SIEĆ DLA PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM Z DYSLEKSJĄ

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA » SIEĆ DLA PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM Z DYSLEKSJĄ

W dniu 14 grudnia 2016 r. (środa) o godzinie 16.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu odbędzie się kolejne spotkanie sieci wsparcia i współpracy dla osób pracujących z uczniami z dysleksją rozwojową. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Do grupy można dołączyć w dowolnym momencie, bez konieczności zgłoszenia. Na najbliższym spotkaniu zostaną poruszone tematy związane z podstawami prawnymi, procedurami zgłaszania uczniów na badania specjalistyczne oraz symptomami specyficznych trudności w nauce. Celem spotkań "Sieci" jest wspieranie nauczycieli, pedagogów, wychowawców w pogłębianiu wiedzy z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się, w tym szczególnie w pisaniu i czytaniu a także doskonalenie umiejętności w pracy z uczniami z dysleksją rozwojową. Spotkania grupy odbywają się raz na dwa miesiące w środy w godzinach popołudniowych. Zajęcia prowadzone są przez mgr Jolantę Bobulską i mgr Joannę Świerczek.

 

Szczegółowe informacje o terminach spotkań zamieszczane będą na stronie internetowe j PPP.

 

Serdecznie zapraszamy.