wykonujesz szybko, dokładnie i poprawnie?
 • W jakich dziedzinach zdobywałeś nagrody i wyróżnienia?
 • Z jakich przedmiotów w szkole z łatwością, bez dużego nakładu pracy uzyskiwałeś najlepsze oceny?
 • Co według twoich znajomych i rodziny najlepiej ci wychodzi?