ZACZNIJ OD POZNANIA SIEBIE- CZĘŚĆ II

JAK DOBRZE WYBRAĆ SZKOŁĘ? » ZACZNIJ OD POZNANIA SIEBIE- CZĘŚĆ II

WARTOŚCI

Wartości są wyobrażeniem tego, co dla ciebie jest ważne. Wartości wynosi się z domu, mogą kształtować się pod wpływem różnych autorytetów, religii. Nie powinno wybierać się zawodu będącego w sprzeczności z wartościami. Wartości mogą być materialne i pozamaterialne. Wśród pozamaterialnych wyróżniamy wartości moralne (prawda, uczciwość, rzetelność itp.) i pozamoralne (rodzina, uroda, zdrowie itp.).

TEMPERAMENT

Warto zastanowić się nad swoim typem temperamentu w kontekście wyboru przyszłego zawodu. Zainteresowania mogą być zmienne, mogą ewaluować, ale temperament jest stały i trudno zmusić się do pracy niezgodnej z nim. Temperament jest bowiem uwarunkowaną biologicznie siłą i szybkością reagowania. Niektórzy są spokojni, wytrwali, dokładni, inni są impulsywni, niecierpliwi, szybko się męczą i nużą pracami zbyt monotonnymi. Jedni są bardzo towarzyscy, lubią pracę w grupie, inni należą do samotników, źle się czują wśród innych. Temperament ujawnia się nie tylko w naszych emocjach, ale również w spostrzeganiu, myśleniu, zapamiętywaniu.

CECHY CHARAKTERU

Charakter to właściwy danemu człowiekowi zespół względnie stałych podstawowych cech psychicznych, określających jego stosunek do rzeczywistości, motywację jego czynów i przyjmowany system wartości oraz wynikające stąd zachowanie i usposobienie.  Charakter poznajemy poprzez obserwację stosunku do samego siebie, do innych ludzi, do pracy, do wykonywanych zadań, do świata. Przejawia się w naszym zachowaniu, postępowaniu, czynnościach. Cechy charakteru mają wpływ na to, jak wykonujemy powierzone obowiązki, czy jesteśmy dokładni, systematyczni, punktualni itp. Warto przyjrzeć się swoim cechom, aby być może trochę popracować nad sobą tak, aby w przyszłości być cenionym pracownikiem.

STAN ZDROWIA

Stan zdrowia czy też pewne ograniczenia z niego wynikające mają bardzo ważne znaczenie w wyborze zawodu. Niektóre zawody wymagają niemal idealnego zdrowia, ostrości zmysłów, wytrzymałości i odporności, w innych natomiast nie jest to tak kluczowe. Wiadomo, że fryzjerem nie może być osoba mająca uczulenie na środki chemiczne, piekarzem lub leśnikiem osoba z alergią. Pilot musi mieć świetny wzrok i ogólnie doskonałe zdrowie. Dlatego tak ważna jest właściwa ocena stanu zdrowia, aby nie przeżywać dramatu po badania u lekarza medycyny pracy i braku zdolności do wykonywania wybranego zawodu.

Pomocne będą odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Czy przejawiasz skłonności do chorób? Jeśli tak, to do jakich?
  • Czy lekarz zalecił ci noszenie okularów, stosowanie wkładek ortopedycznych, noszenie aparatu słuchowego, wykonywanie ćwiczeń wyrównujących wady postawy?
  • Czy chorowałeś na jakąś ciężką chorobę? Jeśli tak, to na jaką?
  • Czy przebywałeś w szpitalach lub sanatoriach? Z jakiego powodu?
  • Czy jesteś pod stałą opieką lekarską?
  • Czy miałeś i czy masz nadal jakieś ograniczenia życiowe związane z przebytą chorobą? Czego ci nie wolno?

Jaki rodzaj zajęć w szkole lub poza szkołą szczególnie cię męczy?

  • Czy są takie czynności, które wykonujesz niechętnie z powodu mniejszej sprawności? Jeśli tak, to jakie?
  • Jakie czynności lub zajęcia w szkole albo w domu sprawiają ci szczególną przyjemność i są dla ciebie źródłem satysfakcji?
  • Czy z powodu stanu zdrowia korzystałeś lub korzystasz ze specjalnych form kształcenia, indywidualnego nauczania, zwolnienia z części zajęć (np.WF)?
  • Czy aktualna lub przebyta choroba, operacja, posiadana wada były przyczyną odradzenia ci przez rodziców, nauczycieli, lekarzy nauki w jakimś zawodzie?