ZAWODY Z PRZYSZŁOŚCIĄ

JAK DOBRZE WYBRAĆ SZKOŁĘ? » ZAWODY Z PRZYSZŁOŚCIĄ

DORADZTWO ZAWODOWE

Według prognoz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rok 2021 będzie czasem specjalistów. Najbardziej poszukiwani będą pracownicy na rynku informatycznym i telekomunikacyjnym, a także osoby, których praca związana jest z biotechnologią, energetyką oraz nanotechnologią. Poniższa lista zawiera tylko niektóre zawody, które są uznawane za przyszłościowe. Rynek pracy zmienia się stale, tak jak zmieniają się potrzeby ludzi, technologie i cały otaczający nas świat.

LISTA ZAWODÓW  Z  PRZYSZŁOŚCIĄ

1. Specjalista z branży IT

Poszukiwani będą programiści, architekci IT, osoby pracujące nad tworzeniem aplikacji, gier komputerowych, tworzeniem wirtualnej rzeczywistości czy rozwojem sztucznej inteligencji. Już teraz branża IT rozwija się i poszukuje specajlistów.

2. Grafik komputerowy

Zawód wymagający nie tylko umiejętności komputerowych, ale przede wszystkim kreatywności.

3. Lekarz/ pracownik medyczny

W związku ze starzeniem się społeczeństwa, rozwojem chorób cywilizacyjnych, ale również coraz wiekszą świadomością i dbałością ludzi o zdrowie i sprawność fizyczną potrzeby w zakresie zatrudniania lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, opiekunów medycznych będą wzrastały. Potrzebni też będą psycholodzy, psychoterapeuci, a w niedalekiej przyszłości opiekunowie osób starszych.

4. Trener presonalny/ dietetyk

Podobnie jak w przypadku rynku usług medycznych zapotrzebowanie na te zawody jest związane ze zmainą stylu życia Polaków zaczynających dbać o kondycję fizyczną, zdrowe odżywianie, uprawiających sporty amatorsko. Z czasem zawody trenera personalnego i dietetyka będą się coraz bardziej przenikać.

5. Biotechnolog

Biotechnolog zajmuje się opracowywaniem technologii, dzięki którym można wykorzystywać substancje organiczne w różnych dziedzinach przemysłu. Taki specjalista musi posiadać szeroką wiedzę biologiczno- chemiczną wykorzystywaną w pracy w przemyśle, laboratoriach, jednostkach badawczych itp. Zawód ten jest bardzo ceniony zagranicą, w Polsce dopiero się rozwija, ale z pewnością będzie zyskiwał na znaczeniu.

6. Logistyk

Już teraz jest to jeden z bardziej poszukiwanych zawodów. Logistyk jest bowiem potrzebny wszędzie tam, gdzie ma miejsce produkcja i sprzedaż. Specjalista logistyk moze liczyć na pracę nie tylko w transporcie, ale również budownictwie, motoryzacji, elektronice, energetyce. Jego zadania polegają głównie na planowaniu procesu produkcji, transportu i dystrybucji towarów.

7. Inżynier elektrotechnologii

W związku z szybkim rozwojem technologii poszukiwane będą osoby zajmujące się elektroniką, elektrotechniką, inżynierią oprzyrządowania, telekomunikacyjną lub komputerową.

8. Specjalista ds. finansowych/ doradca finansowy

Zwiększająca się świadomość finansowa, zainteresowanie inwestycjami, troska o przyszłość finansową będzie stwarzała potrzeby rozwijania sektora doradztwa emerytalnego, inwestycyjnego, podatkowego czy ubezpieczeniowego.

9. Analityk big data

Zapotrzebowanie na analityków, inżynierów danych będzie się sukcesywnie zwiększać, bo potencjał danych jest ogromny praktycznie dla każdego obszaru biznesu. Dzięki umiejętnej analizie informacji, danych, do których mamy dostęp, można zwiększać sprzedaż, zasięg działania firmy, przewidywać trendy, a nawet wpływać na decyzje i wybory konsumenckie. Praca ta wymaga zbierania, analizowania ogromnej ilości danych i wyciągania wniosków.

10. Inżynier odnawialnych źródeł energii

Pozyskiwanie energii ze źródeł ekologicznych w Polsce jest jeszcze niewielki w stosunku do innych krajów, ale już teraz zauważalny jest wzrost zainteresowania np. fotowoltaiką. W przyszłości z pewnością będzie się to zmieniać.

11. Zawody rzemieślnicze (krawiec, hydraulik, kafelkarz, rzeźnik, stolarz, spawacz, ślusarz itp)

Maleje zapotrzebowanie na pracowników niewykwalifikowanych, ale rynek pracy coraz mocniej odczuwa brak specjalistów zawodów rzemieślniczych.

12. Content manager

Content manager odpowiada za skuteczne dotarcie oferty do odbiorcy. W różnych branżach wygląda to inaczej. Jednak głównym zadaniem jest właściwe dobranie treści i przekazu marketingowego do grupy docelowej. Praca ta polega na wszelkich działaniach komunikacyjnych (strona internetowa, blog, artykuły w serwisach internetowych, mediach społecznościowych, materiały promocyjne itp), które mają trafić do właściwych odbiorców.

13. Automatyk

Automatyzacja produkcji dotyczy już wielu dziedzin i z pewnością będzie się rozwijała, a co za tym idzie, będzie dotyczyła coraz większej ilości zakładów produkcyjnych w naszym kraju.

14. Mechatronik

Mechatronik łączy wiedzę z zakresu elektroniki, mechaniki, programowania, robotyki, telekomunikacji i innych.

Nic nie wskazuje na to, że postęp technologiczny wyhamuje, to my potrzebujemy bardziej otwierać się na technologię. Będą pojawiać się coraz to nowe stanowiska związane z nowymi technologiami, rozwojem aplikacji i gier komputerowych itp. Właściwie każdy pracownik przyszłości będzie się w tym musiał orientować. Przyszłość z pewnością należy do ludzi twórczych i innowacyjnych. Warto więc rozwijać swoją kreatywność.

Na podstawie: www.forbes.plwww.poradnikprawownika.pl, www.praca.pl , www.businessinsider.com.pl